• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Orimliga krav på Sverige

Apropå att utrikesdepartementet (UD) börjat ge råd åt unga med utländsk bakgrund som reser till sina hemländer och kan komma att giftas bort mot sin vilja, uttalar sig andra personer med utländsk bakgrund på ett märkligt sätt om vad de anser att UD ska göra för deras landsmän. Bland annat Sara Mohammad till Sveriges Radio:

Jag tycker inte att UD tar sitt ansvar. Å ena sidan rekommenderar de det, å andra sidan gör de inte något för att hjälpa dem som redan hamnat i denna situation.

Och då menar jag att UD borde sätta krav på de gamla hemländer och myndigheterna där för att hjälpa flickorna att komma tillbaka till Sverige. Och innan att de reser kunna stödja och hjälpa dem i förebyggande syfte. Det borde finns ett nätverk bland polisen, sociala myndigheter, skolan och UD för att kunna förhindra kidnappningar till gamla hemländer för att bli bortgifta eller bortförda för evigt och aldrig komma tillbaka till Sverige eller andra länder.

Men Herre Du Milde, ansvaret är väl inte svenska UD:s! Ansvaret är de människors, som utsätter sina barn för hedersrelaterat våld. Det svenska utrikesdepartementet kan knappast utvecklas till att bli en servicemyndighet åt människor med utländsk bakgrund i Sverige som utsätter sina barn för tvångsäktenskap och våld. Sverige kan inte lägga sig i vart och varför människor reser. Begår människor lagbrott ska det polisanmälas om det går, men det är knappast den svenska regeringens – via UD – sak att agera hjälpstation i de här sammanhangen.

På UD:s sajt kan man läsa det mesta om vad som gäller för svenska medborgare och personer med dubbla medborgarskap (varav det ena är svenskt). Notera att detta är lagar och regler som man själv har ansvar för att känna till! Bland annat:

Det kan medföra risker eller problem att ha dubbla medborgarskap. Nedan hittar du exempel på situationer där problem kan uppstå och där Sverige har svårt att hjälpa till.

Den främsta risken är att ditt svenska medborgarskap kanske inte erkänns av det andra landet, där du också är medborgare. Det innebär till exempel att myndigheterna i det landet inte tillåter Sverige att ge dig konsulär hjälp om du skulle frihetsberövas/gripas av polisen. Det kan till och med hända att en svensk ambassadtjänsteman inte ens får träffa dig.

Du kan också få problem i tredje land, i synnerhet om du inte rest in i landet på ditt svenska pass utan i stället använt ditt andra pass. Då kan myndigheterna i landet hävda att Sverige inte har rätt att hjälpa dig om du får problem.

För alla svenska medborgare – och det gäller också f.d. asylsökande och andra som invandrat från andra länder – gäller samma lagar och regler. Det finns inga speciallagar för människor som tidigare haft ett annat medborgarskap eller som har dubbla medborgarskap.

%d bloggare gillar detta: