• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Finland: Jurist kidnappade miljonärsdottern

Finlands flaggaIngenting läckte ut under de två veckor hon var kidnappad. Och omedelbart när hon släpptes grep Polisen den man som misstänks för kidnappningen av den 26-åriga miljonärsdottern i Helsingfors. Det är en 44-årig jurist från Åbo, enligt Svenska Yle. Han har tidigare arbetat som planerare vid Åbo universitet och kandiderade också för SDP i kommunalvalet i Åbo.

Bevilja armlöse Pavel uppehållstillstånd!

Det finns utrymme i utlänningslagen att bevilja permanent uppehållstillstånd (PUT) om det finns både ”skyddsbehov” och”synnerligen ömmande omständigheter”!

Migrationsverket kommer förmodligen inte, trots sedvanligt stenvändande, att finna att det går att bevilja den armlöse Pavel – som utnyttjats hänsynslöst som tiggare och slav – PUT. Migrationsverket hittar sällan de rätta stenarna (utom ibland, som med Parkinsonsjuke John Olasupo!), men Migrationsdomstolen kan kanske hitta just den stenen under vilken Pavels PUT ligger. Jag hoppas att de gör det!

Läs om Pavel bland annat här.

”Sönderslitet familjeliv och mängder av oro” är väl ändå inga asylskäl?

Det är 1,5 år sedan Semira, hennes mor och hennes två småsyskon kom till Sverige och ett halvår senare till Kind. De kom från Montenegro och med sig i bagaget hade de ett sönderslitet familjeliv och mängder av oro.

Mamman hade gått igenom en svår skilsmässa och snarast flytt ut ur hemlandet. Vårdnaden om barnen fick hon med sig, men hennes psyke hade fått törnar som fortfarande lever kvar.

Så börjar en artikel i Borås Tidning. Den har rubriken Semira hoppas få stanna – men snart är hoppet ute.

Det är svårt att förstå att man publicerar en sådan artikel i en seriös tidning. Om man skriver en artikel om det här fallet så borde det göras någotsånär objektivt och man borde ströva efter att ge läsarna korrekta uppgifter att bilda sig en uppfattning på.

Hur synd det än må vara om dessa människor så är det ändå så, att ”ett sönderslitet familjeliv och mängder av oro” och ”en svår skilsmässa”, inte ger rätt att asylinvandra till Sverige. Det finns inget stöd i utlänningslagen för asylinvandring på sådana grunder och några andra grunder för uppehållstillstånd anges inte i artikeln.

Myndigheterna har, så vitt man kan bedöma utifrån artikeltexten, gjort fel som inte för länge sedan utvisat dem som lämnat in en uppenbart ogrundad asylansökan. Beslut om utvisning borde ha kommit omedelbart och familjen borde ha återvänt till sitt hemland för 1,5 år sedan. Hur synd det än är om familjen och alla andra som har slitna familjeliv och genomgår svåra skilsmässor runt om i världen så kan man alltså inte invandra till Sverige på de grunderna.

Om man önskar en helt fri invandring till Sverige så bör man arbeta för att utlänningslagen i sin nuvarande form skrivs om och att alla krav på asyl- eller skyddsskäl, liksom också alla krav förknippade med lagen om arbetskraftsinvandring, tas bort. Men så länge lagen ser ut som den gör så borde seriösa medier belysa invandringsfrågor på ett korrekt sätt och säga något om hur utlänningslagen ser ut.

Med sådana här artiklar mister allmänheten ännu mer av sin redan nu ganska lilla tilltro till asylprocessen och sin tro på att de demokratiskt fattade besluten om en reglerad invandring efterlevs.

Notera att det är oseriös journalistik, och svenska myndigheter jag vänder mig mot, inte mot individer som chansar på att få ett bättre liv i Sverige.

© Vid citat ur min text, var vänlig länka hit
så att hela texten kan läsas och inte bara
lösryckta ord eller meningar.

Finland: Riksåklagaren har begärt förundersökning i fallet Anton

Läs först Smugglande finländsk diplomat persona non grata i Ryssland (8 juni).

SuomenmaaRiksåklagare Leena Metsäpelto har inlämnat en begäran om förundersökning av fallet Anton till Centralkriminalpolisen. Hon ber polisen utreda om smugglingen över gränsen har inneburit något brott. Det rapporterar tidningen Suomenmaa.

Polisen har den här veckan samlat in material för att få reda på om konsul Simo Pietiläinen, som smugglade in Anton och hans far till Finland instuvade i bakluckan på en bil, har brutit mot de avtal som reglerar diplomaters ställning. Gränsbevakningen undersöker samtidigt om man kan tolka transporten över gränsen som ett brott.

