• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

En migga: ”Till saken hör att identitetslöshet aldrig varit accepterat, det är något som verket och migrationsdomstolarna bara ‘hållit på med’!”

En migga har ihärdigt här på bloggen (för att det inte gått att komma någonvart med detta inom Migrationsverket) skrivit om hur verket blundat för kravet på styrkt identitet vid ansökan om att få komma till Sverige på familjeanknytning.

Redan den 16 december 2009 skrev denna migga om domen i Migrationsöverdomstolen som kom den 27 november 2009:
”Domen stoppar all den totalt identitetslösa följdinvandringen” – 16.12 2009
och därefter har ytterligare några texter skrivits:
En migga: Migrationsverket – De Tre Apornas Armé – 21.1 2010
En migga: ”Det är nämligen i lagen en utgångspunkt att man ska veta vem det är som söker tillstånd” – 19.2 2010

Och här finns – än en gång! –  Migrationsöverdomstolens två domar, UM 8296-09 och UM 1014-09.

Möjligen har denna miggas upprepade skriverier lästs av Migrationsverket, möjligen har skriverierna bidragit till att Migrationsverket nu ämnar börja efterleva de regler och bestämmelser som finns:

Nu har Migrationsverkets rättsenhet äntligen förstått att det inte längre är möjligt att blunda! Identitetslöshet är inte accepterat i familjeanknytningsfall, som den högsta instansen Migrationsöverdomstolen uttalat några gånger.

Till saken hör att identitetslöshet aldrig varit accepterat, det är något som verket och migrationsdomstolarna bara ”hållit på med”!

Rättschefens rättsliga ställningstagande kom idag, den 11 mars:
Ställningstagande angående kraven på pass och klarlagd identitet i ärenden om uppehållstillstånd
.

Nu återstår det att få migrationsdomstolarna att fatta det här med styrkt identitet och passkrav. Med tanke på att dessa domstolar till och med gnäller om att passkrav strider mot grundlagar så lär det väl ta en fem år till innan polletten trillar ner…

Kommentar: Vad händer med alla de ärenden där Migrationsverket och migrationsdomstolarna inte under tiden mellan 27 november 2009 och 11 mars 2010 efterlevt Migrationsöverdomstolens beslut om styrkta identiteter? Vem är egentligen ansvarig för att massor av människor, som vi inte vet vilka de är, har getts uppehållstillstånd i Sverige i många fall helt utan asyl- eller skyddsskäl enligt landets utlänningslag?

© Denna blogg.
%d bloggare gillar detta: