• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

En migga: ”Vem kan ha hittat på detta, att kalla en f.d. asylsökandes barn för ensamkommande?”

Apropå inläggen Vad menar artikelförfattaren med ”ensamkommande flyktingbarn”? (5.3) och Svar från Söderhamnskuriren (5.3) skriver en migga så här:

Låt oss först slå fast att ”ensamkommande barn” är ett barn, en minderårig (under 18 år) som vistas i Sverige som asylsökande utan vårdnadshavare.

Vem kan ha hittat på att kalla en f.d. asylsökandes nyfödda baby för ”ensamkommande flyktingbarn”? Är det biträdet,  journalisten eller rent av Migrationsverket? Jag hoppas att det är journalisten. Fast det skulle inte förvåna mig om det var biträdet. Tyvärr skulle jag inte heller bli förvånad om det var Migrationsverket där jag själv jobbar.Jag vet inte så mycket om kvinnan men jag har för mig att hon har valsat runt i media i  artiklar fulla med felaktigheter i flera år. Om det är så, då innebär det att hennes avvisningsbeslut snart preskriberas och sedan söker hon asyl igen. Men jag kan inte alla detaljer (de redovisas ju inte i artiklarna…), det kanske inte alls är så att hennes ärende preskriberas snart.

Det är få asylsökande som återvänder efter att de fått beslut om avslag på sina asylansökningar. De allra flesta stannar kvar illegalt och söker på nytt efter preskription. De har inte ansetts ha rätt till asyl eller skydd, de bara ”vill inte åka hem”. De påstår sig ha ”väntat på beslut i flera år” trots att de ofta har fått beslut ganska snabbt, och de får uppbackning av journalister som skriver osanna artiklar om att ”X har väntat på beslut i åtta år” medan X i själva verket under dessa åtta år fått ett antal beslut, alla med innebörden att X ska lämna Sverige.

Men i väntan på att han (det är oftast en ”han”) ska kunna framtvinga det i hans tycke ”rätta beslutet”  har X ändå stannat kvar, arbetat svart och kanske även skaffat barn som hädanefter – enligt Söderhamnskurirens rapportering – måste anses vara ett ”ensamkommande flyktingbarn”. Åtminstone om den andra föräldern inte är svensk medborgare .

Om den andra föräldern är svensk medborgare kommer även X att automatiskt få PUT (enligt ett nytt förslag) helt oavsett om svenska myndigheter vet vem X är eller varifrån han kommer. X behöver inte genom DNA-test visa att barnets far eller mor är den angivna svenska medborgaren eller personen med PUT.  Det räcker med att den svenska medborgaren intygar detta hos familjerätten.

Det har alltid funnits fall där den svenska medborgaren efter några år (helst efter att det inte längre är möjligt att återkalla X:s PUT) kommer på att X inte är far till barnet. Den svenska medborgaren som vid det här laget blivit några hundratusen skattefria kronor rikare, straffas inte för sitt bedrägeri. Det är också oerhört tragiskt att barn kommer till, bara för att någon ska få uppehållstillstånd.

Kommentar: Det är enligt uppgifter från flera miggor inte ovanligt att när en man har skaffat barn med en svensk kvinna eller en kvinna med PUT i Sverige och själv har fått PUT på ”anknytning” till dem, så överger han kvinnan och barnet, som får växa upp faderslöst. I stället hämtar han hit sin fru och ett mindre eller större antal barn från sitt hemland, på ”anknytning”. För han har ju PUT nu.

Dessa bedrägerier och sätt att lura sig till försörjning i Sverige för sig själv och en ofta omfattande familj från hemlandet – och det som miggan beskriver ovan – tar svenska medier av någon anledning aldrig upp. Eller att barn har blivit till mot betalning av hundratusentals kronor och kommer att få växa upp utan den far som köpte sig ett PUT genom att barnet kom till.

© Denna blogg.
%d bloggare gillar detta: