• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

”Statsministerns brud” får rätt att överklaga

Läs först Finland: böter för spridning av information som kränker statsministerns privatliv (10.2 2009) och flera inlägg genom sökning på ruusunen vanhanen.

Statsminister Matti Vanhanens (C) ex-flickvän Susan Ruusunen (f.d. Kuronen) får rätt att överklaga hovrättens dom i tvisten om boken Pääministerin morsian (Statsministerns brud) Högsta domstolen har beslutat bevilja Ruusunen och förläggaren Kari Ojala besvärsrätt i fallet.

Helsingfors hovrätt dömde i februari Ruusunen och hennes förläggare Kari Ojala till böter för att ha offentliggjort uppgifter om statsminister Vanhanens privatliv. De dömdes också att ersätta staten det de förtjänat på boken. Ojala måste också ersätta Vanhanen för själsligt lidande.

Tidigare hade Helsingfors tingsrätt förkastat ersättninsgkraven och åtalen mot Ruusunen och Ojala.

WLW replikerar

wanja-lundby-wedinDen 11 juni replikerar LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin under rubriken Jag bryr mig om Lagenas anställdamin kolumn som publicerades i Svenska Dagbladet den 10 juni, och påstår – givetvis – att jag har fel. Trots att hon själv i sin text erkänner att det jag skriver, nämligen att hon inte talat med demonstranterna, är sant:

LO:s vice ordförande Ulla Lindqvist samtalade med demonstranterna.

Hon skriver också följande:

Jag har pratat med Handels ordförande om det som händer och jag kommer att göra ett arbetsplatsbesök och träffa klubbens medlemmar.

Det glädjer mig att WLW, efter att hon läst min kolumn, ska göra arbetsplatsbesök och – får man hoppas – lyssna på en del av de medlemmar som betalar hennes lön.

Skriande obalans

FALL 1
I tidningen Metro kan man läsa följande artikel: Ronsy, 12, försvann för att rädda sin familj.

En tolvårig pojke, Ronsy, har försvunnit från sin mamma och sina syskon för drygt två veckor sedan. Familjen är kristna asylsökande från Irak, pappan är försvunnen och mamman är ensam med sina barn. Familjen har fått avslag på sin asylansökan och ska skickas tillbaka till Irak. I det skedet, när avslaget kom, försvann Ronsy, som hade hört att man inte kan deportera en familj om polisen inte kan hitta ett av barnen. Vem som helst kan förstå mammans ångest och oro för sin son som är borta och hur stor pressen måste vara på den lille pojken.

FALL 2
I tidningen Södermanlands Nyheter kan man läsa artikeln 63-åring får vård för Jamila-mordet.

En 63-årig man, asylsökande från Afghanistan, har fällts för mordet på sin hustru och sexbarnsmamman Jamila Nayel. Mannen har bedömts vara psykiskt sjuk och döms till rättspsykiatrisk vård av Nyköpings tingsrätt. Hans försvarsadvokat har motsatt sig utvisning trots att personer som har begått grova brott i Sverige (mord måste väl anses vara bland de grövsta) ska utvisas. Nyköpings tingsrätt har gått på försvarsadvokatens linje och hävt utvisningsbeslutet.

Mina reflektioner: Som jag ser det föreligger här en skriande obalans i myndigheternas beslutsfattande. Det är en otroligt märklig och – måste jag säga – ”svensk” syn på vilka som ska beviljas uppehållstillstånd och vilka som ska skickas ut när man tittar på de här två fallen (och många andra…).

Det finns alla möjligheter att, enligt gällande lag, bevilja Ronsys familj uppehållstillstånd i Sverige. Samtidigt finns det också alla möjigheter (och skyldigheter!) enligt gällande lag att utvisa en mördare i stället för att försörja honom resten av livet á minst 3.000 – 4000 kronor per dygn.

Journalistpris och journalistpension delades ut

Finlands flaggaFyra personer har tilldelats statens journalistpris. Priset på 8 500 euro (ca 94.000 kronor) beviljas för lång och förtjänstfull verksamhet som journalist.

Pristagarna är tidigare chefredaktören för tidningen Keskisuomalainen, Erkki Laatikainen; förre chefredaktören för tidningen Tekniikan Maailma, Martti Merilinna; redaktionschef Pirjo Kukko-Liedes på tidningen Kaleva och Risto Pohjanpalo, chefredaktör på MTV3:s multimedieredaktion.

Kultur- och idrottsminister Stefan Wallin (SFP) delade ut priserna i Helsingfors den 10 juni. Journalistpriset delades ut för 17:e gången.

Dessutom beviljades tio journalister extra journalistpension. Priserna och pensionerna beviljas av undervisningsministeriet.