• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Svenska journalisters okritiska, blåögda och ofta rent fega rapportering har skadat Sverige

Det som berättats av miggor och av personal på boende för ensamkommande asylsökande minderåriga otaliga gånger under flera år på denna blogg (läs under Asyl&Migration), har äntligen, efter alla år, insetts av Sveriges Radio i inslaget Ensamkommande barn kan vara vuxna.

Min – och ett antal andra bloggares – enträgna och långvariga rapportering om detta har gjort att svenska journalister äntligen börjar förstå att asyleriet inte är så ensidigt som de ofta beskriver det. Att ”ensamkommande barn” långt ifrån alltid är några barn utan ofta betydligt äldre än de 17 år de anger. Många av dem – har det visat sig – har både fruar och barn i sina hemländer…

Det är svenska mediers skyldighet att rapportera allsidigt och det har jag fört fram i olika sammanhang, inte minst här på bloggen, i åratal. Men svenska journalister har en gång för alla bestämt att det ska rapporteras ensidigt och att det alltid är synd om alla och att i princip ingen – eller ytterst få – ljuger och att – i proncip – så gott som alla som en gång har tagit sig ända till Sverige ska få stanna och bli försörjda här resten av sina liv. Svenska journalisters okritiska, blåögda och ofta rent fega rapportering har skadat Sverige men också alla dem som har asyl- eller skyddsskäl! Det är dags att börja rannsaka sig själva och sluta vara fega och rädda för att kallas ”främlingsfientliga”. Man kan knappast stämplas som ”främlingsfientlig” när man presenterar fakta!

Lurendrejeriet med ålder – att asylsökande män (mer sällan kvinnor) påstår sig vara under 18 år – har pågått länge och pågår hela tiden. I bland annat Norge och i Finland kontrollerar man åldern på asylsökande genom olika tester om det råder oklarheter. Ofta kan man också upptäcka ålderslögnerna med blotta ögat och genom några enkla kontrollfrågor. I Norge visade sig förra året nio av tio asylsökande som påstod sig vara minderåriga vara över 18 år. Men i blåögda och mesiga Sverige konstaterades endast 15 % ha ljugit om sin ålder. Inte undra på att antalet ”ensamkommande barn” (som man i Sverige envisas med att kalla dem) har ökat enormt förra året och fortsätter att öka i år!

Läs bland annat:
Migrationsverkets fakta om mottagandet av ensamkommande minderåriga asylsökande i Sverige kan inte stämplas som ”främlingsfientliga” – 24.11 2009
”Tre ögonblicksbilder från Migrationsverkets barnhantering” – 1.12 2009
Vi börjar nu se en rädsla bland de yngre, de som är under 18 år, på asylboendet: ”Vem skyddar oss från de vuxna som bor här?” – 2.12 2009
Att vilja få en bättre framtid är inte asylskäl – 7.12 2009
”När Migrationsverket rapporterar till regeringen så redovisar man bara viss statistik.” – 10.12 2009
”Domen stoppar all den totalt identitetslösa följdinvandringen” – 16.12 2009
Vidare om Migrationsverkets ”barnhantering” – 20.12 2009
Asylsökande s.k. ensamkommande barn trakasserar och hotar personal – 22.12 2009
Finland: Antalet minderåriga asylsökande minskar – 4.1 2020
”Den asylsökande vill nu gärna återförenas – i Sverige! – med den som han sade sig ha asylskäl gentemot” – 10.1 2010

© Vid citat ur texter på min blogg,
var vänlig länka hit så att
hela texten kan läsas, inte bara
lösryckta ord eller meningar.

Tiina Kantolas femte valrapport från norra Irak

Här skriver Tiina Kantola igen från regionen Kurdistan i norra Irak. (Här finns tidigare texter, här är hennes hemsida). Här på bloggen ger hon glimtar ur sitt liv och just nu också  om sina intryck av vad som pågår före, under och efter valet 7 mars.

Observatörsutbildningar

Fredagen den 6 mars var det dags för detaljerade instruktioner om vår roll i det irakiska valet på söndag för oss, frivilliga valobservatörer i Shams network. Shams höll i utbildningen. Vårt fokus är enbart att observera och notera, inte agera. Vi lärde oss vad valkommissionens tjänstemän skall göra och inte göra i olika situationer och hur vi ska observera och notera allt i vårt rapporteringsunderlag.  Jag känner på mig att det ändå kommer att uppstå situationer där man blir ställd – ”är detta korrekt eller inte” enligt vallagen, procedurerna och instruktionerna?”

