• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Invandrarkritisk EU-valannons stoppas

Pöntinens valannons”Stoppa invandrare som snyltar på socialskyddet!” annonserar Samlingspartiets EU-valskandidat Kai Pöntinen i Helsingin Sanomat den 29 maj. Samt: ”För en finländsk livsstil”. ”En misslyckad annons”, kommenterar partisekreterare Taru Tujunen.

På frågan vad Kai Pöntinen menar, svarar han:

Jag menar dem som inte deltar i samhällsbygget utan kommer hit för att förbättra sin egen levnadsstandard på bekostnad av vårt goda socialskydd. Strömmen av ogrundade asylansökningar måste stoppas och behandlingstiderna försnabbas. Det kan inte ta minst tre månader att avslå en ansökan, de asylansökande kostar hela tiden.

Han säger vidare:

Det är klart att vi ska ta emot folk som lider verklig nöd, och arbetskraftsinvandring behövs också. Men det är helt ofattbart att gråskäggiga gubbar kommer hit och påstår sig vara minderåriga. Det är också märkligt att passet alltid råkar vara försvunnet.

Partisekreterare Taru Tujunen har kontaktat Pöntinen om annonsen och kommit överens om att den inte mera ska publiceras. Hon säger:

Samlingspartiets grundprincip är att vi inte godkänner rasism eller intolerans. Men man måste få diskutera invandringen också ur en kritisk synvinkel.

Annonsen publicerades med hänvisning till yttrandefrihet enenligt Helsingin Sanomats chefredaktör Janne Virkkunen, som anser att man i politiken ska tillåta också ett tufft språkbruk och såg ingen anledning till att stoppa Kai Pöntinens annons. Virkkunen säger om publiceringen av valannonsen att han vill påminna om  att invandringspolitiken är ett centralt tema i EU-valet och att allt som hör till den därför bör diskuteras. Och:

Jag har alltid haft som princip att om en publicering ska förbjudas måste det finnas tungt vägande skäl. Nu fanns det inte det. Jag tyckte annonsen var motbjudande, men det som är dåligt försvinner inte ur världen om man sluter sina ögon.

Läs hela artikeli Hufvudstadsbladet här och i Helsingin Sanomat här.

%d bloggare gillar detta: