• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Europadomstolen: ”Svenska Byggnads agerande är olagligt”

Stort tack till Centrum för rättvisa för att de tar rättslig strid mot det svenska fackets maffiafasoner! Och inte en dag för tidigt!

I en artikel på Brännpunkt i Svenska Dagbladet den 22 juni, skriver juristerna Gunnar Strömmer och Clarence Crafoord under rubriken Facket måste betala olaglig blockad bland annat:

Centrum för rättvisaNär byggfirman HGS vägrade skriva på ett kollektivavtal försattes företaget i blockad av fackförbundet Byggnads. En dom i Europadomstolen visade att blockaden var olaglig, men då hade HGS redan gått i konkurs.

Med olagliga metoder drev således ett jättefackförbund en liten firma i konkurs och gjorde också flera människor arbetslösa. Fackförbunden är icke vad de en gång var; de är inte längre föreningar som verkar för arbetande människors bästa utan föreningar för pampar som driver verksamheten för egen vinnings skull, med delvis olagliga maffiametoder. För maffiametoder är det att driva ett litet företag i konkurs; ett företag som utnyttjat sin lagstadgade föreningsfrihet och valt att stå utanför facket. Och maffiametoder är det att driva in ”granskningsavgifter” på samma sätt som maffian går runt på krogar och barer och kräver en viss andel av vinsten för att ge dem sitt ”beskydd”.

Eftersom Europadomstolen har slagit fast att om man, som i Sverige, väljer att delegera makten över arbetsmarknaden från staten till privata parter, det vill säga fack och arbetsgivare, så måste dessa parter även ta ansvar för sina egna övertramp, så ser det ljust ut för Henrik Gustavsson och för alla andra företagare i Sverige som i framtiden kommer att slippa fackets brutala metoder för att kväsa dem och fösa in dem i sina fållor. Centrum för rättvisa ställer en fråga som gäller tusentals och åter tusentals människor i Sverige:

Är det verkligen förenligt med den svenska modellen att med stridsåtgärder söka tvinga igenom ett avtal som inte bara är olagligt, utan som till och med strider mot Europakonventionen? Om detta är god sed på arbetsmarknaden, vad är då dålig sed?

Svaret kan bara vara det som Europadomstolen redan givit. Svensk domstol kan inte göra annat än respektera dess utlåtande och följa Europakonventionen som gäller över svensk lag. Facket måste sluta  köra över folk, maffiametodernas dagar är över.


%d bloggare gillar detta: