• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

En migga: ”Till saken hör att identitetslöshet aldrig varit accepterat, det är något som verket och migrationsdomstolarna bara ‘hållit på med’!”

En migga har ihärdigt här på bloggen (för att det inte gått att komma någonvart med detta inom Migrationsverket) skrivit om hur verket blundat för kravet på styrkt identitet vid ansökan om att få komma till Sverige på familjeanknytning.

Redan den 16 december 2009 skrev denna migga om domen i Migrationsöverdomstolen som kom den 27 november 2009:
”Domen stoppar all den totalt identitetslösa följdinvandringen” – 16.12 2009
och därefter har ytterligare några texter skrivits:
En migga: Migrationsverket – De Tre Apornas Armé – 21.1 2010
En migga: ”Det är nämligen i lagen en utgångspunkt att man ska veta vem det är som söker tillstånd” – 19.2 2010

Och här finns – än en gång! –  Migrationsöverdomstolens två domar, UM 8296-09 och UM 1014-09.

Möjligen har denna miggas upprepade skriverier lästs av Migrationsverket, möjligen har skriverierna bidragit till att Migrationsverket nu ämnar börja efterleva de regler och bestämmelser som finns:

Nu har Migrationsverkets rättsenhet äntligen förstått att det inte längre är möjligt att blunda! Identitetslöshet är inte accepterat i familjeanknytningsfall, som den högsta instansen Migrationsöverdomstolen uttalat några gånger.

Till saken hör att identitetslöshet aldrig varit accepterat, det är något som verket och migrationsdomstolarna bara ”hållit på med”!

Rättschefens rättsliga ställningstagande kom idag, den 11 mars:
Ställningstagande angående kraven på pass och klarlagd identitet i ärenden om uppehållstillstånd
.

Nu återstår det att få migrationsdomstolarna att fatta det här med styrkt identitet och passkrav. Med tanke på att dessa domstolar till och med gnäller om att passkrav strider mot grundlagar så lär det väl ta en fem år till innan polletten trillar ner…

Kommentar: Vad händer med alla de ärenden där Migrationsverket och migrationsdomstolarna inte under tiden mellan 27 november 2009 och 11 mars 2010 efterlevt Migrationsöverdomstolens beslut om styrkta identiteter? Vem är egentligen ansvarig för att massor av människor, som vi inte vet vilka de är, har getts uppehållstillstånd i Sverige i många fall helt utan asyl- eller skyddsskäl enligt landets utlänningslag?

© Denna blogg.

Att medierna aldrig lär sig!

Ulricehamns Tidning visar på samma okunnighet (eller om det är slarv eller något annat?) som så många andra medier gjort och ständigt gör när de berättar att asylsökande inte fått tillstånd att stanna i Sverige. Artikeln i Ulricehamns Tidning har rubriken Romer hotas av utvisning.

I den andra meningen i ingressen till artikeln skriver reportern att: ”För den romska familjen från Kosovo blev avslaget från migrationsverket ett dråpslag”. Det framgår längre in i texten att familjen även fått avslag i migrationsdomstolen. Och att de sökt prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen, vilket  i deras fall torde vara omöjligt. Därför står beslutet fast och familjen ska lämna Sverige.

Ulricehamns Tidning b0rde rapportera korrekt, och då handlar det alltså inte alls om att en romsk familj från Kosovo ”hotas av utvisning” utan om att den ”ska utvisas”! Man hotas av utvisning tills det föreligger ett lagakraftvunnet beslut som säger att man inte befunnits ha rätt att stanna. När beslutet kommit föreligger inte längre ett hot om utvisning utan då är det ett faktum att man ska lämna landet.

© Vid citat ur texter på min blogg,
var vänlig länka hit så att
hela texten kan läsas, inte bara
lösryckta ord eller meningar.

En migga: ”Ett nytt bottennapp i media”

En migga kommenterar vad Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg, skriver i en debattartikel i GöteborgsPosten (7 mars) med rubriken  Inhumant att utvisa romer till Kosovo så här:

Ett nytt bottennapp i media

Thomas Hammarberg pekar på punkt efter punkt på sociala problem. Det är rätt pinsamt när en så högt uppsatt person inte förstår skillnaden mellan levnadsvillkor – hur svåra de än är – och asylskäl. Riktigt pinsamt blir det i hans slutkläm, när han säger att kostnaden för att skicka hem personerna är så stora att de istället ska ”integreras i Sverige”.

Dessa människor står utanför samhället, och bara deras uppnådda skolgång kan väl jämföras med vad ett svenskt barn uppnår under lågstadiet. De skulle vara helt bidragsberoende under överskådlig tid om de skulle ”integreras i Sverige”. Vad tror Hammarberg att ”gratis” bostad, ”gratis” existensminimum, ”gratis” sjukvård, ”gratis” skolgång etc kostar? Om Kommunförbundet skulle få frågan vad två vuxna och två barn kostar så bleve det nog 30.000 – 40.000 skattekronor per månad. Månad ut och månad in. För bara en tvåbarnsfamilj…

© Denna blogg,