• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Det är inte facket som avslår eller beviljar arbetstillstånd!

ElektroniktidningenI en artikel i Elektroniktidningen kan man bland annat läsa följande:

En av nyheterna i de förenklade reglerna är nämligen att fackföreningarna alltid ska få yttra sig innan migrationsnämnden fattar beslut. Nyetablerade utländska företag har sällan kollektivavtal och får därmed avslag.

Här föreligger nog något missförstånd! Det är inte facket som kan avslå en ansökan om arbetstillstånd, det är inte facket som har beslutanderätt! Facket har yttranderätt men det är Migrationsverket som ska avgöra ansökan och om den är välgrundad och lönen är rimlig så ska arbetstillstånd beviljas. Oavsett fackets yttrande. Det är arbetsgivarens önskan om att anställa en viss person som ska ha störst betydelse. Att facket börjar obstruera för att de vill driva sina egna frågor och vill tvinga alla att teckna kollektivavtal måste ignoreras.

I den nya lagen om arbetskraftsinvandring har i varje fall inte jag kunnat finna någon paragraf som säger att arbetsgivare måste ha tecknat kollektivavtal för att de ska kunna anställa någon från ett icke-EU-land (liksom inte heller från ett EU-land, där facket inte ens har yttranderätt…).

Den nya lagen tillkom för att förenkla och underlätta anställningar från länder utanför EU, inte för att försvåra. En gång till: det är  Migrationsverket som ska bevilja arbetstillstånd åt alla som uppfyller de kriterier som finns i lagen. Oavsett vad facket säger.

© Vid citat, ange källan!
%d bloggare gillar detta: