• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Har kungen verkligen gett UD tillstånd att skicka telegrammet?

Det telegram till Eritreas president som avbildas i Expressen idag, ser för mig inte alls ut som om det verkligen kommer från kung Carl XVI Gustaf .

Det är inte skickat från Kungliga Slottet utan från regeringskansliet och underskrivet med ”Carl Gustaf R” (”R” förmodligen för ”Rex” som betyder kung). Jag har för mig att kungen brukar underteckna med ”Carl XVI Gustaf” och inte som i detta UD-telegram. Dessutom brukar väl kungen skicka brev och telegram på eget brevpapper och inte via någon på protokollet på UD!!?? Som i sin tur skickar en kopia till Kungliga Slottet??????

Är det här ett skämt? Är det någon som har lurat media? Eller har UD skickat telegrammet rutinmässigt – eller av någon annan anledning – utan kungens vetskap och medgivande? Jag vet inte, jag bara undrar…

Invandrarkritisk EU-valannons stoppas

Pöntinens valannons”Stoppa invandrare som snyltar på socialskyddet!” annonserar Samlingspartiets EU-valskandidat Kai Pöntinen i Helsingin Sanomat den 29 maj. Samt: ”För en finländsk livsstil”. ”En misslyckad annons”, kommenterar partisekreterare Taru Tujunen.

På frågan vad Kai Pöntinen menar, svarar han:

Jag menar dem som inte deltar i samhällsbygget utan kommer hit för att förbättra sin egen levnadsstandard på bekostnad av vårt goda socialskydd. Strömmen av ogrundade asylansökningar måste stoppas och behandlingstiderna försnabbas. Det kan inte ta minst tre månader att avslå en ansökan, de asylansökande kostar hela tiden.

Han säger vidare:

Det är klart att vi ska ta emot folk som lider verklig nöd, och arbetskraftsinvandring behövs också. Men det är helt ofattbart att gråskäggiga gubbar kommer hit och påstår sig vara minderåriga. Det är också märkligt att passet alltid råkar vara försvunnet.

Partisekreterare Taru Tujunen har kontaktat Pöntinen om annonsen och kommit överens om att den inte mera ska publiceras. Hon säger:

Samlingspartiets grundprincip är att vi inte godkänner rasism eller intolerans. Men man måste få diskutera invandringen också ur en kritisk synvinkel.

Annonsen publicerades med hänvisning till yttrandefrihet enenligt Helsingin Sanomats chefredaktör Janne Virkkunen, som anser att man i politiken ska tillåta också ett tufft språkbruk och såg ingen anledning till att stoppa Kai Pöntinens annons. Virkkunen säger om publiceringen av valannonsen att han vill påminna om  att invandringspolitiken är ett centralt tema i EU-valet och att allt som hör till den därför bör diskuteras. Och:

Jag har alltid haft som princip att om en publicering ska förbjudas måste det finnas tungt vägande skäl. Nu fanns det inte det. Jag tyckte annonsen var motbjudande, men det som är dåligt försvinner inte ur världen om man sluter sina ögon.

Läs hela artikeli Hufvudstadsbladet här och i Helsingin Sanomat här.

”Konsulns beteende inte föredömligt”, enligt not

Läs först Det låter som en film... från den 18 maj. Efter den otroliga händelsen har följande hänt, rapporterar Svenska Yle:

Finland har nu svarat på den ryska noten angående smugglingen av Anton Salonen över den ryska gränsen till Finland. Konsuln handlade på eget initiativ och hans beteende var inte föredömligt.

Enligt uppgifter till Yle sägs det i noten att konsuln som smugglade pojken över gränsen i sin tjänstebil hade skött sina arbetsuppgifter genom att hjälpa finska medborgare. Däremot anser utrikesministeriet (UM) inte att konsulns agerande var föredömligt.

Från UM säger man också till Yles nyheter, att man i noten gick igenom alla fakta i målet sedan mars 2008, då Antons ryska mor tog med sig pojken till Ryssland.

Finland önskar nu att Ryssland ska ansluta sig till Haagkonventionen om kidnappning av barn – det skulle bringa klarhet i handlingarna.

Min kommentar: Föredömligt (oavsett vad som sägs i noten)  gjort av den finländska diplomaten att ta hem den kidnappade finländska pojken, och föredömligt svar från Finlands utrikesministerium!