• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  augusti 2009
  M T O T F L S
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

Moderaternas nya förslag på asylområdet är ”ojuridiskt”

ModeraternaDen 15 december fick Sverige en ny lag om arbetskraftsinvandring. En betydligt generösare och mer lättillämpad lag än den som fanns tidigare. De flesta var i det stora hela nöjda med den, över partigränserna och i samhället. Några stora protester hördes ingenstans ifrån. Lagen ger arbetsgivarna den rätt de tidigare saknade: att själva bestämma vem de vill anställa och varifrån. Det här är alltså en lag som reglerar arbetskraftsinvandringen, men i en mycket liten undantagsparagraf talas om möjligheten för den som har sökt asyl att, under vissa speciella förutsättningar, kunna söka arbetstillstånd inifrån Sverige:

En asylsökande som fått ett slutgiltigt beslut om avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd ska under vissa förutsättningar kunna söka uppehålls- och arbetstillstånd inifrån landet. Utlänningen ska ha arbetat i minst sex månader, ha ett erbjudande om en fast anställning eller en anställning med en varaktighet på minst ett år, och i övrigt uppfylla de grundläggande kraven för att beviljas ett arbetstillstånd. Därtill kommer att ansökan måste göras inom två veckor från det slutgiltiga beslutet om avslag på asylansökan. Ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket  inom två veckor från det att beslutet om avslag på asylansökan har vunnit laga kraft.

Nu vill en stor grupp Moderater (en majoritet på deras partistämma), bara åtta månader efter att den nya lagen trädde i kraft, ändra förutsättningarna på ett svårförståeligt och rent ”ojuridiskt” sätt:

Människor som försörjer sig här ska vara varmt välkomna att stanna. Gömda flyktingar ska kunna söka arbetskraftsinvandring i Sverige.

”Gömda flyktingar”? Den som har fått avslag på sin asylansökan ses inte som ”flykting” enligt lag; han/hon ses juridiskt som en asylsökande som efter negativa beslut i två instanser inte längre har rätt att uppehålla sig i landet. ”Försörjer sig”? ”Försörjer sig” på svartjobb, alltså. Personer som har kommit hit som t.ex. turister eller på besöksvisering har ju inte rätt att arbeta. Personer som har varit asylsökande och fått avslag på sina ansökningar har inte heller rätt att arbeta. Och arbetsgivare har inte rätt att anställa människor ur någondera kategorin. Så vad menar Moderaterna med ”försörjer sig”? Är det så att Moderaterna tycker att vi nu ska acceptera illegal vistelse och illegalt (svart) arbete? Ska den nya toleransen för svartjobb då gälla alla i Sverige eller bara dem som är här illegalt? Ska illegal vistelse i landet avkriminaliseras helt? Hur har Moderaterna egentligen tänkt sig det hela?

Det blir märkligt när man inom Moderaterna har så diametralt olika åsikt och syn i så viktiga och grundläggande frågor. Och när en majoritet röstar för en mycket märklig ordning som går ut på att man ska strunta i att människor vistas illegalt i landet och jobbar svart – d.v.s. de facto begår brott mot gällande lagar –  och ge dem arbetstillstånd för deras svartjobb. Hur man ska kunna hysa förtroende för representanter för ett parti som tycker att lagbrott är småsaker och som i princip vill ”belöna” människor som begår dem?

Det ska bli intressant att se hur en – återigen – ny lag kommer att utformas och vilka den egentligen ska omfatta. Och få klarlagt vad de 103 Moderaterna som röstade för en ny ordning innefattar i sin tolkning av begreppen ”papperslösa” och ”gömda flyktingar”. För papperslös är ju faktiskt ingen, det handlar om människor som kommit hit på turist- eller besöksviseringar, struntat i att deras tillstånd endast gällt tre månader och stannat kvar (illegalt) för att de själva velat det. Det handlar också om asylsökande som i två instanser fått avslag på sina ansökningar för att de inte befunnits ha skyddsskäl, och som därför enligt lag ska lämna landet.

