• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Än en gång: HUR ska människor utvisas som vägrar lämna Sverige?

SR logoDen 23 maj handlade programmet Konflikt i Sveriges Radio återigen om asylsökande som genom alla instanser fått avslag på sina ansökningar och därför ska utvisas ur Sverige. Man fokuserade på en specifik utvisning som skedde i februari och omfattade 45 irakier (de flesta kurder från norra Irak) som lämnade Sverige på ett för ändamålet chartrat plan.

Efter det första Konflikt på samma tema den 16 maj skrev jag en text med rubriken HUR ska människor utvisas som vägrar lämna Sverige? Fortfarande kvarstår den frågan. För man ska inte blanda ihop det faktum att man (någon, vissa, många) tycker att en del asylökande felaktigt har fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd – vilket sker ibland – med att de asylsökande har fått en prövning av sin ansökan i alla instanser (ofta dessutom i flera omgångar under flera år) och har  fått avslag och då förstås ska lämna Sverige. Man måste kunna skilja på dessa två helt olika scenarier. Det gör inte Konflikt.

Givetvis måste varje land ta emot sina egna medborgare! Med eller utan ”återtagandeavtal”, som egentligen är en konstruerad och helt onödig åtgärd som inte har stöd i internationell rätt. Dessutom är kraven från kurderna i norra Irak helt orimliga: det är inte de som ska tillfrågas eller vara med och bestämma vilka irakiska medborgare om ska återvända till landet Irak. Besluten om utvisning fattas i Sverige. Sverige är en suverän stat med egna lagar och bestämmelser som ska respekteras – också av kurder. Och när nu Sverige har tecknat det i o f s onödiga återtagandeavtalet med Iraks regering så räcker det mer än väl. Några fler instanser behöver inte blandas in.

Till slut: Om man är övertygad om att ett utvisningbeslut är felaktigt bör man förstås göra vad man kan för att få det rättat. Jag har själv i många fall under mer än ett decennium arbetat för att få rättelse i sådana fall och ofta lyckats. Men jag har också någon enstaka gång misslyckats,  och då har resultatet blivit att personerna ifråga har måst lämna landet. Inget rättsligt system i hela världen är 100 procentigt och att få 100 % korrekta domar och beslut är tyvärr en utopi.

Man kan inte uppröras så till den milda grad som man verkar göra i Konflikt över att människor, som har gått igenom asylprocessen i enlighet med de lagar som Sveriges riksdag och regering i demokratisk ordning stiftat, utvisas ur landet. Och över att om man inte lämnar landet frivilligt så får och måste tvångsåtgärder vidtas.

För undvikande av medvetna eller omedvetna missförstånd: Samma regler och lagar gäller förstås ALLA asylsökande, inte enbart irakier. Men det är utvisning av irakier som Konflikt har fokuserat på i sina program, därför är det just de som nämns också i mina texter som refererar till programmen.
© Vid citat ur min text, var vänlig länka till denna bloggning
så att hela texten kan läsas och inte bara lösryckta ord
eller meningar.
%d bloggare gillar detta: