• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Sanktioner mot arbetsgivare som anställer personer som vistas olagligt i EU

svea-rikes-lag Europaparlamentets och rådets direktiv om sanktioner mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU ska genomföras i svensk rätt. En utredare ska, på justitiedepartementets uppdrag,  se över frågan.

EG-direktivet behandlar bl.a. frågor om:
– kontroll- och underrättelseskyldighet för arbetsgivare
– sanktioner mot arbetsgivare som anställer tredjelandsmedborgare som saknar rätt att vistas i unionen
– fråntagande av rätt för arbetsgivare att delta i offentlig upphandling samt fråntagande av rätten till och återbetalningsskyldighet för offentliga förmåner, stöd och bidrag
– sanktioner och betalningsansvar för andra än arbetsgivare vid entreprenad
– inspektioner av arbetsplatser.

Det är redan nu förbjudet att anställa personer som inte har arbetstillstånd (eller undantag från kravet att inneha arbetstillstånd), och som vistas olagligt i Sverige. Men med ovanstående sanktioner, om de införs i svensk rätt, kommer knappast någon att längre anställa personer som inte har alla papper i ordning.

Det kan också komma att införas en utvidgad underrättelseskyldighet för arbetsgivare att informera Migrationsverket när en utlännings anställning upphör och om det ska införas en skyldighet för Migrationsverket att underrätta arbetsgivare i vissa fall.

Det är bra att man, i spåren av lagen om arbetskraftsinvandring, förtydligar och skärper bestämmelserna kring vilka som har rätt att arbeta i Sverige. Och att sanktionerna blir så kännbara för de arbetsgivare som svartanställer och på andra sätt fifflar med arbetskraft att de upphör med det. Att reglerna blir desamma i hela EU är också bra. En harmonisering av lagar och regler skapar tydlighet och överblickbarhet.

%d bloggare gillar detta: