• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Om allsidig och korrekt information

Det finns människor som inte vill förstå fakta utan t.ex. anser att jag (!?) ”vill dela upp svenskt medborgarskap i a- och b-lag”!!! Otroligt dumt och okunnigt, men en del har så liten självbevarelsedrift att de friskt kastar sig in i debatter där de inte har den minsta aning om vad de pratar om.

Vad jag vill göra är att informera om fakta så att det skapas åtminstone en viss balans i mediernas rapportering. Vad jag har försökt göra är att bidra till att ge en lite mer nyanserad information i fallet Dawit Isaak och andra fall där människor som har dubbla medborgarskap råkar illa ut i sina ursprungsländer genom att tala om vad lagen och internationella konventioner säger. (Läs mer bland annat här).

Så här säger en ambassadtjänsteman på Eritreas ambassad i Paris (enligt Dagens Nyheter):

Varför bråkar ni om en enda person som har dubbelt medborgarskap, som har blivit arresterad som eritrean och inte som svensk medborgare och därför blivit behandlad som eritrean efter vårt lands lagar?

Än en gång: det är bra att försöka separera saker och ting och ge alla fakta när man rapporterar Det ena utesluter inte det andra, det är klart att vi ska önska och, så gott det går, arbeta för att Dawit Isaak släpps ur fängelset efter åtta år inlåst utan rättegång. Oavsett vilket medborgarskap han har. Men vi ska också redovisa hela bakgrunden och att det finns lagar och konventioner som reglerar vad dubbelt medborgarskap faktiskt innebär. Om människor medvetet återvänder till länder som de sagt sig behöva skydd gentemot i Sverige, måste man också diskutera deras eget ansvar att känna till eventuella faror med det. Vuxna människor ska ta eget ansvar för egna  beslut, inte minst i rent juridisk mening. Myndighetsåldern kan variera, men i Sverige är den 18 år. Den svenska omhändertagandementaliteten  gäller faktiskt inte myndiga människor, vare sig juridiskt eller på annat sätt, inte ens i Sverige.

Dawit Isaak, men inte bara han utan alla människor – journalister eller inte – som sitter i fängelser runtom i världen utan rättegång, borde omedelbart ställas inför rätta och dömas eller frikännas. Det är ett mål att arbeta för, på olika sätt. Samtidigt bör man rapportera sanningsenligt och heltäckande om dessa fall.

Allt är inte svart eller vitt. Det är svart och vitt.

%d bloggare gillar detta: