• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Finländska arbetstagare tog till ”ulosmarssi” igen

Finlands flaggaKöerna blev enormt långa och flygtrafiken stördes när säkerhetskontrollanterna på Helsingfors-Vanda flygplats lade ner sitt arbete idag – ”ulosmarssi” = utmarsch. ”Ulosmarssi” är något de finländska arbetstagarna tar till ganska ofta, för att protestera mot något eller visa sitt missnöje med något.

Säkerketskontrollanterna lade ner sitt arbete klockan 14 den 15 maj och väntas återvända först ett dygn senare. Tills dess är det cheferna som sköter kontrollen av passagerarna. Normalt arbetar ett femtiotal personer med säkerhetskontrollerna men nu endast några få.

Enligt fackförbundet för säkerhetsbranschen pågår den här arbetskonflikten tills i morgon.  Kontrollanterna marscherade ut eftersom de är oroliga för att deras arbetsvillkor ska försämras på grund av konkurrensutsättning.

Källa:
HBL logo

Ännu fler flygningar till Irak…

iraks-flaggasveriges-flaggaApropå Iraqi Airways säljer resor till Bagdad och MCA har sju flygningar i veckan från Sverige till norra Irak så annonserar nu också Aer Olympic om flera flygningar i veckan,  i samarbete med Viking Airlines, till Erbil och Sulayimaniyah från Sverige.

Det finns nu ett mycket omfattande utbud av flygningar från Sverige till Irak. Samtidigt (!?) kommer människor hit från Irak och söker asyl. Men om det finns ett så enormt stort passagerarunderlag av f.d. asylsökande till Irak att det lönar sig att upprätthålla oräkneliga direktlinjer dit, hur kan det då – samtidigt! –  finnas skyddsbehov för kurder men också andra irakier i Sverige? Om man är ärlig och ser till fakta så går det inte riktigt ihop. Läs också ”Irak är möjligheternas land!”.

Så här annonserar Aer Olympic och flygningarna går alltså en gång i veckan med början i juni till respektive stad.

Stockholm (ARN) till/från Erbil & Sulaimaniyah (Irak). Flyg bekvämt & tryggt med Viking Airlines.

OBS! För undvikande av missförstånd: jag påstår inte att det inte kan finnas några irakiska medborgare alls, som kan ha behov av skydd i andra länder. Kanske inte permanent utan tillfälligt, men också i vissa fall permanent. Det kan gälla människor som förföljs t.ex. på grund av sin religion eller något annat som är skyddsgrundande enligt utlänningslagen. Men i det stora hela står asylsökandet inte riktigt i proportion till det mycket stora antal irakier (kurder och andra) som fyller stora plan till hemlandet varje vecka.
© Denna blogg

Miggorna protesterar, miggorna har fått nog

En del miggor har fått nog. De har i åratal rapporterat här på bloggen om oegentligheter och felaktigheter i hopp om att någon – någon! – ska lyssna. Jag har hela tiden vetat vilka de är och jag har alltid uppmanat dem att gå till sin ledning, till andra medier, till ansvariga i regeringen. Men det har de hittills inte gjort. Det är inte lätt att kunna/våga göra det när man inte har stöd någonstans ifrån och när man vet att det skadar ens karriär att man tar upp saker som är känsliga och allvarliga. Man riskerar inte bara att hindras vad gäller löneförhöjningar och ev högre positioner utan också att sparkas, t.o.m. mot en dom i domstol med x antal månadslöner (som Lennart Eriksson) för att Migrationsverket vill bli av med en.

En miggas proppar har dock brunnit och denna migga berättar bland annat följande:

Migrationsverket har emellertid uppfunnit ett nytt begrepp: ”hushållsbarn”. Detta är uppföljaren på det faktum att Verksamhetsområde Besök, bosättning och medborgarskap nästan aldrig gör DNA-analyser: verksamhetschefen C anser att DNA-analyser är diskriminerande, eftersom de blir aktuella för ett fåtal länder.

Vad gäller ”hushållsbarn” så ser Migrationsverkets taktik ut så här. En vuxen i någon av de ovanstående kategorierna säger att denne tagit hand om ett barn och vill därför att det barnet ska få uppehållstillstånd i Sverige. Det barnet sägs typiskt vara antingen ett syskonbarn, kusinbarn, hittebarn, eller klanbarn. Barnet identitet är okänd och Migrationsverket gör inga efterforskningar om barnets föräldrar. På enbart muntliga uppgifter skriver så Migrationsverket ut uppehållstillstånd för barnet, på tillståndsgrunden ”hushållsgemenskap”. Någon övrig myndighetskontakt tas inte.
——
Och slutligen kan nämnas att det hänt vid ett flertal tillfällen att det senare framkommit att dessa hushållsbarn har sina riktiga föräldrar i sitt hemland. Det har också vid ett flertal fall framkommit att barn som påståtts vara egna och där verket skrivit ut tillstånd utan DNA-analys visat sig vara någon annans barn.

Kommentar: Allt som denna migga skriver har varit känt, bland annat via bloggen, i månader och i vissa fall år. Om allt som berättas är sant – och det finns ingen anledning att betvivla det – är det skam och skandal. Att s.k. ansvariga i Sverige låter sådant här få pågå trots att dessa ”ansvariga” är medvetna om det! Sveket mot barnen är kanske det allra värsta – förutom att man bryter mot lagen och man struntar i vilka man släpper in i landet.

Jag glömmer aldrig den somaliske man som ringde mig för några år sedan och som hade fått reda på att tre av hans barn, som följt med en främmande familj när den flydde från Somalia för mer än tio år sedan, nu fanns i Finland. Barnen hade alltså förts dit som mycket små och växt upp i ett främmande land och med främmande människor. Mannen, som hade kommit till Sverige för att söka asyl,  ville nu ha tillbaka barnen. Men de var i tonåren och hade bott i med en annan familj i mer än tio år och fadern hade inte uppehållstillstånd här. Såvitt jag vet blev det inte någon återförening.

Och Migrationsverket fortsätter att bidra till tragedier.

© Denna blogg.