Än mer förvirrande blir alltihop när Moderaterna i sitt nya förslag säger att personer som vistas i Sverige illegalt ska kunna åberopa sitt svartjobb som grund för att få stanna och kallar det för ”en human integrationspolitik”. Nu var det väl inte integrationspolitk det handlade om utan om migrationspolitik! Hur ska allmänheten kunna hänga med i alla svängar när begreppen blandas friskt och allting ställs på ända och en lag som trädde i kraft för åtta månader sedan initierad och genomförd av Moderaterna och Miljöpartiet, nu mer eller mindre kullkastas av samma Moderater?

Vi har en till största delen bra utlänningslag, det är de flesta överens om. Asyl och skydd ska ges till dem som visar vilka de är och som bevisar att de har skyddsskäl eller åtminstone gör dem synnerligen trovärdiga. Asylsökande ska styrka sin identitet. Normala krav i alla länder i världen. Vi har också, sedan den 15 december 2008, en bra och generös lag om arbetskraftsinvandring, separat från asyllagstiftningen, där det ges en ytterst liten men ändå möjlighet också för asylsökande att söka arbetstillstånd på plats i Sverige. De ska ha haft vita arbeten och ha vistats här legalt, haft rätt att arbeta och betalat skatt i minst sex månader innan ett avslag på asylansökan meddelas. Och de ska ha garantier om anställning i  minst ett år, för att enligt den här lagen kunna ”byta spår”. Det ska ske inom två veckor från avslagsbeslutet. Med det nya Moderatförslaget blir det oreda och kaos i systemet.

Riksdagsledamoten Ulrika Karlsson säger så här:

I grund och botten handlar det om vilket samhälle vi vill leva i. Jag vill leva i ett där människan sätts före systemet,  där vi hellre bejakar andra människor än utestänger dem för att systemet egentligen säger så. Ett samhälle som uppmuntrar till arbete och egenförsörjning – för alla oavsett var i världen man råkar vara född – där det är möjligt för den enskilde individen att förverkliga sina drömmar. Dessutom är det alltid bra när svarta jobb blir vita, illegal rättslös tillvaro blir legal.

svea-rikes-lagUlrika Karlsson är jurist förutom att hon är riksdagsledamot. Hon har ett starkt engagemang i dessa frågor, precis som jag själv. Hon uttalar många både vackra och välmenande ord som det dock är svårt att se hur de ska kunna omsättas i praktiken. Om vi inte  struntar i lagarna, förstås. Då kan ju alla göra som de vill, men då raseras också det samhälle som vi hittills känt .

Den ryckighet, de amnestier (som t.ex. den för ca två år sedan) och  ständiga ändringar av lagar och regler som präglar asyl- och invandringsområdet, skadar tilltron till systemet och skapar stor förvirring. Det största regeringspartiet borde inte spä på oklarheterna med ett nytt påhitt som mer ter sig sprunget ur känslor än ur en ansvarsfull samhällssyn. Hur många hundra eller tusen svartjobbande illegala invandrare och gömda asylsökande får nu ett fåfängt hopp när regeringspartiet uttalar att de ska få stanna här och omvandla sona svartjobb till vita?

Till slut: Det borde inte behöva sägas i en s.k. rättsstat, men tyvärr kan det inte upprepas för ofta: asylprövningen måste bli snabbare, effektivare och mer rättssäker. Att den inte inte är det idag finns gott om exempel på, inte minst på denna blogg. Asylprövningen bör även fortsättningsvis hållas åtskild från arbetskraftsinvandringsprövningen. Grunderna för varför man kommer till Sverige är så totalt olika och de lagar som just för tillfället existerar reglerar på ett bra sätt vad som ska gälla på dessa båda områden.

Läs i Moderaternas snabbprotokoll på sidan 2 under ”Arbetslinjen måste gälla”. Det är en tämligen rörig och otydlig text…

© Vid citat, var vänlig länka hit så att
hela texten kan läsas, inte bara
lösryckta ord eller meningar.
%d bloggare gillar detta: