• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  augusti 2009
  M T O T F L S
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

”Ge tillbaka Karelen, annars öppnar vi en gruva i Östersjön!”

De karelska områdenaEn grupp finska affärsmän har ansökt om tillstånd för ett ett gruvprojekt i Östersjön. Gruvan skulle komma att ligga i vägen för och försena bygget av den planerade gasledningen. Affärsmännen vill att Ryssland lämnar tillbaka Karelen, som Finland var tvunget att lämna ifrån sig till dåvarande Sovjetunionen i samband med Vinterkriget.

”Only in Finland”, sa en god vän om det hela, och han har nog rätt. I vilket annat land skulle det kunna finnas affärsmän som, via advokat, framför sådana krav till ett land som Ryssland? Eller till något annat land heller, för den delen.

Ryssland har erbjudit de finska affärsmännen pengar för att slopa gruvprojektet men pengar är inte vad affärsmännen -är ute efter  de vill ha Karelen tillbaka!

Läs mer i Iltasanomat (endast på finska).

”…varje medborgares rätt att lämna och återvända till sitt land är en grundläggande mänsklig rättighet”

Det blir lite av upp och nervända världen och en aning skruvat när man hör Iraks migrationsminister Abdul Samad Rehman Sultan uttala sig i Sveriges Radio. Det handlar om utvisning av irakier från Sverige, asylsökande som inte har fått uppehållstillstånd här och därför ska återvända till sitt land. Han säger:

Vi, som alla andra länder, vill inte bidra till tvångsutvisningar eftersom det strider mot de mänskliga rättigheterna. Jag kan verkligen inte tro att den svenska staten som har varit så generös mot irakier och som är så känd för sin humanitet använder sig av tvångsmedel.

Det är ju inte Irak som ska tvångsutvisa någon! Det är Sverige som, om människor som nekats asyl eller uppehållstillstånd ändå inte lämnar landet, till slut måste ta till tvångsmetoder, helt i enlighet med gällande lagar och konventioner. Det har ingenting med ”generositet” att göra utan med lagen. Så det här är ett lite märkligt uttalande av ett lands migrationsminister.

Man kan undra vad samme minister har för kommentar till det som gäller alla stater och som också påminns om i början av Samförståndsavtal mellan konungariket Sveriges regering och republiken Iraks regering:

Konungariket Sveriges regering och republiken Iraks regering som erkänner att varje medborgares rätt att lämna och återvända till sitt land är en grundläggande mänsklig rättighet som är inskriven i bland annat artikel 13.2 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948 och artikel 12 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966.

Detta samförståndsavtal (SÖ 2008:10) är, för Iraks räkning, undertecknat av landets utrikesminister Hoshyar Zebari. Han måste väl i alla fall känna till internationella regler om varje stats skyldighet att återta sina medborgare, han har väl läst vad han har skrivit under!

Jag kan förstås ha fel, men jag tror att det bättre skulle gagna den grupp asylsökande som det hela handlar om – kristna från Irak – att man arbetade för att synen på dem och deras skyddsskäl (som ofta är stora) gås igenom här. Man kunde börja med att lämna över till Migrationsverket handlingarna i de ärenden som gåtts igenom av Ekots reportrar (som gjort ett fantastiskt jobb!) med påpekanden om var felaktigheter och misstag och okunskap finns. Då har Migrationsverket – om det uppmärksammas på konkreta felaktigheter och övertygas om att den syn verket hittills haft på dessa människors asylskäl varit för hårda – möjlighet och rätt att ändra dem ex officio. I sammanhanget lätt ovidkommande uttalanden från ministrar som kanske inte är helt insatta i alla aspekter av den komplicerade frågan om asyl i ett annat land kommer knappast att förändra något för den här mycket hårt prövade gruppen asylsökande.

© Vid citat, var vänlig länka hit så att
hela texten kan läsas, inte bara
lösryckta ord eller meningar.

