• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

En migga om Migrationsverkets generaldirektörs uttalanden i media

Apropå de upprörda uttalanden som Migrationsverket generaldirektör gjort i media (bl.a. här) skriver en migga att det:

antingen råder en monumental inkompetens på förvaret i Göteborg, och att stå och försvara det i media är ungefär lika inkompetent

eller så finns det minst en ”inside man” och att näbba sig i media brukar bli surt efteråt, som räven sa om rönnbären

Miggan skriver vidare:

GD kan ju också ta sig en funderare på vad hans övriga anställda i Göteborg tycker, när de hamnar i samma säng som en flock helt inkompetenta. Sätt det gärna i perspektiv: på det här förvaret har personal dokumenterat agerat emot polisen, och det är inte första gången som verkets enheter i Göteborg fått omdömet att de inte spelar på samma planhalva som rättsväsendet.

50 – inte 5 eller 15 – har avvikit på kort tid. Det är väl lika så gott att stänga förvaret helt, det kostar ju en faslig massa pengar om inte annat.

Kommentar:
1. Migrationsverket är en statlig myndighet och inte en ställe där anställda kan agera enligt eventuella personliga åsikter. De förvarsanställda har ingen rätt att omtolka beslut fattade av deras egen arbetsplats, Migrationsverket, och en migrationsdomstol eller att skapa egna system som går på tvärs med det verk de arbetar på och som betalar deras löner.

2. Det faktum att förvarstagna asylökande som ska utvisa har tillgång till datorer och mobiltelefoner och kan meddela sig med folk utanför kan inte framhållas som en orsak till att det kommer demonstranter till förvaren när utvisningar ska ske. Det kan inte heller framhållas som en orsak till att rymningar kan ske i samband med att utvisningar ska genomföras. De förvarstagna vet ju oftast inte exakt när utvisningarna ska genomföras och kan därför inte agera i enlighet med det. Men personalen vet, vanligtvis… Även om polisen nu verkar ha börjat låta bli att tala om för personalen när den kommer. Av förklarliga skäl…

3. Det är helt förkastligt att statsanställda motarbetar både sitt eget uppdrag och polisens lagstadgade arbete! Det är sabotage mot Polismyndigheten och mot staten att släppa ut människor i landet som de inte har rätt att visats i efter beslut både av myndighet och domstol. Sådant agerande måste stoppas om vi ska upprätthålla laglydighet och en reglerad invandring.

4. Om man anser att det är fel på utlänningslagen så måste man arbeta för att förändra den. Om man anser att en asylsökande har fått ett felaktigt beslut (vilket händer) måste man göra vad man kan för att rätta till det. Att ta till olagliga metoder och börja fatta egna beslut vad gäller utvisningar kan förstås  inte accepteras.

© Denna blogg.
%d bloggare gillar detta: