• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Finland: Andelen ogrundade asylansökningar måste minska

Finlands flaggaSpråkanalyser och åldersbestämningar ska utnyttjas flitigare för att avslöja ogrundade asylansökningar. Det är två av de åtgärder som en arbetsgrupp vid inrikesministeriet föreslår för att effektivisera asylprocessen. Dessutom föreslår arbetsgruppen bland annat vissa skärpningar då det gäller familjeåterförening och arbetstillstånd.

Astrid ThorsMålet är att få ned antalet ogrundade asylansökningar. Det förbättrar samtidigt situationen för dem som verkligen är i behov av skydd. Det ligger i allas intresse att snabba upp processen. En lång process är både psykiskt tung för den sökande och ekonomiskt betungande för mottagarlandet.

Det sade migrationsminister Astrid Thors när hon tog emot arbetsgruppens rapport den 2 juni.

I fjol var andelen Dublinfall, alltså personer som kommit till Finland från ett annat EU-land, Island, Norge eller Schweiz, ungefär en tredjedel av antalet ansökningar. Enligt Dublinkonventionen ska sådana fall behandlas i det land där den asylsökande först anlänt. Behandlingen av de här ansökningarna ska nu också bli effektivare.

Arbetsgruppen kräver också preciseringar i vissa fall av familjeåterförening. Till exempel föreslås att personer med uppehållstillstånd måste bo ett år i landet innan de kan ansöka om familjeåterförening.

Vid Migrationsverket har man i år fått 40 heltidsanställda extra för att få bukt med mängden asylansökningar. Migrationsminister Astrid Thors:

Men också polisen och rättsväsendet behöver mer resurser. Vi behöver större flexibilitet i vissa budgetmoment så att vi kan reagera på förändringar genast.

I höst hoppas hon att lagförslagen om asylpolitiken ska kunna ges till riksdagen. Och så reser hon till Irak för att få till stånd ett samarbetsavtal med de irakiska myndigheterna.

Källa: Hbl

Snart är den över, valkampanjen inför EU-parlamentsvalet

Snart, snart är den över, den i mitt tycke överdrivna och tidvis lätt hysteriska kampanjen inför EU-parlamentsvalet. Snart slipper man att överallt och i alla möjliga medier och sammanhang se och höra Marita Ulvskog, Marit Paulsen,  Ella Bohlin, Gunnar Hökmark och allt vad de heter. Och de många debatterna och duellerna mellan Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin. De kandiderar ju inte ens!

Många av kandidaterna är ganska verklighetsfrämmande i sina val av frågor som de säger sig vilja driva. Det är som om de inte riktigt förstod att det handlar om hela EU och inte bara lilla Sverige och dess eventuella alkoholpolitik, syn på prostitution, fiskekvoter och snus. Många, särskilt förstagångskandidater,  trumpetar ut i alla tänkbara medier hur förträffliga de själva är och vad allt just de ska göra i det stora EU-parlamentet där Sverige är ett spott i havet. De kan göra det, de kan prata på och lova vitt och brett, för att folket/väljarna inte vet hur otroligt lite de flesta av dem faktiskt kommer att få att säga till om och hur oerhört lite de flesta av dem kommer att kunna göra i EU-parlamentet.

Kandidaterna håller tydliga svenska partipolitiska linjer inför valet och talar inte om för svenska väljare att de knappast kommer att kunna hålla så tydliga svenska partipolitiska linjer i parlamentet, på det sätt som de är vana vid i Sverige. Enligt uppgift röstar ju t.ex.moderata och socialdemokratiska representanter i EU-parlamentet likadant till 70 %… Dessutom hör jag inga EU-parlamentskandidater säga sanningen om att ju fler beslut som fattas i EU, desto färre fattas i de 27 länderna och att et mycket litet land som Sverige definitivt inte längre behöver 349 riksdagsledamöter!

Alla kandidater undviker också att tala om att de blir rika, mycket rika – oavsett hur mycket eller lite de åstadkommer i EU. Men om de någon gång gör det så låtsas de nästan alla vilja sänka arvodena…

Moderat EU-kampanj.pgKort undring: Varför står det Använd din röst för Sveriges bästa på Moderaternas valaffischer? Ska man inte arbeta för EU:s bästa i EU-parlamentet, d.v.s. för alla länders bästa, inte bara Sveriges? Kanske har jag missförstått det hela på något sätt…

Till slut: Jag är för EU. Jag är för EMU. Och jag är för intelligenta, allmänbildade, språkkunniga, visionära, kreativa, ärliga och socialt och kulturellt kompetenta EU-parlamentsledamöter!