Kanadensisk observatörskollega i SHAMS- mundering

Kanadensisk valobservatör i SHAMS-mundering

För Shams internationella observatörer gäller den Code of Conduct for Election Observers, som det internationella samfundet har enats om 2005. Genomgången av denna leddes av en professionell Shams-funktionär från Monte Negro. Några exempel: vi får inte uttala oss om själva valet i media, då vi rimligen inte har hela bilden, utan endast det vi ser på ca 5 valstationer av samtliga 50000. Det kan ge en helt skev bild. Vi kan berätta vilken organisation vi representerar, och om vår uppgift.

Shams observatörer i norra Irak finns i Erbil, Suleimanya, Duhok, Ninewa, Kalar och Kirkuk. Vi är ca 30 personer uppdelade i nio team. Jag ingår i Team 1 i Duhok och det består av en lokal observatörskollega, tillika transportansvarig på plats, och mig. Vi två kommer tillsammans att cirkulera mellan ca fem vallokaler i Duhok, och för varje vallokal har vi en tidplan och ett rapportunderlag för observationer.  Vidare har vi ett tidschema för när vi ska skicka textmeddelande till vår koordinator, som hela tiden ska veta var vi befinner oss. Mobilerna ska vara tysta i vallokalen för att inte störa valfriden.

Min observatörskollega i Duhok längst t.h.

På valdagens morgon ska vi observera detaljer såsom huruvida det pågår valkampanj inom en radie av 100 m från vallokalen eller inte, om vallokalen öppnas i tid, om erforderligt antal IHEC valförrättare finns på plats. Vi ska vara med och observera räkningen av erhållna valsedlar, att röstboxar är tomma och förseglats korrekt före vallokalens öppnande, att röstningsbåsen har full integritet för de röstande, att endast personer med behörighet finns i vallokalen – ja, listan är lång.

Den svåraste utmaningen för mig kommer att bli att inte agera när jag ser något felaktigt.

Slutligen skall vi observera att stängning av vallokal sker på utsatt tid och på korrekt sätt. Efter stängningen observerar vi rösträkningen; att platsen för rösträkning är fri från allt annat material, att antalet valsedlar stämmer med de av vallokalen erhållna valsedlarna, att förseglingen av boxarna är obruten, att resultatet noteras rätt i tabeller och att resultatet anslås på vallokalens vägg utanför och att allt packas rätt för att skickas vidare till Bagdad.

Observationerna är otroligt många. Observatörens uppgift är att observera och notera, och vi har ingen rätt att agera, ge råd eller opponera.  Skulle vi möta motstånd eller missförstånd, skall vi hellre lämna lokalen än argumentera. Skulle allvarlig konflikt uppstå, ska vi stanna på plats och söka kontakt med vår Shams-koordinator i första hand, i andra hand har vi en kontaktperson i guvernoratet med ansvar att komma och hämta oss från eventuell konflikt.

Vi rapporterar våra upptäckter i ett frågeformulär som lämnas till Shams dagen efter valet.

Jag är imponerad av min organisations skicklighet och effektivitet och har fullt förtroende för den back-up som är rimligt att förvänta sig av en NGO i ett land i utveckling. Jag har det nätverk omkring mig jag behöver, och ser fram emot mitt uppdrag.

På fredag kväll den 6 mars deltog jag i ett möte med internationella ”polling watchers” från olika ambassader och konsulat som hölls på svenska konsulatet i Erbil.  Diplomatkårens uppdrag skiljer sig inte nämnvärt från vårt. På vägen hem från mötet konstaterade jag att polisen hade spärrat av vissa huvudgator för att de kampanjande och tutande bilarna inte ska kunna köra för fort och inte hopa sig för mycket. Det skulle försvåra polisens och militärens uppgift att hålla läget under kontroll.

© Vid citat ur texter på min blogg,
var vänlig länka hit så att
hela texten kan läsas, inte bara
lösryckta ord eller meningar.