Finland: Polisen är din vän – också på Facebook

POLIISIfacebookPolisen Finland öppnade i början av veckan en egen profil på Facebook, och på torsdag vid lunch (27 augusti) har polisen redan 4.003 vänner.

I början av september öppnar polisen en del nya tjänster på internet. Det kommer då bland annat att finnas e-blanketter för bland annat ansökningar om tillstånd för publikevenemang, bingotävlingar och invalidparkering på nätet.

Mer om Polisens satsning på Facebook i Finland kan läsa i Hufvudstadsbladet. Och här är adressen till Suomen Poliisi på Facebook.

Stater och enskilda har skyldigheter

Det verkar råda oklarheter i viss rapportering och bland allmänheten om staters skyldigheter och om medborgarskapsbestämmelser. Jag har fått en del frågor kring de här två ämnena och ska försöka reda ut hur det ligger till.

svensktpass_nya75Varje land är skyldigt att ta emot sina egna medborgare
Varje land är, enligt folkrättsliga överenskommelser och som en absolut självklarhet, förpliktigat att alltid och oavsett hur länge personen varit borta från sitt hemland, ta emot sina egna medborgare. Det behövs därför inga ytterligare överenskommelser (som t.ex. den mellan Sverige och Irak), för att resp land ska vara skyldigt att ta emot dem som efter en asylprocess fått beslut om utvisning från Sverige till sitt hemland.

När Sverige och Irak har tecknat ett (icke nödvändigt) s.k. samförståndsavtal (SÖ 2008:10), så har det kanske skett för att visa goda intentioner mellan de båda länderna. Det är undertecknat av Iraks utrikesminister, Hoshyar Zebari och Sveriges anbassadör i Irak, Niklas Trouvé . Ett sådant avtal är alltså inte nödvändigt, eftersom stater inte kan avtala bort rätten att ta emot sitt eget folk, människor som är medborgare i landet. Andra länders regeringar har inte rätt att kräva av Sverige att Sverige ska behålla deras medborgare för att de själva inte – av någon anledning – vill ta emot dem. Om det rådde en sådan ordning att länder kunde diktera vad andra länder ska göra skulle det snabbt bli kaos i världen.

svensktpass_nya75Har man dubbelt medborgarskap och befinner sig i sitt ursprungsland är det medborgarskapet i det landet som gäller
Den som förvärvar dubbelt medborgarskap ses i sitt ursprungsland enbart som medborgare i det landet. Det är varje enskild individs skyldighet att känna till bestämmelserna. Alla som blir svenska medborgare och som samtidigt behåller sitt ursprungliga medborgarskap får information om vad som gäller. På UD:s sajt finns också information:

Risker och problem med dubbelt medborgarskap
Det kan medföra risker eller problem att ha dubbla medborgarskap. Nedan hittar du exempel på situationer där problem kan uppstå och där Sverige har svårt att hjälpa till.

Det svenska medborgarskapet erkänns inte
Den främsta risken är att ditt svenska medborgarskap kanske inte erkänns av det andra landet, där du också är medborgare. Det innebär till exempel att myndigheterna i det landet inte tillåter Sverige att ge dig konsulär hjälp om du skulle frihetsberövas/gripas av polisen. Det kan till och med hända att en svensk ambassadtjänsteman inte ens får träffa dig.

Du kan också få problem i tredje land, i synnerhet om du inte rest in i landet på ditt svenska pass utan i stället använt ditt andra pass. Då kan myndigheterna i landet hävda att Sverige inte har rätt att hjälpa dig om du får problem.

Tydlig och korrekt information är alltid att föredra, även om man inte tycker om den och man önskar att den skulle vara annorlunda. Alltså:

Länder kan inte avtala bort sin absoluta skyldighet att ta emot sina egna medborgare.

Alla som förvärvar dubbla medborgarskap är skyldiga att veta vad det innebär.

© Vid citat, var vänlig länka hit så att
hela texten kan läsas, inte bara
lösryckta ord eller meningar.