• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

”Jag vet inte om jag skall skratta eller gråta över Migrationsverkets barnhantering”

Läs först “Det här med Migrationsverkets barnhantering är rena tramset” och Vidare om Migrationsverkets barnhantering.

Så här skriver Birgitta Elfström, som bland annat har arbetat på Migrationsverket i 18 år, om verkets barnhantering.

Birgitta Elfström maj2009_3Jag vet inte om jag skall skratta eller gråta över Migrationsverkets barnhantering. Redan under min första tid på verket i början av 90-talet kom det ensamma barn och unga till Sverige och sökte asyl. De flesta fick avslag eftersom de inte hade skyddsskäl, men de fick permanent uppehållstillstånd då ingen förälder eller nära släkting kunde ta emot dem i hemlandet.

Under flera år framhöll jag att Migrationsverket måste upprätta kontakter med barnens hemländer så att de kan återförenas med sina föräldrar eller på annat sätt bli mottagna i sina hemländer. Men jag hörde aldrig under mina många år på verket att det gjordes någon insats så att barnen återkom hem… Det viktiga var då – och är förmodligen även nu – att snabbt bli av med ärendet. Ett snabbt sätt är att ge PUT-permanent uppehållstillstånd.

Under en tid var jag utsänd som migrationsattaché i Syrien, Libanon och Jordanien. Jag minns så väl ett ärende där en svensk ung medborgare övertrasserat tiden i ett av dessa länder. Det landets immigrationsmyndighet ringde svenska ambassaden och bad att svensk personal genast skulle se till att personen omedelbart återvände till Sverige. Jag är helt säker på att inget av dessa länder i Mellanöstern skulle acceptera att ge PUT åt svenska barn som är ute på drift, och säkert inget annat land heller.

Nu måste MIG skärpa sig och i stället ta hjälp av svenska UD som får se till att barnen återbördas till sina hemländer. Det kan göras genom att barnen överlämnas till sina hemländers ambassader som får sörja för återföreningen med föräldrar eller andra ansvariga. Det kan inte åligga Migrationsverket att starta ett samarbete med andra länders advokater för att spåra föräldrar! Det är helt onödigt med detta ”nya verktyg” som Terje Torvik på Migrationsverket talade om i Sveriges Radios Ekot den 3 juli.

Nu får det var slut på tramset med ensamkommande ungdomar som saknar skyddsskäl!

För undvikande av medvetna eller omedvetna missförstånd: i de fall där barn och unga har skyddsskäl gentemot sitt hemland (vilket är ovanligt) och dessutom faktiskt inte har en enda släkting i livet (vilket är ovanligt), då ska de enligt utlänningslagen beviljas uppehållstillstånd. Och, givetvis: också om de har släktingar i livet och har skyddsskäl, ska de beviljas uppehållstillstånd.

© Vid citat, var vänlig länka hit så att
hela texten kan läsas, inte bara
lösryckta ord eller meningar.