• Kategorier

  • Arkiv från 5 maj 2005

  • Kalender

  • free counters
  • wordpress visitor counter
  • RSS Merit Wager

    • Utan rubrik lördag, 6 juni, 2020
        Sedan den 5 maj 2005 har jag ideellt granskat, redovisat, översatt, kommenterat och publicerat ofta unikt material, särskilt miggornas rapportering. Om ni uppskattar texterna, informationen, rapporterna, kommentarerna, stöd gärna via Subscribe med 1 krona om dagen = 30 kronor i månaden, eller med valfritt belopp via Donate, Swish eller Bankgiro.  Alla bidr […]

Juristerna Birgitta Elfströms och Arne Malmgrens idoga arbete har gett resultat

Arne Malmgren

Birgitta Elfström

Juristerna Birgitta Elfström och Arne Malmgren är troligen de mest kunniga i Sverige vad gäller statslösa och andra palestiniers situation i olika länder. De har gjort oräkneliga resor till de palestinska områdena och till Israel, till Libanon där massor av palestinier lever under miserabla förhållanden, till Jordanien där de också lever som andra eller rentav tredje klassens invånare med medborgarskap som skiljer sig från jordaniernas medborgarskap och till Irak där palestinier inte är väl sedda. Och de har båda arbetat på Migrationsverket som  beslutsfattare i asylärenden som bland annat rört palestinier. De är, i särklass, de mest kunniga på området, så vitt jag kan bedöma. Jag har också själv varit ombud åt otaliga statslösa palestinier från Saudiarabien, Kuwait och komplicerade ärenden som kunnat dra ut upp till sex, sju år innan de avgjorts och vet hur svåra dessa fall är.

Birgitta Elfström och Arne Malmgren har skrivit till Migrationsverket (båda har slutat jobba där) otaliga gånger och påtalat olika viktiga detaljer och fakta om statslösa palestinier som man på verket inte känt till eller inte velat ta till sig och de har också träffat delar av verkets ledning i dessa frågor. Nu verkar det som om verket äntligen lyssnat på dem, åtminstone med ena örat, rättschefen ger nu nya riktlinjer gällande palestinier från Gaza och tar också upp det som Birgitta och Arne framhållit i mängder av brev och samtal. Bland annat uttalar rättschefen att Hamas som styr Gaza, bör betraktas som en terroristorganisation.:

Att beakta i denna del är vad den tillgängliga landinformationen anger om säkerhetssituationen, polis och rättsväsende samt det faktum att Hamas är terroristklassat av EU. (Och Sverige är en del av EU, min anm.)

Detta, menar de idoga ideellt arbetande juristerna, borde vara skäl nog för att inte återsända någon till Gaza; man sänder väl inte människor tillbaka till ett område som styrs av vad man kan betrakta som en terroristorganisation, har de menat.

Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik säger vidare i sitt ställningstagande:

Enligt verkets landinformation har Hamas kontroll över Gazaremsan och har också upprättat egna polis- och säkerhetsorgan. Det framgår dock tydligt av den informationen att Hamas inte opartiskt värnar de grundläggande mänskliga rättigheterna och att det förekommer godtyckliga frihetsberövande, olika former av inhuman behandling eller tortyr och summariska avrättningar. Rättschefen slår nu därför fast att invånarna i Gaza normalt inte kan få skydd mot allvarliga övergrepp av områdets myndigheter.

Fortfarande kommer varje ärende att prövas individuellt, vilket är helt korrekt enligt utlänningslagen, och alla kommer inte att få stanna i Sverige. Men fler palestinier från Gaza kommer ändå med stor sannolikhet att få uppehållstillstånd till följd av det nya rättsliga ställningstagandet från rättschefen. Här kan man läsa rättschefens rättsliga ställningstagande i sin helhet.

Och här kan man läsa en mängd texter främst av och om Birgitta Elfström och Arne Malmgren. Bland annat om de statslösa palestiniernas situation men också reseberättelser från några av deras många resor i Mellanöstern.

© Vid citat ur texter på min blogg,
var vänlig länka hit så att
hela texten kan läsas, inte bara
lösryckta ord eller meningar.
%d bloggare gillar detta: