• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Finland: Lite migrationsstatistik

Här är lite statistik från Finlands migrationsverk som rör asylsökande till Finland år 2009:

År 2009 fick 32 procent asyl eller uppehållstillstånd

Under 2009 fick ingen av de 540 asylsökande bulgarerna stanna i Finland. Inte heller fick en enda av de 74 vitryska asylsökande fick stanna.

År 2009 fattades asylbeslut för 4.335 personer (2008: 1.995). Av dem fick 32 procent (1.373 personer) ett positivt beslut, dvs. antingen asyl eller uppehållstillstånd på någon grund. Asyl beviljades 116 personer (2008: 89). Antalet Dublinbeslut [1] uppgick till 1.488, dvs. 34 procent av alla beslut (2008: 500, 25 procent).

Av 1.023 asylsökande irakier återsändes 380 till olika Dublinländer. 15 fick tillfälliga uppehållstillstånd och 90 ansökningar avskrevs. 42 ansågs ha asylskäl och 438 fick uppehållstillstånd.

Av 1.241 asylsökande somalier återsändes 629 till olika Dublinländer, 19 ansökningar bedömdes som uppenbart ogrundade, 22 avskrevs och 23 fick avslag. 548 fick uppehållstillstånd på olika grunder men endast två bedömdes ha flyktingskäl.

När det gällde afghaner återsändes 112 personer enligt Dublinavtalet till det första EU-land de kom till. 95 personer beviljades uppehållstillstånd, varav 9 ansågs ha asylskäl. Tre ansökningar avskrevs och 32 avslogs.

[1] Vid Dublinbeslut undersöks ansökan inte i Finland, utan sökanden avvisas till den ansvariga staten. Principen i Dublinsystemet, som omfattar EU-länderna samt Island, Norge och Schweiz, är att en asylansökan endast behandlas i ett avtalsland. Om en person som lämnat in en asylansökan tidigare har sökt asyl i ett annat Dublinland, är detta land förpliktat att ta tillbaka sökanden och behandla dennes ansökan.