• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Frågor till Migrationsverket om fallet med morbrodern till de fem barnen vars mor mördades av deras far

MIG logoLäs först min text Fem afghanska barns mor har mördats av fadern. Migrationsverket utvisar deras morbror.

Nu skriver också Expressen om fallet under rubriken Han tar hand om fem barn.

Mina frågor till – i första hand – Donya Mohseni, föredragande och Mathias Gustavsson, beslutsfattare på Migrationsverket (läs deras beslut här) lyder:

Hur tänkte ni? Vad gick igenom era hjärnor och hjärtan när ni inte såg det unika, det synnerligen ömmande i det här fallet? Eller finns det något som inte är känt för andra än er i detta fall, något som så starkt talar emot Ahmad Sharafi (trots att socialnämnden förordar honom som oersättlig för barnen och vill att han ska ha vårdnaden om dem) att det gör att ni beslutat att inte bevilja honom uppehållstillstånd av den anledningen? Varför står det i så fall ingenting om det i ert beslut? Om det inte finns något som talar emot honom (grov kriminalitet etc), hur kan ni då skriva att:

Migrationsverket (d.v.s. NI! Min anm.) finner vid en sammantagen bedömning av omständigheterna i ärendet och med barnets bästa i beaktande, att de åberopade skälen inte kan anses utgöra hinder mot verkställigheten i den mening som avses i 12 kap. 18 § utlänningslagen. Verket finner vidare att omständigheterna även om de är ömmande och tragiska, även med beaktande av att barn berörs, inte är av sådan art och omfattning att det på denna grund föreligger skäl att bevilja er uppehållstillstånd med stöd av ovanstående bestämmelse.

Mina frågor – i andra hand – till Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik lyder:

Kommer du att kalla till dig de här två tjänstemännen och be dem förklara hur de resonerat när de fattade sitt beslut att utvisa Ahmad Sharafi ? Kommer du, personligen och i din egenskap av rättschef vid Migrationsverket, att lyssna på de fem nu moder- och faderlösa barnen och ta hänsyn till vad som kan anses vara deras bästa samt väga in socialnämndens yttrande om att Ahmad Sharafi måste finnas i barnens fortsatta liv? Kommer du att försöka se det som de två tjänstemännen inte såg: att det finns just sådana ömmande och tragiska omständigheter som, i sig själva och med lite god vilja från Migrationsverket, gör att Ahmad Sharafi kan beviljas uppehållstillstånd i Sverige?

%d bloggare gillar detta: