• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Om fängslade skribenter i världen

Mycket av det som Bengt Braun, styrelseledamot i WAN (World Association of Newspapers) och Bonnier AB, och Anders Nordström, generaldirektör för Sida, skriver på Sidan 4 i Expressen är bra. Bland annat gladde det mig att de, liksom jag själv, också talar om andra fängslade journalister och skribenter än Dawit Isaak:

Det finns minst tolv journalister till i eritreanska fängelser förutom Dawit Isaak.

Tack för det! Jag har känt mig som en ensam ropande i öknen när jag försökt framhålla att det finns massor av människor både i Eritrea och i andra diktaturer, som sitter fängslade på samma sätt som Dawit Isaak. ”Kampen” – svenskarna har en förkärlek för detta ord när de menar ”engagemanget” och/eller ”aktionerna” – borde omfatta alla människor som fängslas för sin tro eller sina åsikter. Men här talas och skrivs och samlas namn endast för Dawit Isaak, en man som hade fått asyl i Sverige för sig och sin familj och även svenskt medborgarskap. En man som kunde ha agerat och skrivit härifrån men som ändå valde att återvända, väl medveten om riskerna eftersom han ju flytt från Eritrea och sökt och fått skydd i Sverige.

Ingen – oavsett var och hur och av vem – ska hållas fängslad för att han uttrycker sina åsikter offentligt! Inte Dawit Isaak och inte hans olycksbröder som också sitter fängslade utan rättegångar och utan att veta något om hur deras framtid ser ut. Inte journalister och bloggare i Egypten, i Iran, i Jemen – ingen, ingenstans, någonsin. Oavsett vilka medborgarskap de har.

Ingen som flytt från ett land, sökt och fått skydd och medborgarskap i Sverige bör återvända till sitt ursprungsland om det inte har undergått en sådan förändring att det kan anses vara säkert att återvända dit.

Dessutom: alla som beviljas svenskt medborgarskap och samtidigt behåller sitt ursprungsmedborgarskap, vet att det svenska medborgarskapet inte har någon vikt eller något värde i hemlandet, om man väljer att återvända dit. Alla som ges svenskt medborgarskap får information om vad som gäller och på UD:s hemsida är den information som alla nya medborgare i Sverige får, mycket tydlig.

I samma Expressen (den 3 maj) där Bengt Braun och Anders Nordström skriver på Sidan 4, uttalar sig fyra journalistiska företrädare under rubriken Vi slutar inte kämpa! (återigen detta ord: ”kämpa”).  En av dem säger:

Det är en svensk medborgare som är orättfärdigt fängslad.

Inte ett ord om alla andra som också är ”orättfärdigt fängslade”, bara om ”en svensk medborgare”!

Här är några av mina tidigare texter i ämnet:
Queen of Svammel i P1 Morgon – 19 mars 2009
Carl Bildt: “Det är det fall vi lagt ner mest resurser på i modern tid” – 3 april 2009
Ska svenska journalister bestämma vad folk ska engagera sig för? – 11 april 2009

Och här är den information som alla som beviljas svenskt medborgarskap får, och som också finns att läsa på UD:s sajt. Det är något som man kan kräva att svenska medborgare inser och förstår.

Risker och problem med dubbelt medborgarskap
Det kan medföra risker eller problem att ha dubbla medborgarskap. Nedan hittar du exempel på situationer där problem kan uppstå och där Sverige har svårt att hjälpa till.

Det svenska medborgarskapet erkänns inte
Den främsta risken är att ditt svenska medborgarskap kanske inte erkänns av det andra landet, där du också är medborgare. Det innebär till exempel att myndigheterna i det landet inte tillåter Sverige att ge dig konsulär hjälp om du skulle frihetsberövas/gripas av polisen. Det kan till och med hända att en svensk ambassadtjänsteman inte ens får träffa dig.

Du kan också få problem i tredje land, i synnerhet om du inte rest in i landet på ditt svenska pass utan i stället använt ditt andra pass. Då kan myndigheterna i landet hävda att Sverige inte har rätt att hjälpa dig om du får problem.

Alla journalister, bloggare, reportrar och andra som sitter fängslade enbart för att de uttryckt sina åsikter är värda uppmärksamhet, engagemang och aktioner för att de ska släppas fria! Det gäller svenska medborgare, människor med dubbla medborgarskap, statslösa, medborgare i diktaturer – ALLA! Det vore också klädsamt om svenska journalister och bloggare försökte vara lite mer nyanserade och ansträngde sig en aning för att ge mer allsidig information. Och välja andra ord en ”kamp och ”kämpa” när det man gör är att skriva texter och samla namn samt uppvakta Eritreas ambassad.

På IFJ:s sajt kan man läsa om många journalister som sitter fängslade runt om i världen. Här finns en länk till länder i Afrika. Det är lätt att hitta information också om andra länder.

%d bloggare gillar detta: