• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Finländare betalade femton tjetjeners flykt

Finlands flaggaDen finlandssvenska IT-företagaren och frilansjournalisten Mikael Storsjö misstänks ha organiserat illegal invandring till Finland. Storsjö betalade för 15 tjetjeners flygresor från Istanbul till Helsingfors.

Polis och gränsbevakning har förhört Mikael Storsjö och genomfört husrannsakan i hans hem för att hitta bevis för att han står bakom organiserad illegal invandring och försöker för sin del visa att Storsjö tagit emot pengar för att hjälpa flyktingarna. Men Storsjö säger att han handlat helt öppet:

Jag finansierade tjetjenernas resa från Istanbul till Helsingfors med min egen magra kassa. De har undersökt mina penningtransaktioner, men inte förstått att summorna har gått ut, inte kommit in.

Också Storsjös hustru och en av de tjetjenska flyktingarna är misstänkta för att ha organiserat illegal invandring. Mikael Storsjö igen:

Det betraktas dessutom som grovt för vi misstänks vara organiserade. Det kan ge ett straff på mellan 4 månader och 4 år.

Det var under påskhelgen som Storsjö flög till Istanbul för att ordna tjetjenernas resa till Finland.

Jag har känt många av dem i flera år och kan deras öden och bakgrund. Att ordna deras resa var mycket odramatiskt. Det var bara att köpa biljetter på rutten Istanbul – Helsingfors – S:t Petersburg. De har ju ryska pass så det var inget problem. Att de sedan kom på att stanna i Helsingfors är en annan sak.

Någon människosmuggling var det inte frågan om. Flygbolagen tar emot passagerare om de har giltiga handlingar. Kontrollen är noggrann, för  om det visar sig att destinationsorten inte tar emot passageraren så måste passagerarna flygas tillbaka och då på flygbolagets bekostnad. Storsjö berättar vidare:

Tjetjenerna flög i tre olika grupper, med olika flygbolag. Jag betalade ungefär 200 euro per biljett. Det var ekonomiskt acceptabelt för mig.

Storsjö säger att han inte har någon organisation bakom sig. Några privatpersoner har dock skjutit till lite respengar. Orsaken till att Storsjö vill hjälpa tjetjenerna är deras svåra situation i Turkiet där de inte har fått vare sig flyktingstatus eller uppehållstillstånd.

Gränsbevakningen i Finland misstänker att två av tjetjenerna har gjort sig skyldiga till förfalskning av urkund. De kom med falska pass. Enligt Storsjö talade de två tjetjenerna som reste med falska pass genast om för gränsbevakningen att deras pass var falska.

Storsjö påpekar att han hela tiden har kört med öppna kort och att han inte dolt något för myndigheterna. Därför tycker han det är märkligt att myndigheterna dramatiserar det hela.

Man skickar sju man till min lilla tvåa för att göra husrannsakan. Det var knappt så de fick plats. Och i mitt fall är allt solklart. Jag har berättat precis hur det har gått till. I allmänhet vet man ju inte vilka vägar flyktingarna kommer då det ligger äkta kriminalitet bakom. Varför de är så intresserade av mig begriper jag inte.

Tjetjenerna befinner sig nu på en flyktingförläggning i Finland.

Källor: YLE och HBL

Utlänningslagen medger inte sjukdomsinvandring

Det finns ingen som helst värdering i detta, det är bara ett faktum: Sverige har inte sjukdoms-, vård- eller operationsinvandring.

Det finns inga juridiska, lagliga möjligheter för människor som behöver olika vårdinsatser, oavsett hur behjärtansvärda de må vara, att asylinvandra på grund av sjukdom eller operationsbehov. Däremot kan man söka sig hit för vård eller operation och betala för det, precis som i de flesta andra länder i världen.

Många gånger har svenskar och andra, både enskilda och organisationer, samlat in pengar och hjälpt svårt skadade och sjuka att få vård i Sverige. Läs t.ex. här. Men man kan alltså inte söka asyl utan minsta asylskäl, för att man behöver bli opererad eller för att få vård och mediciner, det går helt enkelt inte enligt nu gällande lag.

I en artikel i Oskarshamns-Tidningen berättades för en tid sedan om en familj från Kosovo som kom hit år 2006 och sökte ”asyl”, uttryckligen för att få vård åt sitt svårt sjuka barn. Tidningen rapporterar att:

”…och bara några dagar senare är risken överhängande att hon liksom hela hennes familj har utvisats till det tidigare hemlandet Kosovo. Detta trots att hon har mycket allvarliga skador sedan födseln”.

