• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Kurder kandiderar till EU-parlamentet på svenska mandat

facebookPå Facebook finns en grupp med namnet Kurder & kurdvänner till EU-parlamentet!/ Kurd û dostên kurd bo YE! Där står att läsa (texten är kopierad rakt av, därav stav- och korrfel):

Denna grupp är till för att marknadsföra och promota kurder och kurdiska vänner som kandiderar till Eu-parlamentet. Den kurdiska populationen i Sverige upgår till omkring 100 000 personer idag, varav ca 40 000 kan tänkas inneha rösträtt. Detta faktum innebär stor politisk makt om dessa kan organiseras och enas.

Enbart de kurdiska rösterna skulle teoretiskt sett kunna skicka 3 till 5 personer till Europa parlamentet.

Vid det här laget tror jag att ni förstår avsikten med gruppen. Bara att promota kanditaterna, även en möjlighet för kanditaterna att marknadsföra sina respektive politiska program.

Låt oss enas och skicka kurder och kurdvänner till Eu-parlamentet i år!

På Facebook undrade jag följande:

Ska inte Sverige representeras av svenskar – människor som definierar sig som svenskar – i EU? Och är det inte så i alla andra sammanhang att invandrare i Sverige i kräver att de ska kallas ”svenskar”? Men här handlar nu om att människor som definierar sig som kurder röstas in på svenska mandat i EU.

Och som ett brev på posten kom omedelbart denna reaktion:

Vad menar du? Att svenskar som bor i Sverige men identifierar sig som kurder, inte ska få kandidera?

Men lika snabbt också den här kommentaren:

Man bör ju ha ett tydligt och genuint svenskt intresse. Inte fokusera på en minoritet eller agenda för ett annat land än det man ska representera.

Som sagt: En stor grupp invandrare i Sverige, som alltså normalt är så noga med att kräva att de kallas ”svenskar”,  kallar sig här det de är och känner sig som, kurder, och med en egen agenda vill de komma in i EU-parlamentet som just kurder, inte som svenskar. Men på svenska mandat.

Det kan inte vara meningen att det ska gå till så. Det är lika fel som att de närmare 400.000 finländarna i Sverige skulle börja köra med egna agendor i sin egenskap av just finländare, men på Sveriges mandat. Eller att palestinier (de är också många i Sverige) skulle göra det. Sverige ska representeras av svenskar, inte av personer som definierar sig som kurder, finländare, palestinier eller andra folkslag eller nationaliteter.

Dessutom: Det är allas rätt att definiera sig som det de känner sig. Dock: om invandrare väljer att definiera sig som t.ex. kurder, palestinier eller något annat i Sverige så kan de inte heller påstå att de blir ”diskriminerade” när någon kallar dem just det de själva väljer att definiera sig som. Men de svenska mandaten i EU ska innehas av svenskar (infödda eller med annan bakgrund).

OBS! Misstolka inte medvetet min text och påstå att jag menar att ingen med kurdisk eller palestinsk eller finländsk bakgrund ska kunna kandidera till EU-parlamentet! Det är INTE vad jag skriver. Läs texten ordentligt!
© Vid citat ur texten, var vänlig länka till denna bloggning
så att hela texten kan läsas och inte bara lösryckta ord
eller meningar.

%d bloggare gillar detta: