• Kategorier

 • Arkiv från 5 maj 2005

 • Kalender

  november 2009
  M T O T F L S
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30  
 • free counters
 • wordpress visitor counter
 • RSS Merit Wager

En migga: ”Vår GD verkar ha glömt flera saker när han tipsade den asylsökande kvinnan om möjligheterna att få tillstånd som arbetstagare”

Med anledning av inlägget Ger Migrationsverkets generaldirektör lagstridiga råd till asylsökande skriver en migga följande:

Vår GD (generaldirektör) verkar ha glömt flera saker när han tipsade den asylsökande kvinnan om möjligheterna att få tillstånd som arbetstagare

Byter man spår från asylsökande till arbetskraftsinvandrare, måste man ha ett jobb. För att få ett jobb måste man ha AT- UND undantag från kravet att inneha arbetstillstånd). Även om man skulle ha haft AT-UND förfaller det när man fått definitivt besked om utvisning från domstolen.  Vilket jag utgår från att kvinnan i det aktuella fallet fått, enligt tidningsartikeln. Något nytt AT-UND kan man inte få hur många nya ansökningar man än lämnar in. Först om man ansöker asyl igen efter att det tidigare lagakraftvunna beslutet/domen preskriberats (det tar fyra år) kan man få AT-UND på nytt.

Enligt de nuvarande reglerna måste man klargöra sin identitet innan något AT-UND beviljas. För att kunna få tillstånd som arbetstagare måste man visa upp ett giltigt pass. Jag är inte insatt i det enskilda ärende som vår GD nu agerar i, men jag gissar att kvinnan saknar identitetshandlingar. eller att hon åtminstone har påstått detta. Kongo har ingen ambassad i Sverige såvitt jag vet så det är kört för henne om hon saknar pass eller om hennes pass har gått ut, vilket kanske är det mest sannolika alternativet. Men det är nog svårt att resa hit från Kongo utan pass och visering…

Jag tror nog att  kvinnan hade pass och en visering till någon Schengenstat när hon kom hit. Att någon smugglare först skulle förse en asylsökande med ett falskt pass och sedan följa honom eller henne hela vägen till Sverige bara för att ta tillbaka det falska passet är osannolikt. Därför skulle det vara bra att de asylsökande som hävdar att de reste hit på falska pass visade det passet för oss på verket. Men det händer aldrig. Ibland får vi ändå in kopior av sådana pass när gränspolisen som upptäckt personen. Men gränspolisen har inte upptäckt någon medföljande smugglare som ”håller i passet”.

Den vanligaste berättelsen som vi på Migrationsverket hör är att en vuxen person, kvinna eller man, ibland även med småbarn, ska ha ledsagats till Sverige med en smugglare som vid varje kontroll visat upp passet/passen och de sökande har aldrig ens sett dessa pass. Det är rena rama tramset. Flygplatspersonal i hela världen kräver givetvis att varje resenär checkar in personligen, ibland kan man även få frågor om något verkar misstänkt. Det skulle verligen väcka misstankar om en vuxen person lät någon annan sköta incheckningen. I vissa muslimska länder kräver man även att kvinnor och män checkar in separat, de har separata väntrum etc. Att en kvinna i det läget hävdar att ”mannen som smugglade ut mig, visade upp ett pass som jag inte fick se” är naturligtvis lögn.

Man brukar även uppge att man inte känner en enda person i Sverige –  tills det kommer fram att man har sju syskon här. När sanningen om en visering eller annat så småningom uppdagas är förklaringen alltid att” jag följde dåliga råd från en släkting, jag blev tillsagd av smugglaren att ljuga” etc.

Det handlar om vuxna personer som påstått att de har asylskäl och som vid ett flertal tillfällen fått information av oss via tolk att det är straffbart att ljuga inför en myndighet i Sverige. Att in det sista vidhålla lögnen, tills man blir överbevisad och då komma med dessa ursäkter visar en fullkomlig brist på respekt för svenska myndigheter.

Fast nu är det inte resvägen eller familjebilden som avgör ärendet utan asylskälen. De som har hållbara asylskäl behöver inte ljuga om vare sig resvägen eller familjebilden. Man kan visa upp sitt pass, med svensk visering, berätta vilka släktingar man har i Sverige och ändå få asyl. De flesta flyktingar (alltså som haft flyktingskäl) som jag träffat har faktiskt haft pass, med svensk visering. De har också haft andra dokument som varit äkta och som bekräftat deras berättelse.

