• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Midsommar – eller Johanne

JordgubbarI min finlandssvenska omgivning kallades midsommar ofta för Johanne. Min far skulle inte ha drömt om att fira midsommar, han  firade Johanne. När han och andra finlandssvenskar (och svenskar?) talade om Johanne handlade det om att man firade Johannes Döparens födelse vid denna tidpunkt.

Lite grann om hedniskt respektive kristet midsommarfirande kan man bland annat läsa på Wikipedia. På finska heter högtiden förresten juhannus, som också kommer från Johannes (Johannes Döparen, på finska Johannes Kastaja), men kallas i vissa delar av landet också ibland för mittumaari, som sägs härstamma dels från svenskans mid, mitt; dels från namnet Maria.

Här kan man läsa vad Forskningscentralen för de inhemska språken i Finland skriver om Johanne och midsommar.

GLAD MIDSOMMAR! GOD JOHANNE!
HYVÄÄ JUHANNUSTA JA MITTUMAARIA!

Sådana här beslut ökar knappast respekten för asylprocessen

Även om det varit svårt att styrka kvinnans identitet, eftersom det inte fanns någon skriftlig bevisning som visade att hon skulle utsättas för hedersvåld, anser migrationsdomstolen att kvinnans fruktan är välgrundad, skriver Värmlands Folkblad.

Ovanstående är ett citat ur en notis på sajten Nyheter 24 med rubriken Riskerade hedersvåld – fick asyl.

MIG logosverigesdomstolarAtt man kan få uppehållstillstånd på så obefintliga grunder (som refereras i notisen) ter sig mycket märkligt och är knappast i överensstämmelse med utlänningslagen som stadgar att man ska visa vem man är och att man åtminstone på något sätt ska kunna styrka sina asyl- eller skyddsskäl.

Enligt de uppgifter som ges i notisen på Nyheter 24 vet man alltså varken vem kvinnan är eller om hon har några skäl att få permanent uppehållstillstånd med allt vad det innebär, i Sverige. Hon uppfyller, som det ser ut när man läser notisen och i enlighet med Migrationsverkets avslagsbelsut, inga krav alls för uppehållstillstånd!

Hur tänkte Migrationsdomstolen? Kommer MIgrationsverket att överklaga till Migrationsöverdomstolen för att få ett prejudikat i fall där varken identiteten är känd eller eventuella skäl för uppehållstillstånd kan styrkas eller göras trovärdiga?