• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Juristen Birgitta Elfström om verkställighet av utvisningar av dem som inte fått tillstånd att stanna i Sverige

Birgitta Elfström är jurist och har tidigare arbetat på Migrationsverket, bland annat som beslutsfattare. Hon är också Mellanösternexpert och har besökt länderna i området otaliga gånger. Hon skriver så här:

Återvändandeåretbirgitta-elfstrom

Regeringen satsar under innevarande år på att asylsökande som fått slutligt avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd skall återvända hem. År 2009 har utsetts till återvändandeåret.

Det är mer än pinsamt att Sverige skall behöva satsa extra pengar på det som är en självklarhet: att den som inte har fått uppehållstillstånd skall återvända till sitt hemland. Det är också en självklarhet att en person alltid har rätt att både lämna sitt hemland och att återvända dit. Det är då också pinsamt att Sverige skall behöva teckna avtal om återtagande med Irak för att kunna verkställa utvisningsbeslut dit av irakiska medborgare. Läs om avtalet här.

Det borde vara en självklarhet att Sverige sätter press på Irak och andra länder som – i strid med internationella bestämmelser – vägrar att ta emot sina medborgare. Det borde vara en självklarhet att vägra närmare handelsförbindelser med stater som uppträder på sådant sätt.

Sveriges regering har sagt att den vill sätta fart på affärsförbindelserna med Irak och nyttja utlandsboende irakier eftersom de har unika kunskaper om affärskultur, politik, religion och språk. Men regeringen får inte bli hemmablind! Folket i Sverige behöver stöd och hjälp. Det går t.ex. åt mängder av skattepengar till att söka efter personer som fått utvisningsbeslut och att transportera dem till sina hemländer. Det går också åt mycket skattepengar till att ge dem bidrag för att åka tillbaka till sina hemländer.

I radioprogrammet Konflikt i lördags kunde vi höra hur irakier uppförde sig på det chartrade planet till Irak. De skrek, slog, sparkade och hotade med övergrepp. Det borde vara en självklarhet att svenska myndigheter vid nästa s.k. charterresa till Irak tar med sig irakiska säkerhetsvakter utsända och bekostade av den irakiska ambassaden i Stockholm för att inte äventyra icke irakiers säkerhet och liv. Jag förutsätter att alla de som var med på den här resan till Irak hade fått en rättssäker prövning av sina asylansökningar i Sverige. Då tar jag för givet att det på det chartrade planet inte fanns med kristna, statslösa palestinier, jezidier och mandéer. Läs UNHCR:s rapport om Irak.

Jag undrar hur länder i Mellanöstern skulle reagera om svenskar sökte uppehållstillstånd där och vägrades detta. Skulle de ha en lika mesig återvändandeprocess som Sverige?

Finland: De många ogrundade asylansökningarna ska stoppas

Kokoomus logoSamlingspartiet vill skärpa bestämmelserna gällande så kallade ogrundade asylansökningar. De ogrundade ansökningarna har i år ökat kraftigt jämfört med förra året.

2008 sökte drygt 4.000 personer asyl medan det redan under de tre första månaderna i år kom in över 1.400 ansökningar. Antalet ansökningar måste minska, anser Samlingspartiet, som i sin rapport bland annat skriver:

De flesta asylsökande kommer från Irak, Somalia och Afghanistan. De kommer till Finland huvudsakligen från Schengen-området och nära hälften (01–03/2009 46 %) av dem har redan sökt asyl i ett annat EU-land. Att antalet asylsökande ökar i Finland anses ha många olika orsaker, bland annat den skärpta asylpolitiken i Sverige och Norge. (Min översättning från finska).

Samlingspartiet anser också att de längre handläggningstiderna har lett till en situation som inte borde få existera i en demokratisk rättsstat. Och att:

En effektiv, snabb, öppen asylprocess som ges tillräckligt med resurser garanterar en human behandling av de äkta asylsökande som verkligen behöver internationellt skydd. Dessa människor har i sina hemländer utsatts för förföljelse på grund av sina åsikter och lidit av exceptionellt dåliga levnadsförhållanden. Deras situation förbättras inte av en utmattande byråkrati och en passiviserande, utdragen asylprocess. Asylhanteringen måste förändras så att dessa asylsökandes rättssäkerhet och humana mottagande kan garanteras.

Lagstiftningen, utvecklingen av asylprocessen och resurstilldelningen måste alltså utgå från den grupp äkta asylsökande som har verkligt behov av skydd.

I rapporten berättas att var tredje asylsökande som sagt sig vara minderårig har visat sig vara vuxen. Samlingspartiet vill att ålderstesterna lagstadgas. Många asylsökande som säger sig vara minderåriga söker asyl för att kunna hämta hela sin familj till Finland och detta måste stoppas, skriver Samlingspartiet. Dessutom vill man att fickpengar till ensamkommande ska dras in. Det ska räcka att de har mat och bostad i de mottagningscentra som finns.

I rapporten framhålls också att det ibland kan vara så, att barn och unga som kommer till Finland kan vara just sådana som det finländska samhället behöver. Dessutom:

Registrering av den faktiska åldern har även rättsliga verkningar. Och den förhindrar att man kan söka asyl i hopp om att få hämta sin familj till Finland. (Min översättning från finska).

Under kommande år väntas tusentals familjeåterföreningsärenden kunna uppkomma bara från Somalia. Bland dem som då skulle komma till Finland beräknas uppemot 70 – 80 % vara analfabeter. Att integrera dem skulle ställa orimliga krav på Finland. I rapporten talas om att man bör överväga om det kan vara bäst för barnen att familjeåterförening kan ske i deras hemländer.

I rapporten, som är 9 sidor lång, anges också samhällets kostnader för asylmottagningen: år 2008 var den 35,6 miljoner euro (ca 394 miljoner kronor). Kostnaden för enskilda asylsökande var 5.000 – 66.300 euro per år (55.000 – 737.000 kronor), beroende på var de placerades m.m.

Samlingspartiet kallar sin invandrarpolitiska rapport för ”Realismia turvapaikkapolitiikkaan, resursseja kotoutumiseen” (”Realism i asylpolitiken, resurser för integration”).

Arbetsgruppen vill också ha mer pengar till språkundervisning. En större satsning på att kvinnor från kulturer där det inte är vanligt att kvinnor arbetar utanför hemmet ska lära sig språket är extra viktig.

Man vill att invandrare ska komma in mer på synliga poster inom den offentliga sektorn genom att underlätta för första generationens invandrares att få språkkunskaper i båda de inhemska språken (för dessa jobb är kunskaper i både finska och svenska ett lagstadgat krav). Dessutom föreslås det gå snabbare att få finskt medborgarskap – fyra år i stället för nuvarande sex år – eftersom medborgarskap är ett stort steg mot integration. Finskt medborgarskap ges endast till dem som klarar det lagstadgade språktestet.  Samlingspartiet föreslår att man ska sänka kraven något så att man godkänns om man behärskar språket tillräckligt för att uppnå betyget två, mot nuvarande tre.

Rapportens slutkläm lyder: ”Nolltolerans mot rasism och xenofobi”.

Text och översättningar © denna blogg.