• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Man ska förstås ha drömmar och mål

Sverige EU-ordf logoDen 15 – 17 juli träffas EU:s justitie-, inrikes- och migrationsministrar i Stockholm. På agendan står bland annat  EU:s migrations- och asylpolitik de kommande fem åren. Ett av målen är att alla EU-länder ska uppfylla samma krav på rättssäkerhet och human behandling av asylsökande. I dag är mottagandet och asylprocessen väldigt olika i de 27 EU-länderna. Det s.k. ”Stockholmsprogrammet” (döpt efter staden där riktlinjerna dras upp) ska gälla mellan 2010 och 2014.

På frågan: ”Vilka brister finns i asyl- och migrationssamarbetet i EU idag?”,  svarar migrationsminister Tobias Billström så här:

tobias-billstromAtt en asylansökan inte behandlas likvärdigt i EU:s 27 medlemsstater. I dag spelar det ofta större roll i vilken medlemsstat man söker asyl än vilka skyddsskäl man har. Det måste ändras. EU måste också bli mer öppet och attraktivt för arbetskraftsinvandring för att kunna konkurrera med USA, Kanada och andra länder som är betydligt bättre på att locka till sig arbetskraft.

Jag hade några frågor kring skrivningarna i stycket 5.1.4. Bättre kontroll av olaglig invandring i dokumentet MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET och redovisar dem här, tillsammans med svaren:

Fråga: ”Nolltolerans måste tillämpas i fråga om människosmuggling och människohandel. ” Vad betyder ”nolltolerans?”
Svar
: Att människohandel och människosmuggling aldrig är acceptabelt och måste motarbetas.

Fråga: ”…men också för att förenkla utfärdandet av uppehållstillstånd till offren.” Hur? Vilka är ”offren”? Och vad är de offer för? Menas här att man ska bevilja uppehållstillstånd åt dem som blivit smugglade till EU och/eller dem som blivit offer för människohandel? Förslag om förändringar i lagen, alltså?
Svar: Det handlar bara om offer för människohandel (inte smuggling). Redan i dag har offer för människohandel rätt till tillfälligt uppehållstillstånd enligt EG-direktivet om offer för människohandel (se länk). Det handlar alltså om att förenkla arbetet, inte nya lagar. http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/78732

Fråga: ”Utformandet av en effektiv politik rörande återsändande och återvändande måste ske i enlighet med lagen …” I enlighet med vilken lag? Svensk utlänningslag? En ny lag som ska gälla inom EU?
Svar: Internationella konventioner, den EG-rätt som redan finns, t.ex. återvändandedirektivet, fördraget osv. Därutöver tillämpas naturligtvis också nationell rätt. Utvecklingen av det gemensamma asylsystemet kan påverka detta, men i övrigt planeras inga nya lagar på EU-nivå.

Fråga: ”…och behandling av sårbara personer.” ”Sårbara personer” – ny kategori att införa i svensk (?) och/eller ny EU-lag? Vilka är de?
Svar: Kvinnor och barn har nämnts som exempel på ”sårbara personer”. Någon ny kategori av skyddsbehövande handlar det inte om i detta avseende.

Kommentar: Det svenska Migrationsverket klarar inte att agera rättssäkert och korrekt (läs mer under Asyl&Migration). Kanske en del, men knappast alla de 26 andra EU-ländernas myndigheter, klarar det bättre. Men att det skulle bli en någotsånär likartad asylhantering i hela EU och att den dessutom skulle bli rättssäker, human och korrekt är, som jag ser det närmast en utopi. Som kanske, möjligen (men troligen inte) kan förverkligas om några decennier. Men man ska förstås ha drömmar och göra upp planer och sträva efter att uppfylla sina mål och det svenska initiativet är gott.

%d bloggare gillar detta: