• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

En migga ger råd till Migrationsverkets generaldirektör

Läs först: Migrationsverket har havererat – för hundrade gången.

Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson, som själv under ett halvår varit Säpo-chef, är mycket upprörd. Det berättas i Dagens Nyheter under rubriken Migrationsverket avvisar misstankar om infiltratörer (läs och lyssna också här)

För det första: den här typen av samtal för man inte i medierna. För det andra: vi har gjort interna utredningar vid varje rymning och vi hittar inte något skäl att misstänka vår personal. För det tredje: om det skulle pågå en förundersökning mot vår personal bryter man flagrant mot sekretessen. Och för det fjärde: om det inte pågår någon förundersökning ska man inte under några som helst omständigheter misstänkliggöra någon på grund av dennes åsikter.

Men borde inte Eliasson vara mer upprörd över de starka misstankar polisen hyser än över att polisen berättat om sina misstankar offentligt? Och över att så väldigt många asylsökande om ska utvisas försvinner från förvaret i just Kållered…

En migga med god kännedom om läget är också upprörd och skriver så här:

Och nu uttalar sig Paul Fogelberg (chefen för Migrationsverkets förvar i Kållered)  i TV4. Snacka om hyckel!!!

Ett gott råd till GD:

GÖR DET TILL DIN FÖRSTA UPPGIFT PÅ MÅNDAG MORGON, ATT SE ÖVER DET HÄR!!!

DET ÄR INTE FÖRSTA GÅNGEN, UTAN SNARARE TREDJE ELLER FJÄRDE PÅ KORT TID SOM FÖRETRÄDARE FÖR RÄTTSVÄSENDET HAR VÄLGRUNDADE SYNPUNKTER PÅ CHEFER OCH ANSTÄLLDA I GÖTEBORG.

T.EX. SÅ HAR POLIS OCH ÅKLAGARE HAFT MÖJLIGHET ATT INFÖR SÅVÄL JUSTITIEMINISTERN SOM MIGRATIONSMINISTERN REDOVISA ATT VERKETS DELTAGANDE I DIV MÄNNISKOSMUGGLINGSHÄRVOR LÄMNAT MASSOR AV ÖVRIGT ATT ÖNSKA.

OCH GISSA VILKEN ÖVERRASKNING: DET HADE OCKSÅ KOPPLING TILL GÖTEBORG!!! OCH NU, GD, SITTER DU DÄR MED ETT FÖRVAR I GÖTEBORG DÄR 50 PERSONER (inte 5 eller 15 utan 50!!!!) AVVIKIT UNDER KORT TID!!! OCH CHEFEN FÖR DET FÖRVARET STÅR OCH FÖRSÖKER SE OSKYLDIG UT OCH UNDRAR VAD SOM STÅR PÅ!!! HANS PERSONAL ”MÅR DÅLIGT AV UTPEKANDET”,  HULKAR HAN I TV.

OCH HUR F-N TROR HAN  ATT VI ANDRA SOM JOBBAR PÅ MIGRATIONSVERKET MÅR NÄR FÖRVARET ÄR ALLMÄNT ÅTLÖJE OCH EXAKT DESSA UPPGIFTER VARIT KÄNDA OCH FIGURERAT I ETT ÅR NU!!!

JASÅ, CHEFEN FÖR FÖRVARET I GÖTEBORG BLIR LEDSEN FÖR ATT HAN MÅSTE LÄSA I TIDNINGEN OM FÖRUNDERSÖKNINGEN. JA MEN TACKA F-N FÖR DET!!! DET ÄR KLART ATT POLISEN INTE GÅR TILL HONOM MED SÅDANA UPPGIFTER I EN FÖRUNDERSÖKNING FÖRRÄN DE HAR KOMMIT NÅGONVART!!! FÖRTROENDET ÄR JU FÖRBRUKAT!!!

Kommentar: Jag har låtit miggans upprörda VERSALER vara kvar. De illustrerar den ilska och det raseri den här miggan känner över Migrationsverkets chefers oförmåga att se till att verksamheten sköts på ett korrekt sätt.

© Denna blogg.

Än en gång: HUR ska människor utvisas som vägrar lämna Sverige?

SR logoDen 23 maj handlade programmet Konflikt i Sveriges Radio återigen om asylsökande som genom alla instanser fått avslag på sina ansökningar och därför ska utvisas ur Sverige. Man fokuserade på en specifik utvisning som skedde i februari och omfattade 45 irakier (de flesta kurder från norra Irak) som lämnade Sverige på ett för ändamålet chartrat plan.

Efter det första Konflikt på samma tema den 16 maj skrev jag en text med rubriken HUR ska människor utvisas som vägrar lämna Sverige? Fortfarande kvarstår den frågan. För man ska inte blanda ihop det faktum att man (någon, vissa, många) tycker att en del asylökande felaktigt har fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd – vilket sker ibland – med att de asylsökande har fått en prövning av sin ansökan i alla instanser (ofta dessutom i flera omgångar under flera år) och har  fått avslag och då förstås ska lämna Sverige. Man måste kunna skilja på dessa två helt olika scenarier. Det gör inte Konflikt.

