• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

En eloge till alla frivilliga jurister

Birgitta Elfström

En eloge till de kunniga jurister som, likt Birgitta Elfström som tidigare varit handläggare på Migrationsverket,  frivilligt i Svenska kyrkans regi hjälpt till att gå igenom beslut i asylärenden från Migrationsverket och migrationsdomstolen för kristna irakier. Läs bland annat Kyrkan agerar för irakier.

Många av dessa kristna (och andra minoriteter) från Irak anser sig ha mycket svårt att återvända till sitt hemland eftersom förföljelsen av dem accelererat och det blivit allt svårare för dem att leva där. Svenska myndigheter anser dock inte att deras skyddsskäl räcker för att de enligt lag ska ha rätt till uppehållstillstånd och har därför utvisat tusentals kristna irakier. Juristerna hjälper till att skriva nya ansökningar till myndigheterna där de anser att fel beslut fattats.

Det är svårt att få beslut ”omprövade” när de fattats i två instanser, Migrationsverket och migrationsdomstolen, men det är bra att andra än Migrationsverket och migrationsdomstolarna tittar igenom ärendena. Bland alla ärenden kan det finnas direkta felaktigheter som myndigheterna måste rätta till, eller skäl som inte noterats och som gör att det inte går att utvisa för att det föreligger ”verkställighetshinder”.

Att det är kunniga och erfarna jurister som utför de här frivilliga genomgångarna av de kristna irakiernas asylansökningar bör borga för att de nya ansökningarna som skrivs blir både kunskapsbaserade och realistiska.Vi ska vara lika säkra på att vi inte utvisar människor som borde få skydd här, som att vi utvisar dem som inte har skäl enligt utlänningslagen att vara här.