• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Politiker vädjar för bröderna Vuvu

SVT (Public Service…) visade i sin ABC-sändning den 16 juni ett inslag om de tre bröderna Vuvu från demokratiska Republiken Kongo, som inte gav någon ordentlig information utan, i bästa kvällstidningsstil, bara talade om att:

Samtliga politiska partier i Nacka kommun utom Moderaterna, vädjar till Migrationsverket att ändra sitt beslut att avvisa de tre bröderna Vuvu till Kongo.

”Vädjar att Migrationsverket ska ändra sitt beslut”, på vilka grunder? Dessutom att:

Barnens mamma håller sig gömd här i Sverige.

Ingen information om vad som gäller enligt utlänningslagen. Inte ett ord om att det faktum att mamman gömmer sig inte på något sätt ger barnen rätt till uppehållstillstånd. Ingen vettig information överhuvudtaget. Vad var meningen med det ensidiga inslaget? Människor har rätt att få veta lite mer (fakta) när man tar upp en sådan här allvarlig fråga. Nog borde man väl kunna kräva det av Public Service?

Här finns min text Om utvisningen av en familj till Demokratiska Republiken Kongo.

Hur synd det än är om pojkarna som övergetts av sin mamma som gömt sig någonstans i Sverige, och hur synd det än kan vara (jag har inte läst deras handlingar) om dem alla, så har familjen dock de facto fått avslag på sin asylansökan i två instanser. Att ”vädja” om att de ska få stanna hjälper inte ett enda dugg och det vet politikerna som cyniskt hakar på ett populistiskt och orealistiskt upprop. Heder åt Moderaterna som inte deltog i det!

Viktigt! Familjens nya ombud, advokaten, riksdagsledamoten och förre justitieministern Thomas Bodström kan, om han – efter att han tagit del av alla handlingar och hört pojkarna berätta – finner att Migrationsverket (som leds av hans f.d. statssekreterare Dan Eliasson) och Migrationsdomstolen har gjort fel och inte följt lagen eller tolkat lagen felaktigt, lämna in en skrivelse och påpeka felen eller framhålla sådana skäl till asyl som har tillkommit och inte har varit kända tidigare. Det är, som jag ser det, det enda man kan göra i det här fallet. En ansökan om inhibition av verkställigheten medan man letar efter mamman kan också göras av ombudet, så att pojkarna slipper den överhängande risken att skickas till Kongo utan sin mamma. Att Migrationsdomstolen meddelar inhibition är dock inte säkert.

%d bloggare gillar detta: