• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Asylansökan prövas sällan i tre instanser

Den 21 juli skrev Kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén, Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson och rikspolischefen Bengt Svenson en debattartikel i GöteborgsPosten under rubriken Tufft beslut ska genomföras bättre. Men det fanns tydligen ingen som kunde kontrollera texten innan den skickades till GP…

Det är viktigt att poängtera att en asylansökan kan prövas av tre instanser. Ett avslag av Migrationsverket kan överklagas till en vanlig svensk domstol, och därefter överklagas till Migrationsöverdomstol.

Fel! En asylansökan kan inte överklagas till Migrationsöverdomstolen, därmed är det tveksamt att påstå att ”en asylansökan kan prövas i tre instanser”. Alla kan inte få sin asylansökan prövad i tre instanser; några kan det, i sällsynta fall. Det vanliga är två instanser: Migrationsverket och Migrationsdomstolen. Hos Migrationsöverdomstolen måste man begära prövningstillstånd och den, liksom Högsta domstolen, beviljar ett sådant endast under vissa, speciella omständigheter. Det handlar då om frågor som inte prövats tidigare och, oftast, bildar praxis. Att skriva som artikelförfattarna gör är lätt vilseledande eftersom man får uppfattningen att den gängse gången är att alla kan överklaga beslut två gånger.

De tre högsta cheferna skriver vidare:

Våra tre myndigheter har till uppgift att samverka kring återvändandet av personer som har fått avslag på sin asylansökan.

En korrekturläsare hade kunnat föreslå en ändring av ordet ”återvändandet” till ”återsändandet”. Och varför envisas atikelförfattarna med att hela tiden tala om ”återvändandet” när det i de allra, allra flesta fallen handlar om ”utvisning” och ”avvisning”? Det är ju inte många som ”återvänder”, d.v.s. reser tillbaka frivilligt när de fått avslag på sina asylansökningar. Och de få som gör det hanteras ju inte av Polisen!

%d bloggare gillar detta: