• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

Rötmånadskåseri från en migga

Rötmånadskåseri från en migga:

Tjo och tjim med migränverket (och migrändomstolarna)
– ett litet kåseri så här i rötmånaden

(med anledning av Beslut i VC Asylprövning 9/2009. Plus Migrationsdomstolen i Göteborg, som kommit till slutsatsen att regeringen inte har haft rätt att utfärda bestämmelsen i 4 kap. 23 § utlänningsförordningen. Plus alla dessa interna handböcker, som innehåller skåpmat från förra millenniet).

Det är svårt det här med identitetshandlingar. Asylprövningen på Migrationsverket – som nästan aldrig får se några sådana! – har hamnat i internt bryderi om vad som styrker en människa identitet.

Så nu har asylprövningens experter lagt pannan i tunga veck och kommit fram till att en del bristfälliga id-handlingar ska godtas, och då hängt upp det på ett beslut som Utlänningsnämnden tog 1998 (!).

Fråga: hade en svensk myndighet agerat på samma sätt om det gällt vilka utländska körkort som kan godkännas för att köra bil i Sverige?

Fast det är klart. I jämförelse med vissa mandariner på vissa migrationsdomstolar, som lyckats teoretisera sig fram till att ”passkrav är ett grundlagsbrott”, så får man väl vara nöjd med det lilla. I fallet med domstolarna så måste det väl till en rättshistorisk utläggning om passets innebörd för att få polletten att trilla ner.

Vad mer? Jo, så här i skålandets dagar – på grund av ordförandeskapet i EU – så kunde kanske rättsenheten uppdatera samlingen med EG-domar. Det har inte skett på 15 år. Och alla barn som vi har i sökandeskaran lär väl hinna bli vuxna innan handböckerna hinner uppdateras i den delen. En gång i tiden var väntetiderna för de asylsökande en stor sak för verket, idag är det mest handläggarna som går i väntans tider…

© Denna blogg.