• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Migrationsverket: ”Asylprocessen ska förbättras ur ett normkritiskt perspektiv kring sexuell läggning och könsidentitet”

En bloggläsare skriver:

Såg att Migrationsverket inbjuder till anbud när det gäller asylprövning ur ett queer- och hbt-perspektiv för att bemöta personer inom dessa kategorier: “Asylprocessen ska förbättras ur ett normkritiskt perspektiv kring sexuell läggning och könsidentitet…” heter det och verket svänger sig med modeordet “heteronormativitet”. Jag vet inte jag, men man undrar om de inte har något viktigare att satsa sina resurser på. Är det verkligen queer och hbt-personer som är mest angelägna när  det gäller asyl?

Senast 25 maj ska anbuden ha kommit in och så här står det i Migrationsverkets upphandlingsinformation (här är annonsen):

MIG logoMigrationsverket har inlett ett aktivt arbete med att förbättra vårt bemötande av hbt – personer och vår prövning av hbt – personers skyddsskäl inom ramen för våra system. Migrationsverket driver bland annat ett hbt – projekt. Projektets syfte är att utveckla asylprocessen ur ett normkritiskt perspektiv med utgångspunkt i normer kring sexuell läggning och könsidentitet (heteronormativitet).

Denna studies syfte är att öka Migrationsverkets kunskaper om asylprövning inom EU ur ett icke heteronormativt perspektiv. Studien ska fungera som referenslitteratur i frågor om hur hbt – personers asylskäl prövas. Studie ska användas till kunskapsutveckling omkring fyra tematiska frågeställningar som ofta uppkommer vid utbildningar och seminarier där hbt – personers asylärenden diskuteras på Migrationsverket. Studien ska också användas i den utbildning som kommer att tas fram inom ramen för projektet. På europeisk nivå pågår löpande arbete med en gemensam asylpolitik. Studien kan i förlängningen också komma att användas i dessa diskussioner.

Jag håller med bloggläsaren: finns det inte angelägnare saker för Migrationsverket att syssla med än detta? Dessutom: det finns inga särskilda paragrafer i utlänningslagen för den här kategorin av människor. Alltså ska lagen följas för dem så som för alla andra. Därför är det ännu mer svårbegripligt att Migrationsverket sysslar med detta.

Jag har skickat en fråga till Migrationsverket om hur många hbt-personer som hittills sökt skydd i Sverige. Svaret kommer att redovisas när jag får det.

© Som vanligt: vid citat, ange källan!
%d bloggare gillar detta: