• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  oktober 2009
  M T O T F L S
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

Pinsamt för Kristdemokraterna

Sveriges Radios Ekot rapporterar att KD vill ge fler barn uppehållstillstånd:

Kristdemokraterna kräver att lagen skrivs om så att det blir lättare för barn att få uppehållstillstånd i Sverige. Folkpartiet har redan tidigare tagit ställning för en lagändring så  nu har regeringsalliansen fått ytterligare en svårlöst flyktingfråga att ta itu med.

Lars Gustafsson kdDet är pinsamt att Kristdemokraterna har en så okunnig och aningslös talesperson i flyktingfrågor som Lars Gustafsson!

Ett uttalande som detta borde inte kunna komma från en riksdagsledamot som faktiskt också är ett partis talesperson i en av de största och viktigaste frågorna i Sverige nu och i framtiden:

Ja, de här apatiska barnen som lever i ett vegetativt tillstånd och som ska skickas till länder där de aldrig har varit, med en annan religion och så vidare.

Men vad vill han, egentligen? Vad då ”länder där de aldrig har varit, med en annan religion”? Vet han något alls om asyl och migration till Sverige? Och – viktigt! – vet han något alls om asylsökande och om utlänningslagen, som senast ändrades för bara några år sedan (2005) efter majoritetsbeslut i Sveriges riksdag, och om det nya domstolsförfarandet som infördes 2006? Det verkar inte så.

Personer som Lars Gustafsson (KD) gör mer skada än nytta med ogenomtänkta utspel som varken har huvud eller fötter. Och om inte talespersonen är klar och tydlig så hur ska någon kunna förstå vad KD (för det är väl partiets linje han företräder?) vill! Sådant här svammel utan substans borde inte gå ut till allmänheten – ”verklighetens folk” – som redan är tillräckligt förvirrad och irriterad över alla mer eller mindre (oftast ”mindre”) välgrundade utspel:

Nu har lagstiftningen varit igång ett antal år och nu finns det alltså prejudicerande domar och en praxis som utvecklar sig, som visar på att det är nödvändigt med en ändring. Vi vill slippa se de här nästan pinsamma och skamliga exemplen som framkommer.

Vad som är ”pinsamt och skamligt” är att en riksdagsledamot med uppenbara brister i sina kunskaper på området, uttalar sig huvudlöst i den viktiga frågan om asyl och migration! Skärpning, KD! Ni är ett mycket litet parti som, enligt er partiledare, ska lyssna på ”verklighetens folk”. Ni har knappast stöd hos ”verklighetens folk” för nya ändringar i de lagar och bestämmelser som ni själva nyligen varit med om att besluta.

Ni har tre altermativ:
1) ni säger klart och tydligt att ni är för fri invandring utan krav på dem som kommer hit, annat än att de har barn
2) ni respekterar ni gällande lagstiftning och tanken på en reglerad invandring i den form en stor majoritet i Sveriges riksdag har beslutat
3) ni kommer med förslag till en lagparagraf som säger exakt på vilket sätt (och gärna varför) det ska bli lättare för barn till utomeuropeiska föräldrar att få uppehållstillstånd i Sverige, trots att de saknar asyl- eller skyddsskäl men för att det (enligt KD) alltid är bäst för barn att bo i Sverige

Helst: tänk efter innan ni gör ogenomtänkta och ogrundade utspel!

Migrationsverket har gjort ”ett rättsligt ställningstagande angående frågan om praktiskt verkställighetshinder” rörande palestinier från Gaza

palestinsk-flaggasveriges-flaggaHär finns tidigare texter om ett antal palestinier från Gaza, som Magda Ayoub (KD) och jag träffade i juli: Söndag med palestinier från Gaza (25.7 2009),  Sex timmar i en annan värld (26.7 2009),  Och hur var det med arbetslinjen? (27.7 2009),

MIG logoInför ”deadline”, d.v.s. inför det datum då de tillfälliga uppehållstillstånden (TUT) går ut den 31 oktober, har nu Migrationsverkets rättsliga avdelning gjort ett ”rättsligt ställningstagande” gällande palestinier från Gaza. Där sägs bland annat:

Egypten har idag full kontroll och avgör, såvitt känt, ensamt när gränsen skall öppnas. Det brukar då annonseras några dagar i förväg. Palestinier som vill återvända till Gaza kan ansöka om transitvisering till Egypten redan i Sverige. Enligt uppgifter från Egyptens ambassad finns det inget regelverk som hindrar Gazapalestinier från att resa vid Egypten eller att dröja sig kvar i landet tills gränsen öppnas. Det förekommer att Hamas hindrar personer från att lämna Gaza och att personer som återvänder arresteras på politiska grunder. Hamas har dock enligt UNRWA:s kännedom aldrig nekat någon att återvända till Gaza.

Utifrån redovisad landinformation är det rättschefens bedömning att en verkställighet till Gaza visserligen kan vara förenad med olägenheter för den enskilde, men att ett återvändande är praktiskt möjligt. Det förväntas av en person som har sökt asyl och sedan fått ett utvisningsbeslut att han eller hon respekterar detta och självmant lämnar landet (jfr MIG 2007:9 och MIG 2007:46). Den enskilde har därvid möjlighet till samråd, hjälp och bistånd från Migrationsverket. Då ett självmant återvändande till Gaza numera är möjligt, föreligger det inte längre något tillfälligt verkställighetshinder i utlänningslagens mening vid en prövning av grundärenden.

Enligt rättschefens bedömning bör det därmed inte heller generellt sett i verkställighetsärenden anses föreligga hinder mot verkställighet till Gaza.

Detta är beskedet till palestinier (troligen inte så många, men i alla fall) som kommit hit från Gaza och som har TUT till den 31 oktober. Det är bättre att veta hur det blir än att inte veta. Vi informerar nu ”våra” palestinier, som med allra största säkerhet kommer att ha svårt att ta till sig beslutet. Vi hoppas dock, i humanitetens och barmhärtighetens namn, att den cancersjuka kvinnan (läs tidigare texter), som inte kan få någon vård alls i Gaza, kan undantas och beviljas uppehållstillstånd ”på grund av synnerligen ömmande omständigheter vid ett verkställighetshinder”. Den möjligheten finns, även om ”tillståndsgrunden synnerligen ömmande omständigheter är av undantagskaraktär och avsedd att tillämpas restriktivt”.

© Vid citat ur mina texter,
var vänlig länka hit så att
hela texten kan läsas, inte bara
lösryckta ord eller meningar.

Migrationsverket har gjort två ”rättsliga ställningstaganden i fråga om myndighetsskydd i Irak”

MIG logoMigrationsverket har gjort två ”rättsliga ställningstaganden i fråga om myndighetsskydd i Irak”.  De rättsliga ställningstagandena har gjorts i följande två fall:

1) en 41-årig sunnimuslim som bedrivit butiksverksamhet i Bagdad
2) en 36-årig shiamuslimsk läkare från Babilprovinsen

Migrationsverket  konstaterar följande (i båda besluten) om säkerhetsläget i Irak:

iraks-flaggaSäkerhetsläget i Irak har förbättrats avsevärt sedan år 2006 och 2007. Processen att återuppbygga den irakiska poliskåren och armén har varit lång och mödosam. Både polisen och armén har dock vuxit alltmer i styrka och fått en allt större förmåga att upprätthålla lag och ordning. De amerikanska styrkorna har överlämnat ansvaret för säkerheten till den irakiska regeringen i samtliga provinser (KRG-provinserna ej inräknade). I södra Irak har det skett en kraftig stabilisering av säkerhetsläget, medan problem alltjämt finns i särskilt Bagdad-, Diyala-, Salah al-Din, Tameem- och Ninevaprovinserna. Av antalet säkerhetsincidenter i hela Irak inträffar 85-90 % i dessa områden.

Om möjligheten att åtnjuta myndighetsskydd konstaterar Migrationsverket följande (också i båda besluten):

De hot och risker som åberopas av asylsökande irakier som grund för asyl utgår som regel inte från hemlandets myndigheter utan från icke-statliga aktörer. Mot bakgrund av de brister som förekommit i den irakiska myndighets- och säkerhetsstrukturen har Migrationsverket under en längre tid inte hänvisat asylsökande irakier till myndigheternas skydd i hemlandet, med undantag för dem som haft sin hemvist i KRG-styrt område där förhållandena varit mer stabila. Den fråga som nu har aktualiserats på grund av den positiva utveckling som skett i Irak är om den irakiska statsmakten kan anses ha vidtagit sådana åtgärder att det är möjligt att räkna med ett myndighetsskydd för enskilda personer i Irak.

Vidare sägs i de två besluten att:

Migrationsverket bedömningen att Irak som stat har vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra att personer förföljs eller lider allvarlig skada och att en utgångspunkt vid asylprövningen måste vara att det finns ett myndighetsskydd att tillgå i Irak. Det gäller även de fem provinser i Irak där Migrationsverket bedömer att det råder andra svåra motsättningar i utlänningslagens mening. Förekomsten av svåra motsättningar utesluter alltså inte att det finns ett myndighetsskydd, även om asylsökande med hemvist i sådana områden kan ha lättare att göra det sannolikt att de inte kan få skydd av myndigheterna.

Migrationsverkets bedömning och slutsats i de två fall som man gjort sina rättsliga ställningstaganden i, lyder så här:

Enligt Migrationsverkets mening får du anses ha gjort sannolikt att det finns en viss hotbild riktad mot dig i Irak, även om denna inte synes vara av så allvarlig beskaffenhet som du har gjort gällande. Som redogjorts för ovan anser emellertid verket att det numera finns ett myndighetsskydd att tillgå i Irak och att detta även gäller de fem provinser där verket bedömer att det råder andra svåra motsättningar i utlänningslagens mening.

Enligt verkets uppfattning har du inte gjort sannolikt att du vid ett återvändande till Irak inte skulle omfattas av detta skydd. Vid dessa förhållanden har du inte heller gjort sannolikt att du är att anse som flykting eller skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kap. 1-2 §§ utlänningslagen. Migrationsverket avslår därför din ansökan om flyktingförklaring och resedokument.

Eftersom det inte heller finns någon annan grund för att bevilja dig uppehålls- och arbetstillstånd avslår Migrationsverket även din ansökan därom och utvisar dig från Sverige med stöd av 8 kap. 7 § utlänningslagen.