• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Debatt på Facebook om vad svenska ambassaden kan göra i Teheran, Iran

är en lysande uppfinning! Och så här kan en minidebatt se ut. Den utspann sig den 21 juni mellan mig och en av mina FB-vänner, en klok och engagerad ung man som kallas Tobbe och som jag har känt i mer än 20 år. Jag tyckte den var så levande och intressant att jag flyttar över texterna hit så att fler än mina FB-vänner kan ta del av den. Stor tack till Tobbe för god debatt!

Merit Wager: Jag undrar hur man tänker när man kräver att svenska ambassaden i Teheran ska ”öppna sina dörrar” för alla som behöver det? En tämligen liten ambassad ska alltså – i det svåra läge som råder – släppa in alla som vill på sitt område, HUR är det tänkt att det ska funka? Ska 10 släppas in? 100? 1.000? 100.000? Ännu fler? Så kan Sverige inte bete sig i ett land där de har en diplomatisk representation.

Tobbe Engberg: Det är en desperat situation som kräver desperata lösningar kanske andra ambassader hakar på. Tanken är god.

Merit Wager: Jag håller helt med och jag beundrar ambassadör Harald Edelstam för vad han gjorde i Chile på sin tid. Och jag hoppas – och tror – att utländska ambassader i Teheran också hjälper människor, i tysthet och efter bästa förmåga. Vad jag vänder mig emot är en naiv tro här hemma på att man kan kräva att svenska ambassaden (och andra ambassader) öppnar upp för alla som behöver akut hjälp! Tänk också på att en vacker dag måste de lämna ambassaden också, de kan inte leva där hur länge som helst. Mina tankar är hos det iranska folket som vill leva ett normalt liv, måtte de lyckas få en förändring till stånd!

Tobbe Engberg: Så sant, så sant. Men en debatt krävs för att få till stånd någon sorts nöd lösning. personen som skrev det ville förhoppningsvis bara öppna en dörr för de drabbade genom sitt uttalande (förmodligen svensk) men om EU:s alla ambassader och övriga världen öppnar sina dörrar för oppositionen så skakar man om regimen i grunden. Må demokratin segra!

Merit Wager: Jag önskar att det kunde funka som du skriver, men hur många EU-ambassader finns det? Hur många iranier kan få plats att bo i varje? Hur länge ska de vara där? Utländska beskickningar måste följa Wienkonventionen från 1961 som reglerar diplomatiska förbindelser och kan inte öppna dörrrar för landets medborgare och hålla dem på sitt område utan att bryta mot dessa regler. Det är därför jag menar att hjälp kan ges – och ges säkert redan – i liten skala åt enstaka individer och då i det fördolda – men att kräva att ambassader ska ta emot alla som vill eller ens behöver skydd är orimligt. Även om man skulle önska att det gick. Mitt i alltihop måste man också vara realistisk.

Tobbe Engberg: Även om ambassaderna inte kan ta emot alla, så visar det att om världen kräver att rösterna räknas om alt. nyval. Jag har själv kört en självmordsbenägen tjej till psykakuten, för att sedan köra hem henne.(Gäller bara att hitta lösning på frågan.) Kanske inte samma som situationen i iran men om en total främling kan få nån att må bättre så tror jag att att med allas hjälp så kan vi tillsammans lösa den konflikt som uppstått i Iran.

Merit Wager: Jag håller med dig, Tobbe, i teorin och med hjärtat. I realiteten är det annorlunda. Men – och jag upprepar vad jag sagt tidigare – jag är helt för civil olydnad, som här kan kallas moraliskt rätt agerande, vilket innebär att man hjälper där man kan. Också om man måste bryta mot regler. Men man kan inte göra det offentligt och som svar på några krav från folk i Sverige! Se förresten hur man genom att, svenskt välmenande, har förstört alla möjligheter för den eritreanske journalisten med svenskt medborgarskap, Dawit Isaak när man gick ut offentligt och krävde (krävde!) att han ska släppas. Han kommer aldrig ut efter detta!

Svenskarna ska inte förstöra för de iranier som ändå kan få hjälp, s.a.s. i det tysta,  genom att sitta här hemma i tryggheten och ”kräva” att ambassaderna ska göra ditten eller datten. Man ska i stället hoppas pch tro på att det finns fler som agerar som Harald Edelstam på sin tid och den finske konsuln som smugglade ut en kidnappad pojke ur Ryssland helt nyligen. (Läs de fem översta bloggningarna om smugglingen här).

Tobbe Engberg: Det bästa med mänskligheten är att vi är så olika. Tyvärr så är det folk som drar nytta av detta och startar krig och elände, för att eniga kommer vi aldrig att bli. Se bara en fotbollsmatch t.ex. och demokratin skulle inte finnas om vi alla tänkte likadant.

Läs också Pappa räddade liv- blev mobbad på UD. Här finns Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser, ratificerad i Wien 1961.

Vad betyder orden ”liberal” och ”frihetlig” för Folkpartiet?

Lagstifta om en utökad kvotering i föräldraförsäkringen. Det kräver Folkpartiets kvinnoförbund, som nu förespråkar en tredelad modell. Frågan väntas bli en av de hetaste på landsmötet i höst.

Folkpartiet.logoSå börjar en artikel i Svenska Dagbladet med rubriken FP-kvinnor vill öka kvotering. FP-kvinnor vill alltså införa diktatoriska bestämmelser, vill införa politiska tvångsmedel för att fösa folk dit de, av någon outgrundlig anledning, vill. Och det partiet kallar sig frihetligt och liberalt! Men det är bra att man i god tid före nästa riksdagsval visar var man står, så att människor i detta genompolitiserade land som vill försöka behålla en gnutta egenmakt, eget bestämmande över sina liv (åtminstone inom sina egna familjer), vet vad de inte ska rösta på.

Målet är så klart en helt delad föräldraförsäkring, men det här är ett första steg. Barn har rätt till båda sina föräldrar, oavsett vad de har för kön. Det handlar också om jämställdheten på arbetsmarknaden, om kvinnors löner och karriärglapp.

Ingenting om människors rätt att själva forma sina egna liv. Ingen tilltro till att människor själva kan ordna det så, som bäst passar dem och deras barn och livssituation. Bara politikers (en pyttelitet parti) maktretorik som visar hur deras paradord ”liberal” och ”frihetlig” i verkligheten får helt nya betydelser: ”icke-liberal” och ”tvång”. Ett pyttelitet parti vill påtvinga sina åsikter på hela folket, måtte det inte lyckas! Kanske finns partiet inte ens kvar i riksdagen efter nästa val… Med sådana här frihetsinskränkande förslag kanske de förpassar sig själva till en tillvaro där deras möjligheter att peta i människors liv ännu mer än vad politiker (av alla färger) redan har gjort, blir obefintlig.

Tillägg: En Folkpartist i Eslöv, Daniel Rhodin, har dock en betydligt klokare och mer sansad syn på det hela. Så här skriver han under rubriken Kvotering – den enkla vägen:

Kanske man kan omformulera frågeställningen lite: Hur mycket ska politiker lägga sig i vardagsbesluten hos medborgaren? Hur viktigt är ett jämställdhetsnyckeltal i förhållande till folks egna möjligheter att bestämma över sina egna liv? Får man prata om subsidaritetsprincipen (dvs att beslut ska fattas på lägsta effektiva nivå) när det gäller vanligt folk?

Frågar du Liberala Kvinnor får du ett svar. Frågar du mig får du ett annat.