• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Kommentar från Migrationsverket

Här kommer en kommentar från Migrationsverket angående Rötmånadskåseri från en migga (29 juli):

Redogörelse för hur man resonerat när man antog styrsignalen (9/2009)

MIG logoAnledningen till att styrsignalen VC Asylprövning 9/2009 togs fram var som framgår beslutsprotokollet att få praxis att bli enhetlig inom asylprövning när det gäller bedömning av ID. I beslutet tas bl a den iranska födelseboken / nationella ID-kortet shenasnahme upp.

Att hänvisa till utlänningsnämndens praxis från 1998 var helt korrekt eftersom någon ny praxis inte kommit därefter. Hänsyn har också tagits till att en ny typ av nationellt ID-kort kommer att utfärdas på sikt och att det ska bedömas på samma sätt som en shenasnahme.

Slutsatserna i styrsignalen är att uppvisande av ett shenasnameh normalt styrker en sökandes identitet. Handlingen ska vara utfärdad i behörig ordning, visas upp i original, vara försedd med ett foto av sökanden och uthämtad genom personlig inställelse.

Handlingens äkthet eller behöriga utfärdande får inte kunna sättas i fråga.

Karte Melli är ett nytt nationellt identitetskort som på sikt kommer att ersätta shenasnameh (se bl.a. Lifos 19656). På samma sätt som shenasnameh, styrker ett Karte Melli i normalfallet en iransk medborgares identitet.

© Denna blogg.

En migga: ”I den nya lagens spår: skenarbeten.”

Tidigare viktiga texter först: Arbetskraftsinvandringslagen träder i kraft den 15 december… (10.12 2008) och Vidare om AT-UND (10.12 2008).

Förr pågick – och det pågår fortfarande – handel med skenäktenskap.  Så här skriver en migga om hur människor som vill lura sig in i Sverige hittat nya piffiga sätt att göra det på.

I spåren av den nya lagen om arbetskraftsinvandrng

Asylsökande som helt saknar skyddsbehov – och som inte ens  själva helhjärtat orkar låtsas att de har något sådant behov – passerar revy. Det enda viktiga är nu att de har ett fast jobb!

Man skulle kanske kunna tro att det handlar om människor som varit i Sverige i åratal men så är inte alltid fallet. Många såg sin chans att resa hit i slutet av förra året när informationen om de nya AT-reglerna blev kända. Givetvis reste de med visering från något land i Schengen. Sedan sökte de asyl och kunde installera sig hos någon släkting med fullt dagbidrag.

Passet visades upp först när tidsfristen de passerat att ställa landet som gav viseringen till ansvar (enligt Dublinförordningen).

Under tiden visades tillräckliga id-handlingar för få AT-UND (undantag från regeln att inneha arbetstillstånd). Ett jobberbjudande dök upp. Ibland kan det ha varit äkta men oftast var äktheten ytterst tveksam.

En släkting/kompis/avlönad bulvan som har en pizzeria eller kiosk eller liknande kan av sitt goda hjärta (eller kanske mot betalning…) låtsasanställa en asylsökande och garantera att denne får minimilönen som krävs i detta sammanhang (motsvarande socialnormen). Efter att den sökande fått beslut från verket i sitt asylärende kan han antingen överklaga det eller nöjdföklara sig. Om man haft ”jobbet” i mer än sex månader nöjdförklarar man sig och beslutet vinner laga kraft. Då kan man lämna in ansökan till AT-enheten och inom några veckor har man sitt tillstånd. Har man ”jobbat” kortare tid än sex månader måste man överklaga. Efter ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut har man sina sex månader i alla fall och då kan man hämta sitt tillstånd.

Såvitt jag förstår kontrollerar  AT-enheten inte att personen verkligen får någon lön. Eller att han faktiskt jobbar i företaget. Kanske betalar ”arbetstagaren” i stället pengar till ”arbetsgivaren”. ”Arbetsgivaren” har ju sina omkostnader i fråga om sociala avgifter etc. Och så måste han ju få betalt för den tjänst han gör.

Om jag skulle påstå att en verksamhet av oseriösa ”arbetsgivare” håller på att etablera sig i Sverige skulle jag säkert bli anklagad för att vara en paranoid cyniker. Men vad är egentligen skillnaden mellan detta och de tidigare så vanliga skenäktenskapen? Skillnaden skulle kunna vara att inga utredningar görs när det gäller AT-tillstånd. Fast, det görs knappast utredningar i skenäktenskapen idag heller. Den egentliga skillnaden är att en person som vill komma till Sverige p.g.a. äktenskap, äkta eller sken, numera måste ansöka tillstånd före inresan. Det kan kosta upp till en halv miljon kronor för att få en person att ställa upp som referent i ett skenäktenskap. Det kostar säkert ännu mer att få en låtsasarbetsgivare. Men ”arbetstagaren” behöver åtminstone inte ansöka om sitt arbetstillstånd från hemlandet. Om han gjorde det så skulle det vara långt mindre säkert att han fick något tillstånd.

Som det är nu: ett utvisningsbeslut vinner laga kraft när Migrationsdomstolen avgjort ärendet och Migrationsöverdomstolen (om det har ansökts) inte beviljat prövningstillstånd. Om man då nöjdförklarar sig eller låter bli att överklaga verkets beslut vinner det beslutet laga kraft och då kan man ansöka om AT inom två veckor .

Ett beslut om omedelbar utvisning, sk. 8:6 (utlänningslagen 8 kap. 6 § handlar om ärenden där det är uppenbart att skyddsbehov och andra skäl saknas) vinner laga kraft på en gång, men ett sådant beslut måste fattas inom tre månader från ansökan, och de som tillhör den här kategoring får ingen AT-UND och kan inte jobba oavsett vilka id-handlingar de har. Om vi får ner handläggningstiderna till mindre än fyra månader så kan ingen av sökande få AT-UND, inte ens om ärendet överklagats till Migrationsdomstolen. AT-UND ska ju bara beviljas om verkets handläggning bedöms bli längre än fyra månader.

Problemen med alla falska asylsökande, mestadeles unga män, som egentligen kommer hit på jakt efter kvinna som de kan göra gravid eller en mutbar person som äger ett mindre företag och kan ”anställa dem” skulle försvinna om väntetiderna blev kortare.  Det tar tid att finna en kvinna, vinna hennes gunst och sedan befrukta henne. Och AT-UND beviljas inte om ärendet kommer att avgöras inom 4 månader. Då faller skenjobbsidén helt.

© Denna blogg.