• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Miggorna protesterar, miggorna har fått nog

En del miggor har fått nog. De har i åratal rapporterat här på bloggen om oegentligheter och felaktigheter i hopp om att någon – någon! – ska lyssna. Jag har hela tiden vetat vilka de är och jag har alltid uppmanat dem att gå till sin ledning, till andra medier, till ansvariga i regeringen. Men det har de hittills inte gjort. Det är inte lätt att kunna/våga göra det när man inte har stöd någonstans ifrån och när man vet att det skadar ens karriär att man tar upp saker som är känsliga och allvarliga. Man riskerar inte bara att hindras vad gäller löneförhöjningar och ev högre positioner utan också att sparkas, t.o.m. mot en dom i domstol med x antal månadslöner (som Lennart Eriksson) för att Migrationsverket vill bli av med en.

En miggas proppar har dock brunnit och denna migga berättar bland annat följande:

Migrationsverket har emellertid uppfunnit ett nytt begrepp: ”hushållsbarn”. Detta är uppföljaren på det faktum att Verksamhetsområde Besök, bosättning och medborgarskap nästan aldrig gör DNA-analyser: verksamhetschefen C anser att DNA-analyser är diskriminerande, eftersom de blir aktuella för ett fåtal länder.

Vad gäller ”hushållsbarn” så ser Migrationsverkets taktik ut så här. En vuxen i någon av de ovanstående kategorierna säger att denne tagit hand om ett barn och vill därför att det barnet ska få uppehållstillstånd i Sverige. Det barnet sägs typiskt vara antingen ett syskonbarn, kusinbarn, hittebarn, eller klanbarn. Barnet identitet är okänd och Migrationsverket gör inga efterforskningar om barnets föräldrar. På enbart muntliga uppgifter skriver så Migrationsverket ut uppehållstillstånd för barnet, på tillståndsgrunden ”hushållsgemenskap”. Någon övrig myndighetskontakt tas inte.
——
Och slutligen kan nämnas att det hänt vid ett flertal tillfällen att det senare framkommit att dessa hushållsbarn har sina riktiga föräldrar i sitt hemland. Det har också vid ett flertal fall framkommit att barn som påståtts vara egna och där verket skrivit ut tillstånd utan DNA-analys visat sig vara någon annans barn.

Kommentar: Allt som denna migga skriver har varit känt, bland annat via bloggen, i månader och i vissa fall år. Om allt som berättas är sant – och det finns ingen anledning att betvivla det – är det skam och skandal. Att s.k. ansvariga i Sverige låter sådant här få pågå trots att dessa ”ansvariga” är medvetna om det! Sveket mot barnen är kanske det allra värsta – förutom att man bryter mot lagen och man struntar i vilka man släpper in i landet.

Jag glömmer aldrig den somaliske man som ringde mig för några år sedan och som hade fått reda på att tre av hans barn, som följt med en främmande familj när den flydde från Somalia för mer än tio år sedan, nu fanns i Finland. Barnen hade alltså förts dit som mycket små och växt upp i ett främmande land och med främmande människor. Mannen, som hade kommit till Sverige för att söka asyl,  ville nu ha tillbaka barnen. Men de var i tonåren och hade bott i med en annan familj i mer än tio år och fadern hade inte uppehållstillstånd här. Såvitt jag vet blev det inte någon återförening.

Och Migrationsverket fortsätter att bidra till tragedier.

© Denna blogg.
%d bloggare gillar detta: