• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Det är inte facket som avslår eller beviljar arbetstillstånd!

ElektroniktidningenI en artikel i Elektroniktidningen kan man bland annat läsa följande:

En av nyheterna i de förenklade reglerna är nämligen att fackföreningarna alltid ska få yttra sig innan migrationsnämnden fattar beslut. Nyetablerade utländska företag har sällan kollektivavtal och får därmed avslag.

Här föreligger nog något missförstånd! Det är inte facket som kan avslå en ansökan om arbetstillstånd, det är inte facket som har beslutanderätt! Facket har yttranderätt men det är Migrationsverket som ska avgöra ansökan och om den är välgrundad och lönen är rimlig så ska arbetstillstånd beviljas. Oavsett fackets yttrande. Det är arbetsgivarens önskan om att anställa en viss person som ska ha störst betydelse. Att facket börjar obstruera för att de vill driva sina egna frågor och vill tvinga alla att teckna kollektivavtal måste ignoreras.

I den nya lagen om arbetskraftsinvandring har i varje fall inte jag kunnat finna någon paragraf som säger att arbetsgivare måste ha tecknat kollektivavtal för att de ska kunna anställa någon från ett icke-EU-land (liksom inte heller från ett EU-land, där facket inte ens har yttranderätt…).

Den nya lagen tillkom för att förenkla och underlätta anställningar från länder utanför EU, inte för att försvåra. En gång till: det är  Migrationsverket som ska bevilja arbetstillstånd åt alla som uppfyller de kriterier som finns i lagen. Oavsett vad facket säger.

© Vid citat, ange källan!

En migga reflekterar kring omskärelse som asylskäl

Så här berättar en migga:

Ett vägledande beslut fattat av den f. d rättschefen vid Migrationsverket, Henrik Winman, avseende könsstympning används flitigt av offentliga biträden. Om en asylsökande familj från de länder där kvinnlig omskärelse är utbrett inte lyckats få asyl på de skäl som de ursprungligen åberopat, kommer biträdet plötsligt på att det finns ett nyfött  flickebarn i familjen; ett flickebarn som inte genomgått omskärelse.

Men om de nu tvingas återvända kommer omskärelse av flickan att ske med omedelbar verkan, trots att båda föräldrarna är emot det och trots att ingen omskärelse av något av de andra flickebarnen  skett innan familjen lämnade hemlandet, vilket de gjorde av helt andra skäl.

Detta har nu gått så långt att om en asylsökande kvinna, som själv är omskuren och kommer från någon av de länderna där omskärelse tillämpas, får avslag på sin ansökan men blir gravid med en man som har PUT (permanent uppehållstillstånd) i Sverige och föder ett flickebarn, då yrkar biträdet att barnet inte bara ska få PUT på anknytning ( vilket det automatiskt får) utan även flyktingförklaring och resedokument. Detta för att modern (utan vare sig identitetshandlingar eller hållbara asylskäl) ska slippa resa till hemlandet (enligt huvudregeln, framförallt när man inte styrkt sin identitet) eftersom hon är anhörig till en flykting (=barnet).

Men på vilket sätt är en nyfödd flicka, född i Sverige, som automatiskt får PUT på grund av att pappan har det, en flykting? Visst, skulle hon utvisas  till moderns ursprungsland så kan det – teoretiskt – hända att hon skulle bli omskuren, i synnerhet om hennes föräldrar önskade det. Men nu utvisas hon ju inte!

Flyktingkonventionens regler om anhörigas rätt till uppehållstillstånd (vilka är mer generösa än reglerna som gäller för anhöriga till dem som inte bedömts som flyktingar utan som fått PUT på annan grund)  är överhuvudtaget inte anpassade för situationer där en bebis blir flykting p. g. a. risken för ”könsstympning”.

Om jag vore en cynisk smugglare så skulle jag ge rådet till varje somalisk ensamkommande man att ta med sig en liten, ännu inte omskuren flicka. Eftersom flickor i Somalia omskärs när de är 5-8 år så är det inte så svårt att finna ett lämpligt syskonbarn, ”hushållsbarn” eller varför inte ”adoptera” ett föräldralöst barn.

Migrationsverket kräver ju inga handlingar från somalier och gör inga DNA-tester heller eftersom de är för dyra (!!!). Vi skulle inte inte heller orka ifrågasätta en man som kommer hit med en liten flicka och genast skaffar ett läkarintyg på att flickan inte är omskuren. Nej, vi skulle ge flyktingförklaring till flickan och PUT på anknytning till mannen.

Det är givetvis inte så att jag önskar att någon flicka ska utsättas för omskärelse, men jag är inte alls säker på att flickorna som får PUT undgår omskärelse ändå. En bebis som får PUT som flykting och vars anhöriga får PUT på anknytning till den (bebisen), kan givetvis bli tvungen att resa med föräldrarna till ursprungslandet eller till något närliggande land och bli omskuren ändå.

Det finns ingen uppföljning när det gäller dessa flickor. Vi kan slå oss för bröstet och tro att vi nu har räddat en flicka från ett grymt öde, men att vi har gett hennes föräldrar (eller någon annan som vi inte vet vem han/hon är) uppehållstillstånd innebär ju ingen som helst garanti mot omskärelse, det innebär endast att familjen har fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av att föräldrarna sagt att hon ”annars riskerar att omskäras”! Det gäller också i hög grad i de fall när flickan är född i Sverige av asylsökande föräldrar vilkas alla andra döttrar redan  är omskurna och där biträdet sent i processen plötsligt åberopar denna risk och uppger att först nu har föräldrarna – plötsligt – förstått vidrigheten av kvinnlig omskärelse.

Att man talar om för asylsökande att förkastelse av deras urgamla sedvänja är deras enda möjlighet till uppehållstillstånd och att de genom läpparnas bekännelse bör ångra sig och skenbart överge en tradition som de tror på, det tror jag inte är ett sätt vi ska bekämpa kvinnlig omskärelse på.

Kommentar: Uppfinningsrikedomen är stor för att få det efterlängtade uppehållstillståndet i Sverige. Och Sverige sväljer många huvudlösa historier och beviljar människor permanenta uppehållstillstånd och livslång försörjning på irrelevanta och/eller lögnaktiga grunder. Men det verkar inte vara många andra som vill prata eller skriva om det. Det här är sådant som man inte ska tala högt om eftersom det politiskt korrekta att tycka är att alla ska få stanna. Alltid. Annars är det orättvist och Sverige har en omänsklig asylpolitik…

Läs de varierande texterna under kategorirubriken Asyl&Migration för en allsidigare – svart och vit – bild av hur asylinstrumentet missbrukas av många som vill komma till Sverige men inte har asylskäl, men också hur det mer eller mindre ofta hanteras felaktigt av Migrationsverket.

© Denna blogg.