• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Vad betyder orden ”liberal” och ”frihetlig” för Folkpartiet?

Lagstifta om en utökad kvotering i föräldraförsäkringen. Det kräver Folkpartiets kvinnoförbund, som nu förespråkar en tredelad modell. Frågan väntas bli en av de hetaste på landsmötet i höst.

Folkpartiet.logoSå börjar en artikel i Svenska Dagbladet med rubriken FP-kvinnor vill öka kvotering. FP-kvinnor vill alltså införa diktatoriska bestämmelser, vill införa politiska tvångsmedel för att fösa folk dit de, av någon outgrundlig anledning, vill. Och det partiet kallar sig frihetligt och liberalt! Men det är bra att man i god tid före nästa riksdagsval visar var man står, så att människor i detta genompolitiserade land som vill försöka behålla en gnutta egenmakt, eget bestämmande över sina liv (åtminstone inom sina egna familjer), vet vad de inte ska rösta på.

Målet är så klart en helt delad föräldraförsäkring, men det här är ett första steg. Barn har rätt till båda sina föräldrar, oavsett vad de har för kön. Det handlar också om jämställdheten på arbetsmarknaden, om kvinnors löner och karriärglapp.

Ingenting om människors rätt att själva forma sina egna liv. Ingen tilltro till att människor själva kan ordna det så, som bäst passar dem och deras barn och livssituation. Bara politikers (en pyttelitet parti) maktretorik som visar hur deras paradord ”liberal” och ”frihetlig” i verkligheten får helt nya betydelser: ”icke-liberal” och ”tvång”. Ett pyttelitet parti vill påtvinga sina åsikter på hela folket, måtte det inte lyckas! Kanske finns partiet inte ens kvar i riksdagen efter nästa val… Med sådana här frihetsinskränkande förslag kanske de förpassar sig själva till en tillvaro där deras möjligheter att peta i människors liv ännu mer än vad politiker (av alla färger) redan har gjort, blir obefintlig.

Tillägg: En Folkpartist i Eslöv, Daniel Rhodin, har dock en betydligt klokare och mer sansad syn på det hela. Så här skriver han under rubriken Kvotering – den enkla vägen:

Kanske man kan omformulera frågeställningen lite: Hur mycket ska politiker lägga sig i vardagsbesluten hos medborgaren? Hur viktigt är ett jämställdhetsnyckeltal i förhållande till folks egna möjligheter att bestämma över sina egna liv? Får man prata om subsidaritetsprincipen (dvs att beslut ska fattas på lägsta effektiva nivå) när det gäller vanligt folk?

Frågar du Liberala Kvinnor får du ett svar. Frågar du mig får du ett annat.

%d bloggare gillar detta: