• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Oacceptabelt av svensk polis och oacceptabelt av iranier bosatta i Sverige

Läs först t.ex. Demonstration vid ambassad urartade (BLT 26.6) och Iransk protest efter bråk vid ambassad (SR Ekot 27.6) bland många andra artiklar om demonstrationen vid Irans ambassad den 26 juni.

Irans flaggaDet var helt oacceptabelt att svensk polis inte förmådde skydda Irans ambassadpersonal och egendom på vad som, i enlighet med Wienkonventionen från 1961 som reglerar förhållanden för ambassader, konsulat och diplomater, är iranskt territorium. När iranier bosatta i Sverige demonstrerade (med tillstånd) utanför Irans ambassad den 26 juni, förmådde de inte efterleva de demokratiska spelregler som de kräver ska genomföras i deras forna hemland Iran utan tog också själva till våld. Det är ett nederlag för iranierna och jag är övertygad om att många bland dem är besvikna på sina landsmän som inte klarade att utföra en fredlig demonstration utan att hota och skada människor och förstöra andras egendom på det område som ska vara fredat enligt både svensk lag och den internationella överenskommelser.

Jag tror att alla vi icke-iranier också önskar frihet åt Irans folk. Vi förstår den frustration och vrede som iranierna känner när de ser vad som händer i deras land. Att eftersträva frihet, att vilja leva ett liv utan total kontroll och rädsla, att vilja se – långt fram i tiden, men ändå – landet utvecklas i mer demokratiskt riktning är legitimt och sunt. Men om man vill ha fred, frihet, respekt, demokrati etc då måste man också själv kunna agera enligt dessa principer och inte bete sig som den mobb som störtade in på Irans ambassadområde den 26 juni!

Dessutom: det är skandal att svensk polis inte klarar det som vi kräver av andra länders polisväsende när det gäller svenskt territorium i form av svenska ambassader, nämligen att upprätthålla säkerheten och skydda en utländsk beskicknings personal och egendom. Jag är inte förvånad över att Polisen i bananmonarkin Sverige inte klarar det (liksom den inte klarar en mängd andra uppgifter heller) och att s.k. ansvariga inom Polisen, typ Ingemo Melin-Olsson, svamlar när de får frågor om hur det här kunde hända. Men icke desto mindre är det skandal.

%d bloggare gillar detta: