• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  augusti 2009
  M T O T F L S
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

  • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
     Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Svar från försäljningschefen på Fortum Värme

Läs först kolumnen i Svenska Dagbladet med rubriken Den gamla oljepannan får duga (3.8 2009)  och därefter Frågor till försäljningschefen på Fortum Värme där de frågor som besvaras nedan har ställts (4.8 2009).

Självklart svarar vi på kritik som är baserad på missuppfattningar.

Anslutning av småhuskunder till fjärrvärme erbjuder vi till så låg kostnad som överhuvud taget är möjligt. En hög anslutningskostnad är en barriär för villaägare att ansluta sig och är den för hög väljer naturligtvis kunden ett annat bra alternativ som t.ex. bergvärme eller pellets.

Fjärrvärmeutbyggnad är enormt kostsamt och förutsätter att de allra flesta hoppar på tåget, annars blir det helt enkelt inte av. Varje område och ibland varje fastighet är unik ur kostnadssynpunkt beroende på en rad faktorer, t ex berg i marken, höjdskillnader, asfaltbeläggning, övrig befintlig infrastruktur som vatten, fiber, el etc. och hur långt det är från huset till huvudledningen i gatan. För att få ner kostnaderna per fastighet genomförs sedan anslutning för ett helt område, kanske ett 40-tal fastigheter i ett svep med tillståndsprocess, schakt, ledningsförläggning och installation av fjärrvärmecentral a´la löpande band principen. Under tiden som projektet pågår så har kunder möjlighet att teckna avtal om anslutning till ett förmånligt pris som har som förutsättning att 60-70% av småhusägarna i området är intresserade. Tyvärr är det många utbyggnadsprojekt som inte blir av på grund av för få intresserade, vilket då naturligtvis upprör de som tecknat avtal. Jämför de upprörda känslor som yttrades i bland annat lokalnyheterna i höstas.

Sedan ringer det många småhusägare till oss över hela Stockholmsområdet och undrar om de kan ansluta sig till fjärrvärme och i vissa fall är det möjligt där vi finns med ledning i gatan. Därför har vi tagit fram ett erbjudande avseende enstycksanslutning som på intet sätt går att jämföra med ett utbyggnadsprojekt som beskrivits ovan. Kostnaderna är mycket större, först måste schakttillstånd sökas vilket innebär en rätt omfattande administration, sedan ska våra entreprenörer dit med manskap och maskiner och etablera på platsen, asfalt och trottoar rivas upp för att sedan återställas etc. Inga skalfördelar alls, utan den enskilda fastigheten måste bära samtliga kostnader. Vi har dock valt att erbjuda och marknadsföra detta som en service till de som är beredda att betala vad det kostar. Svaret på dina frågor är alltså följande:

1. Arbetskostnaden har inte alls ökat med 130% sedan 2006 på jämförbara arbeten, möjligtvis 15-20%. Däremot är andelen arbete naturligtvis högre vid en enstycksanslutning eftersom det är just mycket mer arbete.
2. Det är inte sant. Vi har jämförbara priser med övriga fjärrvärmeaktörer i Sverige, möjligtvis är kostnadsläget högre i Stockholm än övriga landet, men det gäller ju i princip allting.
3. Det är inte sant. Materialkostnaden är beroende av längden på servisledningen.
4. Jag hoppas att vi inte har sämre avtal på material än våra kollegor i branschen, men det har jag ingen aning om.
5. Den frågan är mycket enkel att besvara. Vi har ingen säljorganisation för konsumentmarknaden. Vi har en säljorganisation som arbetar med industrin och stora fastighetsbolag vilket är väsenskilt från tusentals kundbesök i villaområden. Vi kan helt enkelt inte den typen av försäljning. Dessutom är det så att vi har bedrivit en satsning mot småhuskunder i projektform ander några år som nu håller på att avslutas och vi har inte ansett det kostnadseffektivt att anställa och utbilda personal för detta ändamål helt enkelt.
6. Det som påstås under punkten 6 är helt enkelt inte sant. Det är enormt resurskrävande och kostsamt att bedriva försäljningsverksamhet mot småhusmarknaden, i synnerhet i Stockholm där nästan ingen går att få tag på på kontorstid. Våra säljkonsulter får betalt för sin arbetsinsats helt enkelt. Att använda säljkonsulter innebär inte en fördyring utan en besparing. Att det skulle vara möjligt att på ett enkelt sätt ”anmäla sitt intresse på hemsidan” utan säljarinsats är tyvärr en utopi. Varje enskilt fall är beroende av en rad omständigheter enligt ovan.

Jag hoppas ovanstående bringat lite klarhet.

Hälsningar Mikael Berglöf
Försäljningschef
AB Fortum Värme samägt med Stockholms Stad

Kommentarer till svaren på frågorna:
1) Arbetskostnaden var år 2006 ca 23.000 kronor och år 2009 53.430 kronor. Om inte den skillnaden är + 130 % så är jag ännu sämre på att räkna än jag själv trodde.
2) Sollentuna Energi och Vattenfall finns också i Stockholmstrakten och prisskillnaden mellan dem och Fortum är stor…
3) Samma kommentar som till fråga 2.
4) Jämför återigen med de två andra fjärrvärmeleverantörerna som opererar i Stockholmstrakten… Kanske något för KO att titta på!
5 + 6) Svaret är lite förvirrande här. Hur stor andel av småhuskundernas pengar som har gått till säljbolaget för ett fjärrvärmepaket som det hade räckt att man skickade ut tydlig information om får vi inget svar på. Hur man tänkt vad gäller rot-avdraget kommenteras inte heller.

Var och en får tänka själv och ställa de frågor de vill ha svar på direkt till Fortum Värme. Och kanske att någon berörd småhusägare kommer att be Konsumentombudsmannen och/eller Konkurrensverket titta på varför prisskillnaderna är så enorma beroende på om man bor så att man kan anlita Sollentuna Energi eller Vattenfall jämfört med om man är tvungen att anlita Fortum Värme när det gäller fjärrvärmeanslutning (i ett område där allt redan är klart för anslutning). Vilket var vad det hela handlade om och inte bergvärme eller pellets eller något annat.

Till slut: Jag har ingenting alls emot privat ägande och tror inte att staten kan driva företag bättre än företagarna själva. Men det måste finnas hederlighet och schyssthet också hos privata ägare. Självklart ska företag alltid drivas så att de går med vinst, annars får de lägga ner. Men man ska inte skörta upp småfolk så som Brita och Lars och andra upplever att de skörtats upp av Fortum Värme!

Case closed!

%d bloggare gillar detta: