• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  augusti 2009
  M T O T F L S
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

  • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
     Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Moderaternas nya förslag på asylområdet är ”ojuridiskt”

ModeraternaDen 15 december fick Sverige en ny lag om arbetskraftsinvandring. En betydligt generösare och mer lättillämpad lag än den som fanns tidigare. De flesta var i det stora hela nöjda med den, över partigränserna och i samhället. Några stora protester hördes ingenstans ifrån. Lagen ger arbetsgivarna den rätt de tidigare saknade: att själva bestämma vem de vill anställa och varifrån. Det här är alltså en lag som reglerar arbetskraftsinvandringen, men i en mycket liten undantagsparagraf talas om möjligheten för den som har sökt asyl att, under vissa speciella förutsättningar, kunna söka arbetstillstånd inifrån Sverige:

En asylsökande som fått ett slutgiltigt beslut om avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd ska under vissa förutsättningar kunna söka uppehålls- och arbetstillstånd inifrån landet. Utlänningen ska ha arbetat i minst sex månader, ha ett erbjudande om en fast anställning eller en anställning med en varaktighet på minst ett år, och i övrigt uppfylla de grundläggande kraven för att beviljas ett arbetstillstånd. Därtill kommer att ansökan måste göras inom två veckor från det slutgiltiga beslutet om avslag på asylansökan. Ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket  inom två veckor från det att beslutet om avslag på asylansökan har vunnit laga kraft.

Nu vill en stor grupp Moderater (en majoritet på deras partistämma), bara åtta månader efter att den nya lagen trädde i kraft, ändra förutsättningarna på ett svårförståeligt och rent ”ojuridiskt” sätt:

Människor som försörjer sig här ska vara varmt välkomna att stanna. Gömda flyktingar ska kunna söka arbetskraftsinvandring i Sverige.

”Gömda flyktingar”? Den som har fått avslag på sin asylansökan ses inte som ”flykting” enligt lag; han/hon ses juridiskt som en asylsökande som efter negativa beslut i två instanser inte längre har rätt att uppehålla sig i landet. ”Försörjer sig”? ”Försörjer sig” på svartjobb, alltså. Personer som har kommit hit som t.ex. turister eller på besöksvisering har ju inte rätt att arbeta. Personer som har varit asylsökande och fått avslag på sina ansökningar har inte heller rätt att arbeta. Och arbetsgivare har inte rätt att anställa människor ur någondera kategorin. Så vad menar Moderaterna med ”försörjer sig”? Är det så att Moderaterna tycker att vi nu ska acceptera illegal vistelse och illegalt (svart) arbete? Ska den nya toleransen för svartjobb då gälla alla i Sverige eller bara dem som är här illegalt? Ska illegal vistelse i landet avkriminaliseras helt? Hur har Moderaterna egentligen tänkt sig det hela?

Det blir märkligt när man inom Moderaterna har så diametralt olika åsikt och syn i så viktiga och grundläggande frågor. Och när en majoritet röstar för en mycket märklig ordning som går ut på att man ska strunta i att människor vistas illegalt i landet och jobbar svart – d.v.s. de facto begår brott mot gällande lagar –  och ge dem arbetstillstånd för deras svartjobb. Hur man ska kunna hysa förtroende för representanter för ett parti som tycker att lagbrott är småsaker och som i princip vill ”belöna” människor som begår dem?

Det ska bli intressant att se hur en – återigen – ny lag kommer att utformas och vilka den egentligen ska omfatta. Och få klarlagt vad de 103 Moderaterna som röstade för en ny ordning innefattar i sin tolkning av begreppen ”papperslösa” och ”gömda flyktingar”. För papperslös är ju faktiskt ingen, det handlar om människor som kommit hit på turist- eller besöksviseringar, struntat i att deras tillstånd endast gällt tre månader och stannat kvar (illegalt) för att de själva velat det. Det handlar också om asylsökande som i två instanser fått avslag på sina ansökningar för att de inte befunnits ha skyddsskäl, och som därför enligt lag ska lämna landet.

Än mer förvirrande blir alltihop när Moderaterna i sitt nya förslag säger att personer som vistas i Sverige illegalt ska kunna åberopa sitt svartjobb som grund för att få stanna och kallar det för ”en human integrationspolitik”. Nu var det väl inte integrationspolitk det handlade om utan om migrationspolitik! Hur ska allmänheten kunna hänga med i alla svängar när begreppen blandas friskt och allting ställs på ända och en lag som trädde i kraft för åtta månader sedan initierad och genomförd av Moderaterna och Miljöpartiet, nu mer eller mindre kullkastas av samma Moderater?

Vi har en till största delen bra utlänningslag, det är de flesta överens om. Asyl och skydd ska ges till dem som visar vilka de är och som bevisar att de har skyddsskäl eller åtminstone gör dem synnerligen trovärdiga. Asylsökande ska styrka sin identitet. Normala krav i alla länder i världen. Vi har också, sedan den 15 december 2008, en bra och generös lag om arbetskraftsinvandring, separat från asyllagstiftningen, där det ges en ytterst liten men ändå möjlighet också för asylsökande att söka arbetstillstånd på plats i Sverige. De ska ha haft vita arbeten och ha vistats här legalt, haft rätt att arbeta och betalat skatt i minst sex månader innan ett avslag på asylansökan meddelas. Och de ska ha garantier om anställning i  minst ett år, för att enligt den här lagen kunna ”byta spår”. Det ska ske inom två veckor från avslagsbeslutet. Med det nya Moderatförslaget blir det oreda och kaos i systemet.

Riksdagsledamoten Ulrika Karlsson säger så här:

I grund och botten handlar det om vilket samhälle vi vill leva i. Jag vill leva i ett där människan sätts före systemet,  där vi hellre bejakar andra människor än utestänger dem för att systemet egentligen säger så. Ett samhälle som uppmuntrar till arbete och egenförsörjning – för alla oavsett var i världen man råkar vara född – där det är möjligt för den enskilde individen att förverkliga sina drömmar. Dessutom är det alltid bra när svarta jobb blir vita, illegal rättslös tillvaro blir legal.

svea-rikes-lagUlrika Karlsson är jurist förutom att hon är riksdagsledamot. Hon har ett starkt engagemang i dessa frågor, precis som jag själv. Hon uttalar många både vackra och välmenande ord som det dock är svårt att se hur de ska kunna omsättas i praktiken. Om vi inte  struntar i lagarna, förstås. Då kan ju alla göra som de vill, men då raseras också det samhälle som vi hittills känt .

Den ryckighet, de amnestier (som t.ex. den för ca två år sedan) och  ständiga ändringar av lagar och regler som präglar asyl- och invandringsområdet, skadar tilltron till systemet och skapar stor förvirring. Det största regeringspartiet borde inte spä på oklarheterna med ett nytt påhitt som mer ter sig sprunget ur känslor än ur en ansvarsfull samhällssyn. Hur många hundra eller tusen svartjobbande illegala invandrare och gömda asylsökande får nu ett fåfängt hopp när regeringspartiet uttalar att de ska få stanna här och omvandla sona svartjobb till vita?

Till slut: Det borde inte behöva sägas i en s.k. rättsstat, men tyvärr kan det inte upprepas för ofta: asylprövningen måste bli snabbare, effektivare och mer rättssäker. Att den inte inte är det idag finns gott om exempel på, inte minst på denna blogg. Asylprövningen bör även fortsättningsvis hållas åtskild från arbetskraftsinvandringsprövningen. Grunderna för varför man kommer till Sverige är så totalt olika och de lagar som just för tillfället existerar reglerar på ett bra sätt vad som ska gälla på dessa båda områden.

Läs i Moderaternas snabbprotokoll på sidan 2 under ”Arbetslinjen måste gälla”. Det är en tämligen rörig och otydlig text…

© Vid citat, var vänlig länka hit så att
hela texten kan läsas, inte bara
lösryckta ord eller meningar.

”Värnar De Nya Nya Moderaterna bara om arbetsgivare som bryter mot lagen genom att anställa personer som saknar uppehållstillstånd?”

Birgitta Elfström maj2009_3Birgitta Elfström, jurist och tidigare under 18 år anställd vid Migrationsverket, bland annat som beslutsfattare i asylärenden skriver så här om Moderaternas nya förslag (läs också inlägget ovanför det här):

De Nya Nya Moderaterna

Det händer nya saker i den Nya Moderat-politiken. På partistämman i Västerås röstade en majoritet för att ”invandrare” med jobb men utan arbetstillstånd skall få rätt att stanna kvar i landet om de kan försörja sig. Moderaterna säger klart och tydligt att människor som försörjer sig här skall vara välkomna att stanna.

För mig är beslutet liktydligt med att De Nya Nya Moderaterna vill slopa den reglerade invandringen. De borde säga detta i klartext. De Nya Moderaterna har verkligen inte visat att de är för en human asyl- och invandringspolitik. Aldrig tidigare har utvisningsbesluten varit så inhumana som idag. Statslösa flyktingar (ja, just flyktingar) utvisas till Gaza där det varken finns el, vatten, mat, sjukvård eller en fungerande skyddsmakt, bara en terroristorganisation att förlita sig på. Och statslösa flyktingar utvisas till Irak där de inte får de rättigheter som flyktingkonventionen medger. Unga män utvisas till Afghanistan trots ett försämrat säkerhetsläge. Romer från Kosovo utvisas till Serbien o.s.v.

Kommer De Nya Nya Moderaterna att också föreslå ändringar i denna hårdföra politik eller är det så att De Nya Nya Moderaterna främst värnar om arbetsgivare som bryter mot lagen genom att anställa personer som saknar uppehållstillstånd?

Tiina Kantola i irakiska Kurdistan: som turist i Dohuk

Här fortsätter Tiina Kantola, som flyttade till Erbil irakiska Kurdistan i början av 2009, sina berättelser därifrån. Läs gärna först Tiina Kantola, norra Irak. Del 1, Tiina Kantola, norra Irak. Del 2, Från Sverige till Irak, Tina om finskkurden Subhi Akreyi, finsk bastu och Kontio timmerhus i Erbil, Affärsbesök i Irak med annorlunda organisation. Del 1 och Affärsbesök i Irak med annorlunda organisation. Del 2. och Tiina Kantola i norra Irak om första dagen av Ramadan.

Som turist från Akre till Duhok (fortsättning på Som familjemedlem i Akre)

Vi bestämmer oss för att ta bergsvägen, den längre vägen, till Duhok eftersom där finns sa mycket vacker natur och historiskt intressanta platser att titta se.

Vägarna är för det mesta riktigt bra, men bil med stark motor är att rekommendera. Inte för att köra fort, utan för att ta sig upp för de slingrande bergsvägarna och emellanåt köra om en traktor.

Vid första bästa bergsskreva vill vi gå och bada, men peshmerga vid den check pointen avråder oss, eftersom det är för nära den turkiska gränsen och det kunde hända att turkiska plan inte skulle låta oss bada ifred. Så vi åker till nästa badplats där friskt vatten porlar fram mellan klipporna. Jag badar med kläderna på, som är brukligt här bland kvinnor. Men sällan har jag upplevt ett så uppfriskande bad, i kristallklart vatten direkt från källan!

Gubbarna i byn BarzanI byn Barzan blir vi mottagna av en hel kommitté män, varav två är kusiner till president Barzani. En äldre herre talar lite engelska. De råkar ha besök av en grupp advokater från Suleimaniya, och vi är varmt välkomna att slå oss ner och dricka en kopp te med dem. De vill så gärna att vi stannar till lunch, men eftersom vi har en lång resa genom bergen framför oss, avböjer vi vänligt. Barzan är släkten Barzanis hemby.

Den legendariske landsfadern, nuvarande presidenten Barzanis far, är begravd i hembyn. Där bygger man just nu ett Barzani Memorial Center, och kusinen berättar för oss att det bland annat kommer att finnas gästrum för besökande att övernatta och att de kan äta där utan kostnad. Som ett hotell att bo gratis på, som tack for besöket. Och där kommer också att finnas sviter för nygifta! Låter helt osannolikt i mina öron, men jag har väl ingen anledning att tro att han talar osanning, presidentens kusin. Jag bestämmer mig for att komma tillbaka när centret är klart.

