• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Tiina Kantola i Erbil inför det kommande valet i Irak

Här skriver Tiina Kantola som för ett år sedan flyttade till regionen Kurdistan i norra Irak. (Här kan man läsa hennes tidigare texter och här är hennes hemsida). Hon berättar  här på bloggen om valet i det nya hemlandet, och om sina intryck av vad som pågår både före, under och efter valet.

Fortfarande lite yr av glädjen över att vi den gångna veckan här i Irak fått inviga både Sveriges ambassad i Bagdad och svenska konsulatet här i Erbil, börjar jag nu så sakteliga inta rollen som frivillig internationell valobservatör under det irakiska parlamentsvalet om en vecka – på valdagen den 7 mars.

Ungefär 18,2 miljoner irakier har rösträtt och de väljer bland 6.000 kandidater från ca 300 (!) partier. Det handlar om att välja 325 medlemmar till det irakiska parlamentet för fyra år, vilka i sin tur väljer en premiärminister och en president för en mandatperiod på fyra år. Med så många partier, nästan lika många som platser i parlamentet, verkar det helt omöjligt att genomföra rättvisa val. Men majoritetsblocken består av 4, 5 koalitioner, varför merparten av rösterna torde hamna där.

Det kommer att finnas ca 52.000 vallokaler i Irak. Alla röstberättigade ska ha möjlighet att ta sig till en vallokal inom rimligt avstånd, och det ska inte uppstå trängsel. Det är just i en av dessa vallokaler jag ska vara observatör genom Shams, en irakisk NGO*.

Eftersom jag i snart tjugo år har varit aktiv medlem i den internationella NGO:n för yrkeskvinnor, Soroptimist International, som har konsultativ status i FN, sitter en NGO:s neutralitet och oberoende i ryggraden på mig.

Det är naturligt för mig att ta reda på FN:s hållning och arbete i valet i Irak. Så jag sökte information från FN-organisationen United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI), vars rådgivare fortsätter att ge både råd och teknisk hjälp för IHEC, den irakiska valkommissionen, för transparens och stadga i valprocessen.

Generalsekreterare Banki Moons speciella Irak-representant, holländaren Ad Melkert, höll i mitt tycke ett mycket klargörande tal på Carnegie Endowment for International Peace – om Iraks aktuella utmaningar i samband med och efter valet och i framtiden. Melkert menar att Irak nu behöver konsolidera sina framsteg från de senaste två åren. Irak är i behov av det internationella samfundets erkännande för sin fortsatta utveckling. Stödet till Irak bör snarare spela en stödjande än en ledande roll.

Häromdagen träffade jag också två av EU:s sammanlagt sexton valanalytiker, från EU Election Assessment Team, som arbetar i Irak under februari-mars. EU stöder genom EAT Iraks utveckling till demokrati, såsom man gjort även under de tidigare valen i Irak och Kurdistan. Förhoppningsvis träffar jag flera av dem dagarna före valet för att diskutera deras roll närmare.

* NGO = Non Governmental Organization, d.v.s. icket statlig organisation

Fortsättning följer!

© Denna blogg