Asylsökande som fått avslag på sin ansökan fick ändå uppehållstillstånd

Den här texten skriver jag som ett led i en långvarig strävan att (så gott det går…) visa att mycket av det som händer på asylområdet varken är svart eller vitt utan svart och vitt. Och hur viktigt det är att man rapporterar korrekt och sanningsenligt (så gott det går…) och inte ensidigt och/eller med en egen agenda eller en viss vinkling. Det är mycket svårt, och hur man än gör så finns det alltid de som kritiserar och finner anledningar att stämpla det man berättar på olika sätt, beroende på från vilket håll de ser på saken. Men jag skriver ändå, och jag skriver så sanningsenligt jag kan, och så objektivt jag kan. (Läs mer under kategorirubriken Asyl&Migration). Alltså:

Flera medier har rapporterat om den svårt parkinsonsjuka John Olasupo från Nigeria som fått avslag på sin asylansökan. Han återsändes nyligen från Sverige men kom tillbaka igen från Nigeria och har nu fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

John Olasupo kom till Sverige för fyra år sedan, från en del av Nigeria där han hävdar att han förföljts för sin kristna tro. Under tiden i Sverige har han drabbats av en snabbt framskridande Parkinsons sjukdom som gör det omöjligt för honom att klara sig själv och till exempel klä sig, äta och öppna sin medicinburk.

John Olasupo fick avslag på sin asylansökan 2007 och borde förstås då, genast, ha lämnat landet (innan han blev svårt sjuk). Detta sagt på grundval av att myndigheterna inte funnit att han har asyl- eller skyddsskäl och utan att ha tagit del av handlingar etc för att kunna ta ställning till om det beslutet var korrekt eller inte. Han har dock blivit kvar här, blivit sjuk och med tiden blivit allt sjukare. Men sjukdom i sig är inget asylskäl enligt utlänningslagen, och myndigheternas beslut att avslå hans ansökan stod fast.

För ett par veckor sedan hämtade polisen honom och förde honom till Migrationsverkets förvar i Gävle för avvisning. Då var han mycket svårt sjuk och läkare hade ansett att han inte kunde skickas på en så lång resa. Att här nu faktiskt förelåg starka ”synnerligen ömmande omständigheter” tog myndigheterna ingen hänsyn till.

Men Nigeria vägrade ta emot John Olasupo och han togs därför tillbaka till Sverige. Och nu har Migrationsverket beviljat honom permanent uppehållstillstånd, vilket framgår på Migrationsverkets sajt under rubriken Svårt parkinsonsjuk får stanna.

Kommentarer:
1) John Olasupo borde ha utvisats för länge sedan – direkt efter att beslutet kom att han inte beviljats uppehållstillstånd i Sverige.
2) När myndigheterna inte skötte sitt jobb och utvisade honom direkt, och han blev så svårt sjuk att han överhuvudtaget inte klarar något själv, borde han ha fått stanna på grund av ”synnerligen ömmande omständigheter” och inte utsatts för den långa resan till Nigeria, mot läkares uttalande.
3) När han, trots allt, sändes till Nigeria, borde Sverige inte ha accepterat att landet vägrar ta emot sin egen medborgare.
4) Och när han sedan återkom till Sverige – efter att Sverige accepterat att Nigeria inte tar emot sin egen medborgare – var det enda rätta att bevilja honom uppehållstillstånd. OBS! på grund av verkställighetshinder, inte på grund av sjukdom.

Det ska bli intressant att få reda på vad Sverige kommer att vidta för  diplomatiska eller andra åtgärder mot Nigeria för att de vägrade ta emot sin medborgare. Och att få veta varför Sverige accepterade detta och tog med sig en person tillbaka hit igen, som klart och tydligt efter flera myndighets- och domstolsbeslut inte hade rätt att vistas i Sverige. Hoppas att medierna som tagit upp fallet följer upp och rapporterar om vad det svenska utrikesdepartementet – eller eventuellt justitiedepartementet – har gjort i det här fallet.

Till slut: Rent medmänskligt, oavsett alla juridiska turer och misstag från svenska och nigerianska myndigheters sida, kan man bara önska att den här svårt sjuke unge mannen får den vård och den hjälp han behöver. Och hoppas att det finns mediciner som kan mildra hans svåra symptom så att han kan leva ett något så när drägligt liv.

© Vid citat ur min text, var vänlig länka hit
så att hela texten kan läsas och inte bara
lösryckta ord eller meningar.