• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Söndag med palestinier från Gaza

palestinsk-flaggaMer än halva söndagen den 26 juli ägnar jag åt att träffa palestinier från Gaza med tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) i Sverige på grund av situationen i området. Tillstånden gäller till november och nu är många oroliga för vad som ska hända då.

Efter många år som ombud åt asylsökande och starkt engagerad i asyl- och migrationsfrågor, blir jag ofta kontaktad och rådfrågad av både asylsökande och svenskar som vill hjälpa till men inte har mycket kunskap på området.

I detta fall blev jag tillfrågad av ”hjälpare” om jag, tillsammans med Magda, som är auktoriserad tolk i arabiska och som också var medlem i Medborgarnas flyktingombudsmans kommitté innan vi lade ner verksamheten i november 2007, kan träffa en grupp palestinier som dels vill ställa frågor om vad som gäller för dem nu och i framtiden; dels vill berätta sina historier. Vi kommer också att läsa igenom handlingar och titta på dokumentation gällande identitet etc och alltså förklara det svenska systemet så gott det går.

Hur det hela avlöper rapporterar jag om senare, om det går bra och om jag kan göra det utan att avslöja någons identitet eller vistelseort etc, om jag inte får tillstånd från dem det gäller.

På förekommen anledning och för undvikande av missförstånd vill jag påpeka att vi, som vanligt, gör detta ideellt, på vår egen fritid och inte får betalat av vare sig skattebetalare eller några andra.

”Kränkningar av mänskliga rättigheter måste kosta”

Nedan tänkvärda text är skriven av juristen Birgitta Elfström, som också skrivit flera gästinlägg som kan läsas under kategorirubriken Be my guest samt andra texter, bland annat reserapporter från Mellanöstern, som kommer upp om man söker på hennes namn här på bloggen.

Kränkningar av mänskliga rättigheter måste kosta

Birgitta Elfström maj2009_3Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Detta framgår av art. 1 i FN:s Allmänna Förklaring om De Mänskliga Rättigheterna.

regeringens hemsida framgår att den svenska regeringens utrikespolitik ska främja respekten för mänskliga rättigheter och att detta skall genomsyra Sveriges agerande i kontakterna med andra länder. Vidare framgår det att
– 70 av världens ca 200 länder länder tillåter och tillämpar dödsstraff
– 300.000 barnsoldater deltar i väpnade konflikter
– 115 miljoner barn i skolåldern inte går i skola
– 900 miljoner vuxna är analfabeter
– grava övergrepp sker i världen mot de mänskliga rättigheterna
– i Mellanöstern och Nordafrika har utvecklingen vad gäller mänskliga rättigheter varit negativ
– situationen för de mänskliga rättigheterna i Afghanistan och Pakistan har förvärrats

Sverige är en del av EU där nu Fredrik Reinfeldt är ordförande. EU exporterar varor för biljoner euro till olika länder runt om i världen. Här är några exempel på för hur mycket EU exporterar till diverse länder:
Iran                14 miljarder euro
Kina               78 miljarder euro
Egypten          10 miljarder euro
Irak                1,69 miljarder euro
Libanon          3 miljarder euro
Palestinska områdena         39 miljarder euro
Ryssland        105 miljarder euro
Summa           ca 252 miljarder euro

I samtliga dessa länder sker kränkningar av mänskliga rättigheter. För att få ett slut på det måste det sättas ett pris på kränkningar av mänskliga rättigheter. Jag föreslår därför att EU-länder som exporterar till länder som kränker mänskliga rättigheter måste avsätta 1 % av exportvärdet till en särskild fond – Fonden För Mänskliga Rättigheter. Insatta medel ska gå till att bygga sjukhus, skolor, ge advokathjälp m.m.  i de länder som exporten går till.

Enbart från ovan nämnda exportländer skulle en avsättning på 1 % för år 2008 bli 2,5 miljarder euro, en inte så oansenlig summa! Men också de länder som exporterar till EU samtidigt som de kränker mänskliga rättigheter, måste avsätta medel till Fonden För Mänskliga Rättigheter.) Då har vi tydliggjort kränkningar av mänskliga rättigheter vilket kan leda till att de minskar och förhoppningsvis upphör.

1 miljard = 1000 miljoner. 1 euro = ca 11 kronor.

SR slarvar allt mer

SR logoSlarvet (inkompetensen?) på Ekot accelererar så att det (slarvet) nu är mycket. Misshanteringen av svenska språket, som blev officiellt språk i Sverige den 1 juli i år, är inte acceptabel. Det är inte rätt att kvaliteten inom Public Service tillåts sjunka så drastiskt som den faktiskt gör. När deras egna språkvårdare i sina språkbrev måste ta upp att man ska betona och uttala ord korrekt för att åhörarna ska förstå vad som menas, så betyder det att vetskapen om dessa och andra brister finns hos företaget. Då kan man undra varför inget görs för att höja kvaliteten bland de anställda, och varför man inte redan när man anställer – eller tar in ”inhoppare” –  ställer strikta språkliga krav på dem som ska förmedla nyheter och annan viktig samhällsinformation?

Här är två exempel – av oräkneliga – på  slarv och okunnighet varje dag. Först från den 25 juli:

I inslaget talar reportern om ”Göran Götblad” i samband med läkare som inte vill utföra omskärelse. Men på Ekots sajt står: ”Gunnar Göthberg, som är ordförande för Svensk barnkirurgisk förening”.

Så vad heter mannen? För Ekot verkar det betydligt viktigare att deras egna reportrars namn upprepas om och om igen (för lyssnarna blir detta ganska tröttsamt), än att de anger de medverkandes namn korrekt… Detta är givetvis inte första gången som man slarvar med namn på människor som uttalar sig. Och – sorgligt nog – så finns det SR-anställda som inte heller klarar att uttala sina egna kollegors namn korrekt alla gånger.

Dessutom skulle det vara önskvärt med tydliga radioröster, inte grötigt tal eller tal med betoningarna fel lagda så att det knappt går att följa med i vad som sägs. Och det borde kunna krävas att man vet att man inte säger t.ex. ”den finske presidenten” om den kvinnliga, finska presidenten Tarja Halonen. Och så vidare, och så vidare. Exempel ur programmet Radiokorrespondenterna den 17 juli:

”Margita Boström, radions utsände…” i stället för det korrekta ”…radions utsända”, eftersom e-ändelsen är maskulinum och a-ändelsen är femininum.

Man kan inte hålla på och slarva hela tiden, det urholkar språket och försvårar för lyssnarna att ta in information. Dessutom utgör det också brott mot vad som anges i sändningstillståndet från regeringen (se nedan). Det ges ut ett språkbrev och det finns som sagt språkvårdare inom Public Service, de borde kunna anlitas som språktestare av dem som ska anställas som talande eller skrivande reportrar (och programledare!). Allmänheten har rätt att kräva att få lyssna till och läsa korrekt svenska i ett forum i vars sändningstillstånd framgår att det har ett absolut ansvar för sin språkliga hantering.

Så här står det i sändningstillståndet:

SR har ett särskilt ansvar för det svenska språket och dess ställning i samhället. Språkvårdsfrågor skall beaktas i verksamheten. SR skall tillhandahålla ett mångsidigt utbud av program av hög kvalitet på det svenska språket.