• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Intrevju med Tiina Kantola i Sisuradio

Valaffischer, Erbil, Irak

Valaffischer i Erbil, Irak

Tiina Kantola, marknadschef sedan ett år i Erbil,  är frivillig valobservatör i valet i Irak. Hon rapporterar om sitt liv här på bloggen (läs hennes texter här) och har den 5 mars intervjuats i Sveriges Radios Sisuradio.

Svar från Söderhamnskuriren

Med anledning av inlägget Vad menar artikelförfattare med ”ensamkommande flyktingbarn?”, har följande svar inkommit via en bloggläsare, vilket jag tackar för:

Eftersom pojken står som ensam sökande likställs hans status med ett ensamkommande flyktingbarn. Hans mamma och syster kan inte stå som medsökande eftersom de redan har ett utvisningsbeslut.

Hälsningar
Kirsten Bjerknes, reporter, Söderhamnskuriren

Jag vidhåller att ett barn som är fött i Sverige av en utländsk mor som inte har uppehållstillstånd här, knappast kan ses som ett ”ensamkommande flyktingbarn”! För det första kommer inte babyn ensam, alltså är den inte ”ensamkommande”. För det andra är den inte ”flykting” och inte heller är dess mor ”flykting” eftersom hon har fått flera beslut om utvisning och aldrig klassats som flykting i Sverige.

Och varför skulle en nyfödd baby få ett eget uppehållstillstånd som ”ensamkommande” när det ju har en mor och en syster som ska utvisas ur Sverige? På vilket sätt skulle barnet ha egna asylskäl när hans mor och syster inte har det? Menar man att om barnet – mot alla odds – skulle klassas som just ”ensamkommande” och dessutom ”flykting” så skulle det ska stanna här ensamt när modern och systern lämnar landet? Är tanken att modern och systern sedan skulle ansöka om att få komma tillbaka på anhöriganknytning från hemlandet? Det här scenariot kan väl öndå inte ara möjligt? Kring dessa berättigade frågor och funderingar resoneras inte alls i artikeln…

”Curiouser and curiouser”, som Alice i Underlandet säger.

© Vid citat ur texter på min blogg,
var vänlig länka hit så att
hela texten kan läsas, inte bara
lösryckta ord eller meningar.

Vad menar artikelförfattaren med ”ensamkommande flyktingbarn”?

I en artikel med rubriken Utvisningsbeslut för Lys son i Söderhamnskuriren kan man läsa:

När ärendet väl är registrerat hos Migrationsdomstolen kommer Svens ansökan förmodligen att behandlas med förtur, eftersom han i handlingarna söker som ensamkommande flyktingbarn.

Men nu går det väl ändå för långt med felaktigheter och märkligheter i rapporteringen om ett asylärende? Hur kan artikelförfattaren påstå att ett barn som fötts i Sverige av en kongolesisk medborgare som inte har uppehållstillstånd här, skulle vara ett ”ensamkommande flyktingbarn”? Dessutom: att barn till utländska medborgare föds här ger dem ingen som helst rätt till vare sig uppehållstillstånd eller medborgarskap. Barnen får oftast sin fars medborgarskap och i fall där det handlar om en ensamstående mamma så får barnet moderns medborgarskap. Aldrig svenskt medborgarskap.

Medierna måste sluta med de här desinformerande och helt vansinniga rapporteringarna om asylärenden, de måste sluta att underskatta sina läsares intellekt. Den här typen av rapportering skadar tilltron till medierna och gör människor ännu mer misstroende mot asylprocessen, vilket i sin tur drabbar alla asylsökande. Att påstå att barnet i detta fall skulle vara dels ”ensamkommande”; dels ”flyktingbarn” är helt befängt. Det handlar ju om ett barn fött av en kvinna som vid otaliga tillfällen har fått besked om att hon inte har rätt att vistas i Sverige. En kvinna som redan en gång utvisats men sedan tagit sig tillbaka hit igen.

När medierna rapportera om asylärenden så är det ett minimikrav att de rapporterar korrekt och allsidigt!

Här finns hur många artiklar som helst att läsa om denna kvinna och hennes historia som asylsökande i två omgångar i Sverige. Bland annat en artikel – Lys och Jessica är snart hemma – om hur kvinnan kom tillbaka till Sverige igen efter att redan ha utvisats till Kongo Kinshasa för att att hon inte beviljats uppehållstillstånd. Läs också min text härpå bloggen från den 26 november 2009: Ger Migrationsverkets generaldirektör lagstridiga råd till asylsökande?

Om Migrationsverket och migrationsdomstolen slagit fast att en asylsökande inte uppfyller utlänningslagens krav för att beviljas uppehållstillstånd, då gäller beslutet. Man kan inte själv välja att ändå stanna kvar och man kan inte kräva skola, sjukvård, bostad, bidrag etc när man inte har laglig rätt att vistas i landet utan snarast ska lämna det. Man kan inte själv bevilja sig uppehållstillstånd, så fungerar det inte. Det är förstås tråkigt att kvinnan som helst vill leva här och som har släktingar här, inte får göra det. Men den reglerade invandringen till Sverige innebär att man inte själv kan välja när man söker asyl, man måste rätta sig efter myndigheters och domstolars beslut. Och dessa har som sagt uppenbarligen inte ansett att kvinnan uppfyller kraven för att kunna beviljas uppehållstillstånd i Sverige (- oavsett vad hon och andra kan tycka.

Om vi inte vill att det ska bli ännu mer ohållbart och kaotiskt på asylområdet så måste helt enkelt de lagakraftvunna besluten följas även om den asylsökande och många runt omkring honom/henne inte tycker att det är rätt eller rättvist.

© Vid citat ur texter på min blogg,
var vänlig länka hit så att
hela texten kan läsas, inte bara
lösryckta ord eller meningar.