Qubahan moskéruinVår resa fortsätter till Amadi. Staden är grundad på en bergstopp och dess västra port tros vara från 266-148 f Kr. I dalen nedanför ligger ruinen av Qubahan moskén, som också fungerade som islamiskt universitet och internat under århundraden. Universitetet stängdes 1961 och tros då ha varit i funktion under 1000 år!

Att prata med folk man möter kan leda till de mest fantastiska upplevelser här! I staden Amadi började vi prata med en man som bara stod och beundrade de oändliga vyerna. Det visade sig att han var på semester hemma i Amadi från Holland. Han ville visa oss det urgamla universitetet, så han hoppade in i vår bil och visade vägen dit. Vi skulle aldrig ha hittat det annars, Urgamla porten i Amadiän mindre ens vetat att det fanns. Och där, på plats, träffade vi fyra kvinnor, varav en äldre visade sig vara markägare i den bördiga dalen nedanför bergsluttningen och universitetet. Hon visste allt, precis allt, om platsen. De fyra kvinnorna var akademiker allihop och en av dem engelsklärare! Vi kommer att hålla kontakten för jag vill veta allt om det här unika universitetet, som tros vara lika gammalt som Al-Azhar i Kairo.

Utan lokal guide är det omöjligt att hitta alla dessa pärlor som Kurdistan är fullt av. Det finns inga skyltar till de här platserna ännu. Och lika bra är väl det, därför att dessa skatter först måste skyddas och restaureras varsamt för att sedan kunna visas för den kommande strömmen av intresserade. Jag har sett mängder av historiska plaster, somliga rentav lite farliga att röra sig på, på grund av sin otillgänglighet.

Intill Amadi finns den omåttligt populära ”resorten” Sulav med stort vattenfall med många förgreningar längs berget, restauranger och försäljning av lite av varje. På vissa restauranger kan man sitta med fötterna i vattnet, eftersom terrassavsatsen samtidigt är vattenrännor. Smart och svalkande i hettan! Breda snirkliga trappor med restauranger och försäljningsställen längs sidorna leder oss till en damm högt upp, dit där vattenfallet börjar. Det är en tummelplats främst för män, som visar sitt mod eller sin dumdristighet genom att hoppa från en hög bro ner i det iskalla källvattnet.

Vatten är i sanning livets källa! Under vår dagsfärd mot Duhok besöker vi ytterligare ett par ”resorter”. Inte att undra på att irakier från Basra, Bagdad och andra delar av Irak kommer hit till de kurdiska ”resorterna” i stora skaror särskilt under helgerna för att söka svalka och få de mest vidunderligt vackra naturupplevelser. Turismen i Kurdistan är bara i sin linda och den kurdiska regionala regeringen främjar och underlättar alla åtgärder som kan bidra till att turismen kan växa till en viktig näringsgren i regionen. Och det finns alla förutsättningar for blomstrande turism i Kurdistan!

Saudisk man häktad för sexuttalanden i tv-program

saudi-arabiaUtredningen i fallet Mazen Abdul Jawad, den saudiske man som medverkade i tv-programmet Bold Red Line i juli och som talade öppet och skröt om sitt sexliv, kan leda till åtal också mot andra personer. Detta berättar en anonym källa.

Redan har tre andra män som medverkade i inslaget (vilkas namn inte avslöjats) häktats som medbrottslingar och flera kan komma att häktas. Mazen Abdul Jawad och de tre andra männen får tillbringa Ramadan bakom galler. Rättegången kommer inte att hållas förrän tidigast någon gång i oktober.

Mazen Abdul Jawad säger att programmets producenter hade fyra timmars filmat material där han talar om sex och att de klippte ner det till fem minuter och bara tog med hans mest extrema uttalanden. Bland annat när han säger att han haft sex utanför äktenskapet från det att han var 14 år gammal och att han brukade försöka ragga upp kvinnor på gatorna i Jeddah med hjälp av Bluetooth på mobilen. Mazen Abdul Jawad riskerar åtal för främjande av syndigt beteende (osedlighet), vilket är ett brott enligt sharia.