• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Apropå ”Bara upptaget hos Migrationsverket”

Sveriges Television, Tvärsnytt, rapporterar om hur omöjligt det är att komma fram och få svar per telefon (men också mejl) hos Migrationsverket. Läs text och se inslag här.

Men följande stadgas i  förvaltningslagen om myndigheternas serviceskyldighet, OBS serviceskyldighet:

svea-rikes-lag4 § Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.

En myndighet skall ha öppet under minst två timmar varje helgfri måndag-fredag för att kunna ta emot och registrera allmänna handlingar och för att kunna ta emot framställningar om att få ta del av allmänna handlingar som förvaras hos myndigheten. Detta gäller dock inte om en sådan dag samtidigt är midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Lag (2003:246).

Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.

Myndigheterna skall också se till att det är möjligt för enskilda att kontakta dem med hjälp av telefax och elektronisk post och att svar kan lämnas på samma sätt.

Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta.

5 § Myndigheterna skall ta emot besök och telefonsamtal från enskilda. Om särskilda tider för detta är bestämda, skall allmänheten underrättas om dem på lämpligt sätt.

Myndigheterna skall också se till att det är möjligt för enskilda att kontakta dem med hjälp av telefax och elektronisk post och att svar kan lämnas på samma sätt.

En myndighet skall ha öppet under minst två timmar varje helgfri måndag-fredag för att kunna ta emot och registrera allmänna handlingar och för att kunna ta emot framställningar om att få ta del av allmänna handlingar som förvaras hos myndigheten. Detta gäller dock inte om en sådan dag samtidigt är midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Lag (2003:246).

Media kan också vara behjälpliga med att, i sina reportage, ange att mycket av den information som människor söker finns lättillgänglig på Migrationsverkets hemsida. På flera olika språk. Allt måste man inte ringa eller mejla om, mycket kan man lätt ta reda på själv och inte belasta myndigheten med i onödan.

I övrigt: Migrationsverket är en statlig myndighet som lyder under förvaltningslagen och kan inte skylla ifrån sig utan ska följa lagen. Frågor från enskilda ska besvaras så snart som möjligt och verket ska ta emot enskilda samt hjälpa dem tillrätta. Myndigheten ska också se till att enskilda kan nå den med hjälp av fax och e-post, och inte bara det utan också: ”att svar kan lämnas på samma sätt”.

© Vid citat, var vänlig länka hit
så att hela texten kan läsas,
inte bara lösryckta ord eller meningar.

Migrationsverket ska nu betala!

Läs först inlägget nedan, där Birgitta Elfström berättar om Migrationverkets ovilja att betala för hennes experttjänster. Dagen efter hennes inlägg kom följande besked från verket:

MIG logoUtbetalning är bokad till julilönekörning  sedan en tid tillbaka. Pengarna är alltså ditt konto tillhanda 24/7.

Fyra månader efter att Birgitta Elfström skickade sin räkning och tre månader efter sista betalningsdag (normalt 30 dagar) och en hel del fram-och-tillbakande ska hon alltså nu få betalt av Migrationsverket. Bättre sent än aldrig…

Språklig kommentar: Pengar kan inte vara ett konto tillhanda…

Lästips

Intressant läsning: Tiina i Erbil, norra Irak. Del 1 och Tiina i Erbil, norra Irak. Del 2 samt Från Sverige till Irak.