Givetvis måste varje land ta emot sina egna medborgare! Med eller utan ”återtagandeavtal”, som egentligen är en konstruerad och helt onödig åtgärd som inte har stöd i internationell rätt. Dessutom är kraven från kurderna i norra Irak helt orimliga: det är inte de som ska tillfrågas eller vara med och bestämma vilka irakiska medborgare om ska återvända till landet Irak. Besluten om utvisning fattas i Sverige. Sverige är en suverän stat med egna lagar och bestämmelser som ska respekteras – också av kurder. Och när nu Sverige har tecknat det i o f s onödiga återtagandeavtalet med Iraks regering så räcker det mer än väl. Några fler instanser behöver inte blandas in.

Till slut: Om man är övertygad om att ett utvisningbeslut är felaktigt bör man förstås göra vad man kan för att få det rättat. Jag har själv i många fall under mer än ett decennium arbetat för att få rättelse i sådana fall och ofta lyckats. Men jag har också någon enstaka gång misslyckats,  och då har resultatet blivit att personerna ifråga har måst lämna landet. Inget rättsligt system i hela världen är 100 procentigt och att få 100 % korrekta domar och beslut är tyvärr en utopi.

Man kan inte uppröras så till den milda grad som man verkar göra i Konflikt över att människor, som har gått igenom asylprocessen i enlighet med de lagar som Sveriges riksdag och regering i demokratisk ordning stiftat, utvisas ur landet. Och över att om man inte lämnar landet frivilligt så får och måste tvångsåtgärder vidtas.

För undvikande av medvetna eller omedvetna missförstånd: Samma regler och lagar gäller förstås ALLA asylsökande, inte enbart irakier. Men det är utvisning av irakier som Konflikt har fokuserat på i sina program, därför är det just de som nämns också i mina texter som refererar till programmen.
© Vid citat ur min text, var vänlig länka till denna bloggning
så att hela texten kan läsas och inte bara lösryckta ord
eller meningar.

En migga: ”En av de anställda vid förvaret är exempelvis misstänkt för att ha ställt upp på ett skenäktenskap.”

Med anledning av vad som idag ”avslöjas” i Göteborgs-Posten under rubriken Säpo: Förvaret hjälper rymlingar,  skriver en migga följande:

Göteborgs-Posten berättar den 23 maj, om ultravänsteranställd personal vid förvaret i Göteborg. Det sätter onekligen Lennart Eriksson (som sparkades för sin Israelvänliga blogg och fick höra: ”Är du moderat också? Det är ju apart”.) i ett visst perspektiv…

Det här har varit känt länge internt. En av de anställda vid förvaret är exempelvis misstänkt för att ha ställt upp på ett skenäktenskap.

Det är någonstans i närheten av helt fantastiskt för mig att Migrationsverkets personalansvarsnämnd fortfarande inte tittat närmare på chefsskapet i Göteborg! Helt makalöst otroligt. Alla de här cheferna känner varandra, de befinner sig på vänsterkanten, och de delar varandras åsikter.

En chef sa en gång till polisen att hon tycker att det är ”charmigt med skenförhållanden”. Efter det ville polis och åklagare inte ha något med henne att göra längre. Detta var i samband med utredningen om vietnamessmugglingen i Halmstad.

Och så här rapporterar TV4 under rubriken Flyktingar tros få hjälp att rymma:

Det senaste året har över 50 rymningar skett från Sagåsens förvar i Kållered, söder om Göteborg. Polisen upplever också att det är svårt att samarbeta med personalen.

– 50 rymningar är avsevärt fler än på övriga anläggningar i landet. Några av rymningarna har varit spektakulära, man har på ett enkelt sätt kunnat ta sig ut från förvarsanläggningen, säger Hans Lippens, chef gränspolisen Västra Götaland till TV4Nyheterna.

Kommentar: Jag har sagt det hundra gånger och säger det igen: Migrationverket har havererat.

Det är oförskämt att en myndighet får kosta enorma summor av skattemedel samtidigt som den inte sköts effektivt och korrekt. Och det är oförskämt att man kan vara så slapp att man låter allt rulla på, även sådant om bevisligen och uppenbarligen är väl känt av Migrationsverket.

Om man bara hade tagit till sig ens en bråkdel av vad som rapporterats här genom åren, främst av miggor med god insyn, så hade kanske en hel del varit vunnet. Det är oförskämt att inte lyssna på de miggor om vill göra ett gott arbete. Ingen tycks orka ta tag i alla oegentligheter och felaktigheter. Eller också handlar det om inkompetens bland den stora mängden chefer på Migrationsverket.

© Denna blogg.