Familjen har fått avslag i två instanser – Migrationsverket och i migrationsdomstol – på sina ansökningar om asyl eller uppehållstillstånd och har inte rätt att vistas här. Enligt lagen finns inte möjligheten att söka asyl för att få vård. Kosovo är dessutom inte ”deras tidigare hemland”, det är deras hemland.

Det går att starta en penninginsamling och den vägen hjälpa i enskilda ömmande fall, som t.ex. den lilla flickan i familjen från Kosovo. Fri sjukvård gäller inte alla människor som kommer till Sverige, men om läkaren och sjukhuset har tid och möjlighet kan de operera, behandla, vårda mot att man betalar den faktiska kostnaden.

De som engagerat sig för den lilla flickan i familjen från Kosovo kan inte vara ovetande om att familjen enligt beslut i två instanser, ska utvisas. De vet också att ett sådant beslut knappast kommer att ändras. I stället för att ”skapa opinion för familjen” och ge familjen falska förhoppningar om att ett verkställighetsförbud ska meddelas så kanske de kan göra något mer praktiskt som kan få faktisk betydelse som t.ex. just att starta en insamling av pengar  för att flickan ska få hjälp antingen här eller i sitt hemland.

Det är också viktigt att framhålla att det finns fall där människor absolut måste få behandling här, och att utlänningslagen ger möjlighet att bevilja uppehållstillstånd vid livshotande sjukdomar som det inte finns behandling mot i hemlandet. Man kan då bevilja människor tillfälligt uppehållstillstånd så att de kan få livsnödvändig vård. Så här står det i utlänningslagen 5 kap. Uppehållstillstånd, under rubriken Tidsbegränsat uppehållstillstånd, 9 §:

Ett uppehållstillstånd som beviljas med stöd av 6 § på grund av sjukdom skall vara tidsbegränsat om utlänningens sjukdom eller behov av vård i Sverige är av övergående natur.

I utlänningslagen står också i 5 kap. Uppehållstillstånd, under rubriken Uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter 6 §:

Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får tillstånd beviljas en utlänning om det vid en samlad bedömning av utlänningens situation föreligger sådana synnerligen ömmande omständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna i Sverige. Vid bedömningen skall särskilt beaktas utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet.

När det gäller dessa paragrafer måste man också titta på förarbeten och praxisbeslut – det är inte så lätt som man kan tro när man bara läser lagtexten…

När det handlar om t.ex. den svårt cancersjuke mannen från Azerbajdzjan vars läkare intygar att han inte kan transporteras och att det krävs slutenvård i hans fall, bör antingen tillfälligt (beroende på alla omständigheter) eller permanent uppehållstillstånd  – om läget är sådant att personen behöver vård under mycket lång tid – beviljas. Att sätta en svårt cancersjuk man på ett plan, mot en läkares absoluta avrådan, ska Migrationsverket inte få göra. Att göra det kan innebära att man aktivt medverkar till att mannen dör, och om man medvetet agerar så att någon dör så brukar det antingen kallas dråp eller mord. Efter en del medieuppmärksamhet i just detta fall verkar rättschefen på verket nu börja inse att det något är fel i verkets hantering… Men det ska inte behövas medieuppmärksamhet för att lagar och läkares uttalanden ska respekteras.

En sak till: Om någon människa som är i svår nöd, har smärtor och är mycket allvarligt sjuk knackar på sjukhusets dörr så ska läkarens ed alltid väga tyngre än alla andra lagar och bestämmelser. I den står bland annat:

Jag försäkrar på heder och samvete att jag i min läkargärning skall sträva efter att tjäna mina medmänniskor med humanitet och vördnad för livet som rättesnöre.

Man får, som medmänniska och läkare, självklart aldrig visa en dödssjuk eller svårt skadad människa på porten. Men det är en helt annan sak än att människor ska beviljas permanenta uppehållstillstånd i Sverige med allt vad det innebär, för att de behöver sjukvård.

© Vid citat ur min text, var vänlig länka till denna bloggning
så att hela texten kan läsas och inte bara lösryckta ord
eller meningar.

Lästips:

Texter under kategorirubriken Asyl&Migration.

© Vid citat ur mina texter, var vänlig länka till bloggningarna
så att hela texten kan läsas och inte bara lösryckta ord
eller meningar.