Så långt en luttrad migga.

Kommentar: Om Migrationsverkets GD i ett enskilt asylärende lämnar felaktiga och, som det ter sig: lagstridiga uppgifter och ger råd som inte har stöd i lagstiftningen, är det mycket märkligt. Och ännu märkligare är det om ingen på justitiedepartementet reagerar.

© Denna blogg.

Ger Migrationsverkets generaldirektör lagstridiga råd till asylsökande?

Enligt en artikel i Söderhamnskuriren med rubriken Dan Eliasson i Söderhamn, har Migrationsverkets generaldirektör agerat rådgivare i ett enskilt asylärende vilket är ovanligt men givetvis inte förbjudet. Men det råd han gett – om det är korrekt återgivet i Söderhamnskuriren – är lagstridigt.

Hur synd det än må vara om den asylsökande så kan hon inte övergå från att vara asylsökande med ett otal avslag på sin ansökan, till att arbetskraftsinvandra på det sätt Dan Eliasson förespeglar henne. Lagen om arbetskraftsinvandring (för personer från länder utanför EU) är inte en lag för asylsökande, utan just en lag för den som vill arbetskraftsinvandra. Alltså för den som har ordnat med jobb och bostad själv och har fått tillstånd innan han kommit hit. I den lagen finns ett litet undantag från huvudreglerna, och det undantaget ger en möjlighet för en asylsökande att ”byta spår”, men endast om vissa strikta kriterier är uppfyllda. I korthet att man har haft legalt arbete i minst sex månader när man får avslag på sin asylansökan, att man har garantier om att få arbeta kvar i  minst ett år till och att man ansöker om att få ”byta spår” inom två veckor från det att avslag på asylansökan meddelats.

Den asylsökande som Dan Eliasson nu ger helt annan information till uppfyller inte kravet på att ha haft ett legalt arbete i sex månader. Huruvida hon fått avslag på sin asylansökan så att hon uppfyller rekvisitet ”inom två veckor” framgår inte av artikeln i Söderhamnskuriren, men oavsett det så uppfyller hon ju ändå inte kravet på att ha haft ett legalt arbete i sex månader.

Har migrationsministern gett Migrationsverkets generaldirektör rätt att omformulera den lag som migrationsministern presenterade i december 2008 utan att det kommunicerats till andra än Migrationsverkets generaldirektör? Finns det nya föreskrifter som säger att generaldirektörer kan sätta sig över stiftade lagar och skapa egna, nya? Och i så fall: ska det som generaldirektören sagt till en asylsökande i Söderhamn gälla endast henne, eller ska den gälla alla asylsökande?

© Vid citat ur texter på min blogg,
var vänlig länka hit så att
hela texten kan läsas, inte bara
lösryckta ord eller meningar.

Finland är det enda landet som nådde EU:s utbildningsmål

Finland är det enda landet som uppnått de utbildningsmål som EU:s medlemsländer slog fast 2000.

Det framgår av en utredning som EU-kommissionen publicerade den 25 november.

EU-länderna satte år 2000 upp fem mål, bland annat att öka antalet examina inom matematik, naturvetenskaper och teknik. Dessutom skulle antalet ungdomar som hoppar av skolan minskas och läskunnigheten bland 15-åringar ökas.

Av de fem målen har bara ett uppnåtts – att utöka antalet examina inom matematik, naturvetenskaper och teknik. På de tre övriga punkterna har målen inte uppnåtts.

På den sista punkten, läskunnighet bland 15-åringar, har utvecklingen gått mot det sämre. Numera är läskunnigheten på svag nivå bland 24 procent av 15-åringarna i EU, mot 21 procent i början av decenniet.

”I fråga om läskunnigheten är läget alarmerande”, säger EU:s utbildningskommissionär Maros Sefcovic.

De finländska 15-åringarna är i en klass för sig, endast 4,8 procent av dem har problem med läskunnigheten. I  Sverige har hela 15 procent av 15-åringarna problem med läskunnigheten.