• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

”Inget avtal, ingen anställning enligt vår mening”

Hoppas Migrationsverket följer lagen och dess intentioner och inte lyssnar alltför mycket på facket…

I den nya lagen om arbetskraftsinvandring som började gälla den 15 december 2008 anges att facket kan höras – som en sorts remissinstans om det inte finns några fackligt anslutna på den aktuella arbetsplatsen – när utomeuropeiska personer söker arbetstillstånd i Sverige. Ingenstans anges det att facket ska spela någon annan roll än att det kan uttala sig om arbetsvillkoren är schyssta! Avgörandet ligger hos Migrationsverket som givetvis också kan besluta i strid med fackets rekommendationer.

Inte heller är det så – vilket facket tycks tro enligt nedanstående e-postkorrespondens – att facket har något att göra med om arbetsgivare har kollektivavtal eller inte. Man kan bara hoppas att Migrationsverket förstår sin roll som beslutande myndighet och bortser från fackets helt oriktiga påståenden och krav. Här följer e-postkorrespondensen mellan juristen Birgitta Elfström och Pauline (inget efternamn angivet) på HRF – Handels-och Restauranganställdas förbund. HRF är en fackförening där dess representant svarar officiellt och i fackets namn och korrespondensen återges med Birgitta Elfströms tillåtelse och är från den 27 och den 28 juli 2009. Notera särskilt det som är markerat i fetstil i ett av svaren från Pauline…

Birgitta Elfström maj2009_3Till: avd.01@hrf.net
Ärende: RE: Ang: HRF.net  Fråga
2009-07-27 14:27
Från: Birgitta Elfström
Ämne: anställning av utländsk person
Bästa fack,
det har kommit till min kännedom att ni kräver att en restaurangägare som vill anställa utländsk arbetskraft måste teckna kollektivavtal med er. Är det verkligen korrekt?

Vänligen
Birgitta Elfström
———-
HRF LogoFrom: avd.01@hrf.net
Subject: Ang: HRF.net > Fråga
To: Birgitta Elfströms e-postadress utelämnad
Date: Tue, 28 Jul 2009 08:55:47 +0200
Hej Birgitta!
När företagare inom restaurangbranschen vill importera utländsk arbetskraft går detta genom Migrationsverket. Vi fungerar som en remissinstans och migrationsverket tar vårt yttrande av största vikt.

Detta i och med att vi har kännedom om hur branschen ser ut i verkligheten. Vår riktlinje är att oavsett du tar in utländsk arbetskraft eller svensk ska inte löner – arbetsmiljö och försäkringar kompromissas med, vilket det dessvärre gör.

Mvh Pauline
———-
Birgitta Elfström maj2009_3Från:  Birgitta Elfström
Till: <avd.01@hrf.net>
Ärende: RE: Ang: HRF.net  Fråga
2009-07-28 09:40
Hej.
Men du svarar inte på min fråga. Jag undrar om det är rätt uppfattat av en arbetsgivare som vänt sig till mig att ni kräver att de skall skriva under kollektivavtal. Givetvis känner jag till ärendegången men nu var det fråga om kollektivavtal eller ej.

Vänligen
Birgitta Elfström, jurist
———-
HRF LogoFrom: avd.01@hrf.net
Subject: Ang: RE: Ang: HRF.net > Fråga
To: Birgitta Elfströms e-postadress utelämnad
Date: Tue, 28 Jul 2009 10:42:37 +0200
Hej

Ja det är korrekt uppfattat. Inget avtal, ingen anställning enligt vår mening.
———-
Birgitta Elfström maj2009_3Från: Birgitta Elfström
Till: <avd.01@hrf.net>
Ärende: RE: Ang: RE: Ang: HRF.net > Fråga
2009-07-28 10:56
Hej.
Tack för svaret. Jag förstår inte att en arbetsgivare måste teckna kollektivavtal. Den arbetsgivare som vänt sig till mig ger bättre lön och andra anställningsvillkor än vad kollektivavtal säger. Är det ändå meningen att denna arbetsgivare måste teckna kollektivavtal? Denna arbetsgivare vill inte ha ett sådant avtal.
Vänligen
Birgitta Elfström, jurist
———-
HRF LogoFrom: avd.01@hrf.net
Subject: Ang: RE: Ang: RE: Ang: HRF.net > Fråga
To: Birgitta Elfströms e-postadress utelämnad
Date: Tue, 28 Jul 2009 11:01:50 +0200
Hej
Jag jobbar med detta dagligen likt dig som jobbar med juridik dagligen. Ytterligare att understryka är att det är så mycket mer än lön det handlar om och vi vet och ser vad det innebär och inte ha det.
Hälsa arbetsgivaren att han är välkommen in att diskutera det hela. Han kommer då märka att han har att tjäna på det med.
———–
Birgitta Elfström maj2009_3From: Birgitta Elfström
To: avd.01@hrf.net <http://hrf.net/>  <http://hrf.net/&gt;
Subject: RE: Ang: RE: Ang: RE: Ang: HRF.net > Fråga
Date: Tue, 28 Jul 2009 09:05:40 +0000
Hej.
Men frågan är endast om arbetsgivaren MÅSTE ansluta sig. Inget annat.

Birgitta Elfström
jurist

I lagen står bland annat:

Nivån avseende lön, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor ska lägst motsvara kollektivavtal eller vad som är praxis i Sverige inom yrket eller branschen.

Det står således inte något om att att arbetsgivare måste ha kollektivavtal… Vidare står det i lagen:

Enligt nuvarande ordning svarar arbetsgivaren i de allra flesta fall för att inhämta den berörda arbetstagarorganisationens yttrande över de erbjudna arbetsvillkoren. Detta bör också i fortsättningen vara huvudregeln. Först om lokal facklig representant saknas eller om det finns någon annan rimlig anledning till varför yttrande om arbetsvillkor inte finns, bör det ankomma på Migrationsverket att remittera ärendet i dessa delar till arbetstagarorganisationen. Remittering får dock underlåtas om Migrationsverket finner det uppenbart onödigt att remittera arbetsvillkoren till arbetstagarorganisationen eller det annars föreligger särskilda skäl.

Det är således endast om lokal fackligt representant saknas på arbetsplatsen som Migrationsverket kan (inte ”måste”) inhämta ett yttrande från facket. Dessutom får Migrationsverket helt låta bli att inhämta yttrande från facket om verket finner det onödigt. Facket har alltså inte getts någon som helst makt i beslutet och absolut ingen rätt att dilla om kollektivavtal. Det ska endast – och bara i vissa fall – yttra sig om de erbjudna arbetsvillkoren.

Den 28 juli gick det inte att få någon som helst statistik från Migrationsverket över hur många ärenden som avgjorts antingen utan att man begärt information från facket eller fattat beslut som gått emot fackets åsikt från Enheten för arbetskraftsinvandring på Migrationsverket. Det skulle inte gå på flera veckor eftersom den som – kanske – kunde ta fram statistik – om det överhuvudtaget fanns en sådan att tillgå (!?) – var på semester…

Men fortsättning följer.

Om jag (eller Birgitta Elfström) skulle ha missförstått något så är det bra om den som anser det hör av sig.
© Vid citat ur denna och andra texter här på bloggen,
var vänlig länka hit så att hela texten kan läsas
och inte bara lösryckta ord eller meningar.

I Helsingfors finns nu en hälsostation för alla fall av svininfluensa

HBL logoI Hufvudstadsbladet rapporteras att genom att koncentrera alla Helsingfors H1N1-fall till Dals hälsostation hoppas staden bromsa pandemin. Dals hälsostation stänger för all annan vård och koncentrerar sig helt på fall av svininfluensa.

”På det här sättet hoppas vi minska spridningen”, säger hälsovårdsdirektören Matti Toivola.

Hittills har man haft 350 misstänkta H1N1-fall i Helsingfors. Bara 20 av dem har bekräftats. Enligt stadens epidemiolog Hannele Kotilainen har inget av fallen krävt respiratorvård. Men antalet kommer att mångdubblas ett par veckor efter att skolor och dagis startat.

”Vi förbereder oss för att knappt var fjärde, eller drygt 120 000 Helsingforsare kommer att få viruset”, säger Kotilainen.

Det verkar rätt smart att förlägga allt som har med svininfluensan till ett enda ställe. Kanske något för Stockholm att ta efter?